Oslava devadesátého pátého výročí založení České obce v Bjelovaru

  • Posted on:  pondělí, 24 březen 2014 00:00

Wednesday, 06 November 2013

BOHATÝ PROGRAM VELMI ČINNÉHO KRAJANSKÉHO SPOLKU
Kulturní dům v Bjelovaru byl 26. října plný návštěvníků, slavnostního ovzduší a dobré nálady. Česká obec Bjelovar oslavovala své devadesáté páté výročí. Kromě všech generací bjelovarského krajanského spolku se na jevišti představili hosté z Daruvaru a HORKUD Golub. Byly uděleny plakety čestného členství předchozí poslankyni Zdence Čuchnilové a bjelovarskému starostovi Antunu Korušcovi. Patron oslavy, chorvatský prezident Ivo Josipović, dopisem vyzval představitele Obce, aby ho navštívili v jeho úřadě, kde převezme čestné členství ve spolku.

 

Děvčata v krojích u vchodu dělila hostům bulletin Náš hlas o dějinách a současnosti České obce a Čechů v Bjelovaru. Slavnostní program oslavy zahájil působivý recitál v podání Renata Srdiće a Ivany Hermanové, doprovázený videoklipem. Předsedkyně České obce Miruška Lončarová přivítala hosty a přečetla pozdravný dopis prezidenta Josipoviće. Ve zkratce seznámila s dějinami spolku a bjelovarských Čechů. Ke slovu se dostali také hosté. Starosta Antun Korušec poblahopřál Obci k jejímu skvělému výročí. Pochválil zdejší Čechy jako pilné a snaživé lidi, kteří ctí práci, pořádek a svou chorvatskou vlast. Češi byli nositeli zdejšího hospodářského, společenského a kulturního života, bez nich by město nebylo prostředím tolerance, jakým je. Starosta vyzvedl vynikající spolupráci mezi městem a Českou obcí.
Poslanec za českou a slovenskou menšinu v Chorvatském sněmu Vladimír Bílek měl pro bjelovarské krajany také samá slova chvály. Zmínil se o chystaných akcích, které proběhnou ve spolupráci se státními a lokálními institucemi. Předsedkyně Svazu Čechů Libuše Stráníková pochválila snahu a úsilí krajanů v jejich činnosti a předsedkyni M. Lončarové odevzdala uznání Svazu k výročí České obce. Řekla, že je celá česká menšina hrdá na Českou obec, protože je jedním z nejčinnějších spolků. Připomněla, že Bjelovarští byli průkopníky v pořádání Dnů české kultury či založení pěveckého sboru, které dnes podle vzoru Bjelovarských mají téměř všechny Besedy. S blahopřáním přišla také místožupanka Đurđica Ištefová-Benšićová, která rovněž pochválila činnost české menšiny, jejíž zastřešující organizace má sídlo právě v tomto županství.
V bohatém kulturním programu se jako první představili mladí bjelovarští tanečníci a hudebníci. Zatančilo Malé Srdéčko, doprovázené malou kapelou, návštěvníky zvlášť nadchlo tancem s koníčkem. Svou činností se pochlubila také bjelovarská divadelní skupina Lucerna. Uvedla zkrácenou verzi hry Revizor, kterou napsal a režíroval Zdenko Trnka, s níž vystoupila na letošní přehlídce krajanského divadla. Diváci na vtipné situace a slovní obraty reagovali smíchem a potleskem. Žáci bjelovarských škol, kteří chodí na hodiny českého jazyka a kultury do I. základní školy Bjelovar, zpívali a recitovali v češtině a svědčili tak o významu výuky češtiny. S českými písněmi a svým hudebním uměním se pochlubili Staří přátelé – skupina hudebníků, která hraje na vystoupeních i pro zábavu. Mnozí z návštěvníků si při nich zazpívali. Na jeviště se k nim přidaly členky ženského pěveckého sboru Kateřina v elegantních úborech. Znovu ukázaly, že milují zpěv, a že jde o velmi zkušené zpěvačky. Poblahopřát se svou kulturní vložkou přišli také hosté. Holubička České besedy Daruvar uvedla dva tance ze svého repertoáru, s pěveckým sborem a tamburášskou skupinou přišel k přátelům Chorvatský živnostensko dělnický kulturní spolek Golub, s kterým Česká obec řadu let spolupracuje. Jednou ze skladeb byla Píseň pro Kristinku v češtině i chorvatštině.
Program vyvrcholil vystoupením domácích. Živě a krásně zazpívala pěvecká skupina Rozmarýnky při hudbě Starých přátel. Zkušení tanečníci Srdéčka zatančili temperamentní pásmo o posvícení a nový, působivý tanec z Moravy. Za oba sklidili velký potlesk. Programem pěkně provázely moderátorky Blaženka Kosová a Blanka Goljaková. Předsedkyně M. Lončarová udělila plakety čestného členství a upomínkové dárky. Na závěr si celý sál společně zazpíval Hašlerovu Písničku českou. Oslava se přesunula do Domu České obce, kde večer dozněl až po půlnoci při chutné večeři, společné besedě, hudbě, písních a tanci bjelovarských Starých přátel. Ž. Podsedník/žp

Read 673 times

Nové číslo Jednoty

 Jednota 26 2022

V Jednotě číslo 26, která vychází 2. července 2022, čtěte:
- Svaz Čechů udělil odměny a uznání úspěšným žákům a učitelům
- Kaptolští oslavili Den české kultury a Den otevřených dveří
- I žáci českých škol na udělení Oskara vědomostí v Záhřebu
- Daruvarská Holubička na folklorním festivalu v Přerově
- Hasiči z Dolan na setkání ve Všeradicích v České republice
- O tajemníku Československého svazu Stanislavu Veselém
- Shrnutí jednotlivých článků v chorvatštině
- Lokální zprávy, pravidelné rubriky, povídky, vtipy, zajímavosti