Krajané v Brestově hodnotili činnost spolku

V Českém domě je pořad živo, málem každodenně se v něm něco děje a dvě taneční skupiny, pěvecký sbor a dechová hudba se účastní všech kulturních programů, bylo řečeno na valné hromadě České besedy Daruvarský Brestov 29. března. Navíc se spolek může pochlubit, že loni přibyla nová sekce – malá hudební skupina.

To ale ještě není všechno – krajany v Brestově nejvíc těší, že byla v jejich obvodní škole v minulém roce obnovena výuka češtiny modelem A. V české třídě je prozatím pět žáků, příštího roku se jejich počet pravděpodobně zvýší. „Chtěla bych poděkovat rodičům, kteří se nebáli dát děti do české školy, a vyzývám všechny, kdo doma mluví česky, aby své děti také zapsali do českého oddělení,“ řekla učitelka Elenka Podsedníková a dodala, že mluvit doma česky nestačí, a že je škola místo zachování mateřského jazyka. Že je škola rozhodujícím činitelem péče o  národnostní identitu, zdůraznil i ředitel České základní školy Josefa Růžičky Končenice Jaromír Vrabec, který dodal, že je „nesmírně rád, že každý třetí žák tančí ve folklorních sekcích buďto škol nebo Českých besed v Končenicích a Brestově.“

„Správní výbor spolku jednal a rozhodoval o úpravě Domu a údržbě místností v něm a prostoru kolem něj, a fakt, že se loni sešel dokonce sedmadvacetkrát, svědčí o bohaté činnosti,“ řekla ve své zprávě tajemnice Besedy Renata Heroutová. Dodala, že spolek organizuje pozoruhodný počet programů a aktivně se zapojuje i do tradičního setkání Brestovů, chorvatských osad stejného jména. Novinkou byl výlet na ostrov Krk, který si účastníci zaplatili sami. Díky finanční podpoře obecní rady pro českou menšinu dostali tanečníci nové boty. „Velice dobře jsme spolupracovali s obecním úřadem, místním výborem, Svazem Čechů a poslancem za českou a slovenskou menšinu Vladimírem Bílkem.“

Beseda se loni vykázala i jedním humánním činem. Zorganizovala dobročinný program na podporu onemocnělému členu taneční skupiny Korálky Alenu Klíglovi, a popřála mu brzké uzdravení. Na celkovou činnost měla Beseda k dispozici úhrnem sedmaosmdesát tisíc kun, které utrácela šetrně, takže měla na konci roku pozitivní výsledek.

Ke skvělé činnosti spolku a předsedovi Darku Milobarovi poblahopřál starosta obce Končenice Zlatko Bakunić, který sdělil, že dvě České besedy na území obce, končenická a brestovská, nesou veškerý kulturní život místní samosprávy. „Pečujte o své zvyky a tradice. V tom budete mít v obecní správě veškerou podporu,“ řekl a dodal, že je obec hrdá na českou menšinu, která je jejím většinovým obyvatelstvem.

Jménem Svazu Čechů shromáždění pozdravila Gordana Tomášková, která vyjádřila spokojenost aktivitou spolku a slova chvály za dosavadní činnost a dobrá přání do budoucna vyslovili i představitelé Českých besed Končenice, Velké a Malé Zdence a Šibovec, a místních klubů a sdružení. Besedě popřáli, aby se jí i nadále dobře dařilo jak v uskutečňování programu kulturní činnosti, tak v realizaci investičních plánů na úpravu sálu besedního Domu.             M. Pejić/mp

 

BR2Než začala pracovní část valné hromady, atmosféru v plném sále uvolnili nejmladší – děti české mateřské školy z Končenic, které zpívaly a tančily. Po ukončení schůze na jeviště vystoupili žáci českých oddělení obvodní základní školy a členové besedních sekcí. Vystoupili tanečníci mladší a starší folklorní skupiny, dechová hudba a pěvecká skupina. Nově založená malá hudební skupina vyhrávala po večeři k pobavení.

 

 

Pročitano 1265 puta

Najnovija Jednota

 

Jednota 03 2021

U Jednoti broj 3, koja izlazi 16. siječnja 2021., čitajte:
- Potres na području Banije – Nastavlja se pomoć iz Češke
- Končanica – Pet tona građevinskog materijala od vatrogasnog društva
- Daruvarski Brestovac i Končanica – Naš put do Gline i Jazvenika
- Pismo iz Londona – Lockdown i Brexit
- Reportaža – Taj divni Beč još jednom
- Sažetak pojedinih članaka na hrvatskom jeziku
- Lokalne vijesti, redovite rubrike, priče, šale, zanimljivosti