Česká beseda Kaptol oslavila devadesáté výročí činnosti - v roce 2014 bude organizátorkou dožínek

  • Posted on:  pondělí, 24 březen 2014 00:00

Wednesday, 18 September 2013

I PO MÁLEM STOLETÍ JE BESEDA POŘÁD MLADÁ A ČILÁ
„Devadesát let je neskutečně úctyhodné číslo, které si zasluhuje takovou krásnou oslavu a spoustu blahopřání všem vám, kteří teď pracujete, a samozřejmě i všem těm, kteří se zasloužili o to, aby Česká beseda tak dlouho vydržela a aby byla i v devadesáti letech tak mladá, jak jsme viděli v programu,“ řekla předsedkyně Svazu Čechů Libuše Stráníková na slavnosti, kterou Česká beseda Kaptol oslavila své devadesátiny. Počet hostů, kteří přišli poblahopřát a rozdělit se o radost z jubilea, a ovzduší, které panovalo v Českém domě, to názorně dosvědčovalo.

 

Budova spolkového domu, kde se oslava konala, v neděli 1. září skutečně praskala ve švech, a nejinak tomu bylo i se sálem místního hasičského domu, ve kterém se konal kulturně umělecký program a podávala večeře. Následovalo pobavení při hudbě kapely Bohemia. Poblahopřát přijely i krajanské spolky, které se podílely na pěkném programu na jevišti hasičského domu. Záhřebské tanečníky a hudebníky vystřídali zpěváci z Daruvaru, Slavonského Brodu a Bjeliševce, kteří dokonce s číšemi plnými šumivého vína připili oslavenkyni na zdraví. Domácí síly reprezentoval chorvatský spolek Ivo Čakalić, a hostitelé se kromě kapelou Bohemia představili i tanečnými složkami, zatímco se pěvecká skupina Zlaté údolí vyznamenala zpíváním chorvatské a české hymny.
Besedě a jejímu vedení v čele s pracovitým a úspěšným předsedou Zdenkem Taušem poblahopřáli sněmový poslanec Vladimír Bílek, předseda županské Rady české menšiny Jaroslav Vozáb i bývalá předsedkyně Svazu Čechů Lenka Janotová, která zavzpomínala na svou první velkou akci v této funkci. Byly to dožínky, které v roce 1989 uspořádala kaptolská Beseda. „Už tady bylo řečeno, že je vaše Beseda i přes devadesát let pořád mladá, a děti, které zaplnily jeviště, nasvědčují, že spolek má skvělou budoucnost,“ dodala a zdůraznila, že by výsledků nebylo, kdyby Beseda neměla podporu, jak morální, tak i materiální, místní samosprávy v čele se starostou obce Mile Pavičićem.
On podotkl, že je obec hrdá na činnost České besedy, že spolek může i nadále počítat s podporou, kterou poskytne i Požežsko-slavonské županství i v organizaci dožínek. Slíbil to župan Alojz Tomašević, který dodal, že Češi svým působením „v každém směru zušlechtili své nové životní prostředí.“ Protože se o úspěchy spolku zasloužili mnozí členové, podniky a instituce, odevzdávání uznání i poděkování potrvalo. Mezi početnými uznáními byla i dvě výjimečná – diplomy čestného člena Lence Janotové a Zdence Čuchnilové. Předseda Z. Tauš využil tento slavnostní okamžik, aby odevzdal kytici a srdečně poblahopřál Anně Kalivodové, která právě tohoto dne oslavovala devadesáté druhé narozeniny.
Přehled devadesátiletých dějin kaptolské Besedy, od jejího založení 25. ledna 1923 do dnešního dne, kdy se začínají chystat dožínky, největší menšinová kulturní akce, která se v příštím roce v Kaptole uskuteční popáté, zpracovali mladí krajané Gabriela Vazlerová a Josip Bešta. Podali ho ve formě pestré, zajímavé, dynamické a dojemné patnáctiminutové počítačové prezentace. Aby čas vzniku a rozkvětu spolku a české školy, stavby spolkového domu, rozrůstání se veškeré činnosti, zániku aktivity a znovuzaložení Besedy po domovinské válce vylíčili co nejlíp, pomohli jim také Igor Šimala, Alenka Štokićová, Mirko Vazler, Anna Kalivodová a rodina Šmitpetrova, která poskytla cenné fotografie.
K oslavě jubilea upravili Kaptolští etnografickou sbírku, umístěnou v jedné místnosti Českého domu. Jde o bohatou výstavu dokumentů, fotografií, knih a předmětů, které svědčí o životě této krajanské komunity. Exponáty byly shromážděné ze všech stran, od archivu Besedy a školy po soukromé sbírky krajanů, mezi kterými vyniká Mirko Vazler s velkým počtem etnografických artefaktů, jež věnoval besední sbírce.
M. Pejić/mp

HOSTÉ
Poslanec za českou a slovenskou menšinu v chorvatském parlamentu Vladimír Bílek, předsedkyně Svazu Čechů v RCH Libuše Stráníková, bývalá předsedkyně Svazu Lenka Janotová, požežsko-slavonský župan Alojz Tomašević, starosta obce Mile Pavičić a jeho zástupce Josip Soudek, předseda županské Rady české menšiny Jaroslav Vozáb, farář Josip Klarić, ředitel školy Nino Diklić, představitelé místních kulturně uměleckých spolků a občanských sdružení, sousedních Českých besed a krajanského spolku z bosenského Prijedoru.

Read 653 times

Nové číslo Jednoty

 Jednota 26 2022

V Jednotě číslo 26, která vychází 2. července 2022, čtěte:
- Svaz Čechů udělil odměny a uznání úspěšným žákům a učitelům
- Kaptolští oslavili Den české kultury a Den otevřených dveří
- I žáci českých škol na udělení Oskara vědomostí v Záhřebu
- Daruvarská Holubička na folklorním festivalu v Přerově
- Hasiči z Dolan na setkání ve Všeradicích v České republice
- O tajemníku Československého svazu Stanislavu Veselém
- Shrnutí jednotlivých článků v chorvatštině
- Lokální zprávy, pravidelné rubriky, povídky, vtipy, zajímavosti