JEDNOTA - Novinsko izdavačka ustanova, Daruvar, Hrvatska

 

Jednota je jedini i jedinstven list u Hrvatskoj koji pripadnike češke manjine informira o djelatnosti Saveza Čeha u Republici Hrvatskoj, o djelovanju čeških kulturno-umjetničkih udruga i škola s nastavom na češkom jeziku, a posebnu pažnju posvećuje uzajamnim odnosima češkog i hrvatskog naroda, posebice na kulturnom polju.

Prvi broj Jednote je izašao 16. 3. 1946. godine i od tada kontinuirano izlazi 50 brojeva tjednika godišnje. Redakcija tjednika je s vremenom prerasla u izdavačku ustanovu, Novinsko izdavačku ustanovu Jednota (1965), koja osim tjednika Jednote (1946) izdaje mjesečnik Dětský koutek (1928), godišnjake Český lidový kalendář (Češki pučki kalendar - 1953) i Přehled kulturních a literárních a školských historických otázek (Pregled kulturnih i literarnih, školskih i povijesnih pitanja - 1962), literarna djela i povijesne i druge studije te udžbenike za učenike osnovnih škola s nastavom na češkom jeziku.