Na návštěvě v malebné vsi Doljanovci u Kaptola

  • Posted on:  pondělí, 24 březen 2014 00:00

Wednesday, 06 November 2013

STÁLE ŽIVÉ VZPOMÍNKY MATKY A DCERY
Říká se, že stáří je tou nejtěžší a nejsložitější etapou v životě člověka. V naší blízkosti najdete stařenky a starce, kteří jsou do poslední chvíle svého života vitální, plní života a entuziasmu. Bez ohledu na životní problémy z nich vyzařuje skromnost, laskavost a porozumění. Se dvěma takovými osobami, krajankami, členkami kaptolské Besedy, jsme se setkali ve vsi Doljanovci u Kaptola. Jsou to třiadevadesátiletá Kristýna Bilićová a její dvaasedmdesátiletá dcera, Marica Čosićová.

 

„O svém životě bych vám musela vypravovat celý romány,“ těmito slovy nás vítala babička Kristýna, která nás očekávala v malém, ale útulném domečku uprostřed vsi. „Moji rodiče, Anna Merhulíková a Jakub (Jakov) Mautner se starali o hospodářství, krávy, prasata... Měli i hodně drůbeže. Otec byl kovářem a maminka mu často pomáhala. Bylo nás deset dětí, pět bratrů a pět sester. Teď už jsem na tom božím světě ale zůstala sama,“ posteskla si a vyprávěla o svém skromném, ale přece jen bohatém životě.
Tenkrát bylo běžné, že děti chodily s dobytkem nebo husami na pastvu. Ani Kristýna nebyla výjimkou. Po škole, kterou vychodila v Kaptole, musela pást 40-50 hus. Její dětství rozhodně nebylo lehké, ale vedle běžných povinností zbylo dost času i na kamarádky a hraní. Když dospěla, provdala se a za necelé tři roky ji stihla první životní rána – smrt manžela. Až po devíti letech se znovu provdala. Kristýna hrála v mládí jediné divadlo: „Bylo o pastorce, o kterou jsem se starala, tu sehrála Kata Medićová. Na zkoušky jsme šli každý druhý večer. Tenkrát nás vedla učitelka Branka, snad Václavková,“ pokusila se babička vzpomenout a dodala, že v Kaptole kdysi učili učitelé Miloslav Václavek a Jindra Požár. Stařenka se od svého mládí zabývala ručními pracemi, kterých během svého dlouhého života udělala skutečně hodně: „Háčkovala jsem, štrikovala, vyšívala, tkala a skoro všechno, co jsem udělala, jsem rozdala svým třem dětem – Marici, Fráňovi a Miroslavovi, a pěti vnoučatům,“ vykládala a vytahovala ubrus za ubrusem, dečku za dečkou, polštář za polštářem „...to je to, co mi ještě zbylo,“ ubezpečovala nás, i když se nám zdálo, že toho je opravdu hodně. Zřejmě toho i pro čtyři Kristýniny pravnoučata zbylo dost.
Dcera Marica přisvědčila, že maminka to neměla jednoduché. „Musela se starat o mě a o bratra Fráňu. Nádeničila, abychom měli co jíst. Hlídala nás mámina sestra, naše teta Mezgerová. Já jsem po chorvatské škole v Kaptole (česká tam nebyla) zůstala doma na hospodářství, pak jsem se vdala a z Kaptola odstěhovala na hospodářství mého manžela do Doljanovců. Tam jsme celý život tvrdě pracovali. Chovali jsme koně, krávy, ovce, prasata, drůbež. Mám dcery Ankicu a Miru, ty už dnes žijí jinde. Když mi před dvanácti lety zemřel manžel, domluvily jsme se s maminkou, protože jsme obě zůstaly samy, že se z Kaptola přestěhuje ke mně. Tak nejsme na všechno samy a vzájemně si pomáháme.“ K matce s dcerou často zavítá i jedna z nejaktivnějších členek kaptolské Besedy, Jarmila Mautnerová, která upřesnila, že Kristýna je sestrou jejího tchána.
S oběma krajankami jsme si povídali o životě na vesnici, kde kromě jednoho obchodu mají jen malý kostelík. „Sousedé jsou samí Chorvaté. Jsme rády, když si můžeme trochu česky popovídat. Kdysi tady žili i Mackovi, Žíchovi, Rozsypalovi, Beránkovi...“ Opouštíme tento maličký český ostrůvek v Doljanovcích, kde jsou obě babičky jako Robinson s věrným sluhou Pátkem. Žijí samy, ale nejsou osamělé. Každou chvíli k nim někdo ze sousedství přijde na návštěvu. Těší se ze svých výpěstků, ze sluníčka, z každého vlídného slova, z malé pozornosti, z maličkostí. Také my jsme jim udělali radost. V den našeho rozhovoru k nim navíc přišly žačky kaptolské školy a svou přítomností jim zpříjemnily jedno odpoledne.
A. Raisová/ar

Read 726 times

Nové číslo Jednoty

 Jednota 26 2022

V Jednotě číslo 26, která vychází 2. července 2022, čtěte:
- Svaz Čechů udělil odměny a uznání úspěšným žákům a učitelům
- Kaptolští oslavili Den české kultury a Den otevřených dveří
- I žáci českých škol na udělení Oskara vědomostí v Záhřebu
- Daruvarská Holubička na folklorním festivalu v Přerově
- Hasiči z Dolan na setkání ve Všeradicích v České republice
- O tajemníku Československého svazu Stanislavu Veselém
- Shrnutí jednotlivých článků v chorvatštině
- Lokální zprávy, pravidelné rubriky, povídky, vtipy, zajímavosti