ZAKLÁDÁNÍ ČESKÝCH ŠKOL NEBYLO SNADNÉ
Škola je jako instituce částí minulosti lidstva, a proto měla vždy velký význam. V ní se učilo čtení, psaní a počítaní, což kdysi vystačilo pro každodenní život. Brzy se zpozorovalo, že vědomosti ze školy usnadnily komunikaci mezi členy lidské společnosti, že se jimi rozšiřovaly vidiny a luštily mnohé záhady z neznámého světa. Rovněž bylo čtením možno poznat i události z minulosti, mnohá tajemství, která se ukrývala v mnohých vědách, nebylo třeba je znovu odhalovat. Později nestačilo ani to, protože bylo nutné ovládat i jazyk, ve kterém bylo něco zapsáno. Není proto divu, že se jazyk postupně stával nástrojem, jimž bylo možné ovládat svět. Jazyk často podrobil menší národy asimilaci, se zánikem jazyka mizely menší národnostní skupiny, které splývaly s jazykem jiného národa, až se staly jeho částí.

MLÁDEŽ MENŠINY DOSAHUJE SKVĚLÉ VÝSLEDKY
V sídle Svazu Čechů v Daruvaru se 2. června konalo vyhlášení výsledků letošní literární a výtvarné soutěže Naše jaro a odevzdání uznání a odměn žákům, kteří byli úspěšní ve vědomostních a sportovních soutěžích na regionální, státní i mezinárodní úrovni. Uznání se dostalo také učitelům a trenérům, kteří s žáky pracovali.

VELKÁ OSLAVA MALÉHO SPOLKU
Své devadesátiny oslavila Česká besedy Bjeliševec 3. června 2023 opravdu důstojně. Místní dům zářil novotou a tváře zdejších obyvatel upřímnou radostí. Měli za sebou náročné přípravy, protože ještě den před tím se pokládal asfaltový povlak na nové parkoviště před Domem a vysázené květiny se ještě nestačily zakořenit. Ale byli tu všichni, domácí i přespolní, kteří mají v Bjeliševci kořeny, a srdečně vítali hosty z Kaptola, Záhřebu, Daruvaru, Kutjeva, Jakšiće, Pleternice, Tominovce, ze Svazu Čechů, Matice slovenské, z přátelských spolků a ze županských institucí. Když se v sále všichni usadili, byl do posledního místa vyplněn krásnou směsí barev, úsměvů a radostného šveholení.

Bohaté Jarní tóny Jana Vlašimského

  • čtvrtek, 15 červen 2023 00:00

VELKÁ TRADIČNÍ AKCE ČESKÉ BESEDY VEROVICE
VARHANÍK Z ČESKA – Jarní tóny Jana Vlašimského zněly Viroviticí celý měsíc. O víkendu 19. až 21. května se v místní České besedě, ale i ve městě, konalo dalších několik zajímavých akcí. Varhaník Lukáš Koblása z České republiky měl v pátek předvečer v kostele sv. Rocha koncert varhanní hudby a skladeb inspirovaných dílem Jana Vlašimského.

ČESKÉ TRADICE ZACHOVÁNY
Minulá sobota se ve Velkých Zdencích nesla v duchu českých tradic. Česká beseda Velké a Malé Zdence se zařadila mezi spolky, které mají letošní Dny české kultury úspěšně za sebou. Zpívalo se a tančilo, hlavní roli hrály naškrobené krojové halenky, bohaté sukně a barevné pentle ve vlasech krajanských dívek.

Piknik v Nové Vsi

  • čtvrtek, 15 červen 2023 00:00

AKCE ČESKÉ BESEDY SLAVONSKÝ BROD
Aktivní členové České besedy Slavonský Brod se alespoň jednou za měsíc sejdou, vymění si informace, domluví se o dalších plánech a aktivitách a nakonec si zazpívají několik českých písniček. Krásné májové počasí ale láká ven, a proto se květnové schůze konají venku, jako piknik. Vloni byl piknik na jezeru Petnja v obci Sibinj, tento rok návrh padl na louku kolem mostu na potoku Osovica v Nové Vsi v BaH.

Nové číslo Jednoty

 Jednota 37 2023

V Jednotě číslo 37, která vychází 23. září 2023, čtěte:
- Den české kultury města Garešnice
- Den české kultury a gastronomie v Končenicích
- Žáci z Plas v Plzeňském kraji na Daruvarsku
- Krajanská delegace na Dnech Prahy 15
- Den indiánů v Horním Daruvaru
- Holubička a Končenická chasa na festivalu v Brně
- Slavonskobrodští na pouti v Nové Vsi
- Shrnutí jednotlivých článků v chorvatštině
- Lokální zprávy, pravidelné rubriky, povídky, vtipy, zajímavosti

Arhiva

Kliknite ovdje kako biste pogledali sve članke u arhivi