ČESKÉ BESEDY HORNÍ DARUVAR A GAREŠNICA
Na oslavu pátého výročí svého založení Česká beseda Nový Sad v Srbsku pozvala také dva krajanské spolky z Chorvatska – České besedy Garešnica a Horní Daruvar. Slavnost se konala 21. a 22. října v Kulturní stanici Barka v Novém Sadu.
Na podnět několika obyvatel Nového Sadu českého původu byl v roce 2018 založen spolek, který bude shromažďovat občany českého původu i občany jiných národností.

ZÁVĚR O ČESKÉM ŠKOLSTVÍ V CHORVATSKU V LETECH 1922–1941
Několik dříve uveřejněných příspěvků v Jednotě bylo jen připomínkou na české školství v meziválečném období, abychom nezapomněli, že česká škola nebyla jen v Daruvaru, ale také jinde, kde žili příslušníci české menšiny. Všude se to nedařilo, někde takové školy po nějaké době zanikly, bez ohledu šlo-li o soukromé, doplňovací, paralelní nebo kočovné (okresní) školy. Zmíněny jsou i různé překážky, které bylo třeba zdolat, aby se někde založila a udržela česká škola.

Plaketa Chorvatské republiky Svazu Čechů

  • pátek, 10 listopad 2023 00:00

POCTA ZASTŘEŠUJÍCÍ ORGANIZACI ČESKÉ MENŠINY
Prezident Chorvatské republiky Zoran Milanović předal 25. října na slavnosti ve svém úřadu v Záhřebu Plaketu Republiky Chorvatska Svazu Čechů v Chorvatské republice. Vyznamenání mu udělil za jeho přínos k rozvoji a propagaci mezinárodního postavení Chorvatské republiky svým působením na vědeckém, kulturním, hospodářském a jiném poli, ke 100. výročí jeho založení. Plaketu přijala předsedkyně Svazu Čechů Ana-Maria Štrumlová-Tučková, předání se zúčastnili také místopředsedové Svazu Marie Válková a Jiří Bahník a Marijan Lipovac, předseda Chorvatsko-české společnosti, která ještě koncem roku 2021 dala podnět k udělení tohoto uznání.

PRVNÍ OSLAVA VÝROČÍ BEZ ŽIVÝCH PŘÍSLUŠNÍKŮ JEDNOTKY
Důstojnou a velice působivou oslavu osmdesátého výročí založení I. československé brigády NOVJ Jana Žižky z Trocnova připravilo daruvarské sdružení protifašistických bojovníků a protifašistů. Oslava zahrnovala otevření výstavy o kulturně umělecké činnosti Brigády a sjezd s bohatým kulturním programem, konala se v Daruvaru 28. října 2023.

Veselá sousedská zábava v Končenicích

  • pátek, 10 listopad 2023 00:00

ZÁBAVA SE SOUSEDY A PŘÁTELI
Týden po posvícení se v Končenicích každoročně koná další oblíbená událost – Sousedská zábava (kdysi první úterý po posvícení). Česká beseda Končenice zábavu uspořádala v sobotu 28. října v Českém domě a zavolala si, samozřejmě, soubory ze sousedních měst, obcí a osad a slovenský soubor z poněkud vzdálenější vsi Markovac Našički.

Dožínkové dozvuky a odevzdání uznání

  • pátek, 10 listopad 2023 00:00

JEŠTĚ STÁLE ČERSTVÉ VZPOMÍNKY NA DOŽÍNKY V KAPTOLE
Uspořádat Dožínky je velká čest a letos, jak víme, ji měla kaptolská Beseda, která kromě Dožínek oslavila i sté výročí založení. Kaptolští Dožínky připravovali už pošesté a přesně věděli, jak velká je to práce, která si vyžaduje dlouhodobé plánování, spoustu času a mnoho dobré vůle. Česká beseda Kaptol vše zvládla bez chyby a jako výsledek toho si všichni, kteří pomáhali při uskutečnění a všichni účastníci si zasloužili uznání a poděkování. V sobotu 28. října se konaly Dožínkové dozvuky, aby si všichni ještě jednou připomněli dožínkové slavnosti a aby se odevzdala uznání skupinám, jednotlivcům, besedám a všem, kteří pomohli při realizaci mohutné oslavy s více než 1000 účastníků.

Nové číslo Jednoty

 Jednota 7 2024

V Jednotě číslo 7, která vychází 17. února 2024, čtěte:
- Zasedala rada poslance Vladimíra Bílka
- Daruvarská Česká mateřská škola se prezentovala na odborné poradě
- Večírek s písničkou v Garešnici
- Valná hromada České besedy Viroviticko-podravského kraje
- Životopisy nositelek Cen Franty Buriana
- Maškarní obchůzka, zábava a stánky v Končenicích, Záhřebu a Sirači
- O letošním krajanském vzdělávacím programu
- O chorvatském generálovi Josipu Šiškovićovi
- Shrnutí jednotlivých článků v chorvatštině
- Lokální zprávy, pravidelné rubriky, povídky, vtipy, zajímavosti

Arhiva

Kliknite ovdje kako biste pogledali sve članke u arhivi