Česká beseda Záhřebského županství

  • Posted on:  pondělí, 24 březen 2014 00:00

Thursday, 24 October 2013

SVATOVÁCLAVSKÉ SETKÁNÍ S PŘEDNÁŠKOU O SV. VÁCLAVOVI
Třetí tradiční setkání členů České besedy Záhřebského županství se konalo 12. října. Původně se plánovalo k svátku svatého Václava, 28. září, který je zároveň Dnem české státnosti. Kvůli zaneprázdněnosti členů besedního pěveckého sboru však bylo o čtrnáct dnů odloženo.

 

V den setkání hostovalo v du- bravské Besedě čtyřicet členů České besedy Kaptol. Před radnicí je přivítal starosta Dubravy Branimir Katalenac, který je po malém občerstvení seznámil s historií Dubravy. Připomněl, že podle velikosti a počtu obyvatel (kolem pěti tisíců) jsou si kaptolská a dubravská obec velmi podobné. Zmínil se o příchodu Moravanů do Dubravy a okolí a jejich velkém přínosu k rozvoji zemědělství a řemeslnictví v té době. Z jižní a východní Moravy (Kyjov, Hodonín, Vyškov, Slavkov...) se sem přistěhovala stovka rodin. Dnešní potomci Moravanů tvoří čtyřicet procent obyvatel Dubravy. V minulosti se místní dokonce čtyřikrát pokoušeli na území Dubravy založit Besedu, ale vždy vydržela bohužel jen krátce. To je jeden z důvodů, že se Moravané asimilovali s chorvatským obyvatelstvem. Podle posledního soupisu obyvatel žije na území obce Dubravy třicet Čechů.
Kvůli dešti si hosté nemohli Dubravu prohlédnout. Autobusem se proto dovezli do kostela, zasvěceného svaté Margaretě. Tam je přivítal farář Stjepan Šprajc, který návštěvníky seznámil s kostelem a jeho dějinami. Zvláštní důraz kladl na život mučednice svaté Margarety. Pro zajímavost upozornil na sochu a oltář, zasvěcený Matce Boží Moravské. Podle legendy socha při odchodu předků dnešních krajanů z Moravy slzela, takže se pro ni vrátili a přinesli si ji do Dubravy. Pečuje o ni česká rodina, která ji na základě liturgických potřeb obléká. Farář na závěr připomněl, že v kostelním sboru zpívá několik členů Besedy. Po prohlídce kostela se všichni přesunuli do vesnice nedaleko Dubravy, Zvekovce, kde setkání pokračovalo. V místním hasičském domě přítomné a členy sdružení, mezi nimi i sněmovního poslance Vladimíra Bílka s rodinou, pozdravil předseda Besedy Darko Dragija.
Fráňa Vondráček je seznámil s životem a mučednictvím svatého Václava. Následoval program, který zahájila pěvecká skupina České besedy Kaptol Zlaté údolí za doprovodu Gorana Hrušky na harmonice. Vystřídala je kaptolská taneční skupina Červená sukýnka s hudební skupinou Bohemie. Usměvavé tváře a dlouhotrvající potlesk byly pro účinkující odměnou za pěkné výkony. České a chorvatské písně v podání Bohemie se pak nesly dlouho do noci. Protože dubravská Beseda úspěšně zvládla různé organizační problémy, do budoucna by si přála, svatováclavské setkání pořádat pravidelně a obohatit ho o další události. Darko Dragija/dd

Read 1096 times

Nové číslo Jednoty

 Jednota 26 2022

V Jednotě číslo 26, která vychází 2. července 2022, čtěte:
- Svaz Čechů udělil odměny a uznání úspěšným žákům a učitelům
- Kaptolští oslavili Den české kultury a Den otevřených dveří
- I žáci českých škol na udělení Oskara vědomostí v Záhřebu
- Daruvarská Holubička na folklorním festivalu v Přerově
- Hasiči z Dolan na setkání ve Všeradicích v České republice
- O tajemníku Československého svazu Stanislavu Veselém
- Shrnutí jednotlivých článků v chorvatštině
- Lokální zprávy, pravidelné rubriky, povídky, vtipy, zajímavosti