Jednota oslavila 76. výročí založení

  • středa, 30 březen 2022 00:00

NAROZENINOVÉ SETKÁNÍ S PÍSNIČKOU
V nakladatelství Jednota bylo ve středu 16. března od rána veselo a rušno. O Dni Jednoty se už tradičně setkávají bývalí a nynější zaměstnanci, společně se zaměstnanci Svazu Čechů a úřadu poslance, při narozeninové oslavě. Pro důchodce to byl návrat na bývalé pracovní místo, který určitě přivolal spoustu vzpomínek. Pro aktuální partu z redakce to znamenalo, že alespoň tento den mohla na chvíli vypnout počítače a odložit stranou foťáčky a pera (kromě toho, kdo vytáhl tu nejkratší sirku a dostal za úkol napsat reportáž z narozeninové oslavy).

Škraping ve Tkonu 2022

  • středa, 30 březen 2022 00:00

JEDINEČNÝ ZÁŽITEK NEDOTČENÉ OSTROVNÍ PŘÍRODY
O předminulém víkendu 12. března se na ostrově Pašman ve městečku Tkon konal tradiční Škraping, kterého se zúčastnili i představitelé menšinových institucí. Patnáctičlenná výprava členů Svazu Čechů, úřadu poslance Vladimíra Bílka a Jednoty se na tento pracovně-relaxující výlet vydala v pátek 11. března. Navštívila staveniště českého kulturně vzdělávacího střediska Tkon, kde měli schůzi s vykonavateli prací a podívala se, jak staveniště roste. V sobotu se zúčastnila jedinečného okouzlujícího běhu po pobřeží a zákoutích ostrova Pašmanu.

OBNOVA ETNOGRAFICKÉ SBÍRKY
Svaz Čechů měl 1. července 2006 první valnou hromadu mimo Daruvar, v Ivanově Sele, kde znovu byla otevřena obnovená Etnografická sbírka, projekt Svazu, který se po desetiletí potýkal s řadou problémů. Sbírka několikrát změnila majitele. Od jejího otevření v roce 1979 do roku 1981 byl majitelem Svaz, poté až do roku 1990 Lidová univerzita Hrubečné Pole, do roku 1993 Místní pospolitost Ivanovo Selo, poté opět Svaz, a to až do roku 1996, kdy péči o sbírku přenechal Městskému muzeu Bjelovar, ale ten ji v roce 1999 Svazu vrátil.

Češi a Moravané v Dubravě a okolí

  • středa, 30 březen 2022 00:00

ŽIVOT VE SPOLEČNÉM STÁTĚ
Od roku 1527 žili Češi a Chorvaté ve společném státě, rakousko-uherské monarchii, kterou takřka po čtyři staletí vládli Habsburkové od Ferdinanda I. k Františkovi Josefovi I., až do zániku v roce 1918.

Volební shromáždění spolku v Garešnici

  • středa, 23 březen 2022 00:00

Volební shromáždění spolku v Garešnici
V ČELE OPĚT JOSEF REGENT
Nejdůležitějšími akty volební valné hromady České besedy města Garešnice, která se konala 12. března v místnostech místního Sdružení důchodců pod vedením Václava Ontla, bylo schválení nového vedení spolku, zhodnocení činnosti v minulém období a plány na rok 2023. Snad největším přáním spolku je najít větší prostor pro svou činnost a sehnat hudební nástroje. Beseda by k 15. výročí existence ráda vydala monografii, která se už připravuje, a ráda by se vydala na zájezd do České republiky.

BESEDU I NADÁLE POVEDE MÁJA ANGJALOVÁ
Členové České besedy Hercegovec uspořádali v pátek 11. března v Masarykově domě volební valné shromáždění. Zhodnotili přitom činnost v minulém roce, schválili plán práce a finanční plán na rok 2023 a vybrali nový správní a dozorčí výbor. Rozhodnutím nového správního výboru je, že v čele Besedy zůstává dosavadní předsedkyně Mája Angjalová.

Nové číslo Jednoty

 Jednota 26 2022

V Jednotě číslo 26, která vychází 2. července 2022, čtěte:
- Svaz Čechů udělil odměny a uznání úspěšným žákům a učitelům
- Kaptolští oslavili Den české kultury a Den otevřených dveří
- I žáci českých škol na udělení Oskara vědomostí v Záhřebu
- Daruvarská Holubička na folklorním festivalu v Přerově
- Hasiči z Dolan na setkání ve Všeradicích v České republice
- O tajemníku Československého svazu Stanislavu Veselém
- Shrnutí jednotlivých článků v chorvatštině
- Lokální zprávy, pravidelné rubriky, povídky, vtipy, zajímavosti

Arhiva

Kliknite ovdje kako biste pogledali sve članke u arhivi