Předsednictvo Svazu Čechů o plánech a financování v příštim roce

  • Posted on:  pondělí, 24 březen 2014 00:00

Thursday, 05 December 2013

DOŽÍNKY V KAPTOLE 19. ČERVENCE 2014
Téměř všichni představitelé členek Svazu, předsedové a představitelé Besed a ředitelé českých základních a mateřských škol a Jednoty se v pátek 22. listopadu sešli na schůzi předsednictva Svazu Čechů, která se konala v malém sále Českého domu v Daruvaru. Jednalo se o realizaci plánů v letošním roce, o plánech činnosti v roce 2014 a o možnostech jejího financování. Představena byla připravovaná nová webová stránka Svazu. Přítomen byl i poslanec za českou a slovenskou menšinu v chorvatském sněmu Vladimír Bílek.

 

Pokud jde o realizaci plánu v roce 2013 bylo konstatováno, že je obsáhlý a že byl realizován téměř na sto procent, do konce roku zbyly uskutečnit dvě akce. Činnost všech členek Svazu byla více než uspokojující – Besedy se ve velkém počtu zúčastnily všech přehlídek, zorganizovaly řadu vlastních akcí a svým vystupováním prezentovaly českou menšinu. Zatímco činnost Besed a Svazu finančně podporuje Rada pro národnostní menšiny RCH podle svých kritérií, a na školní otázky přispívá Ministerstvo vědy, vzdělávání a sportu RCH, byly letos získány peníze i od Ministerstva kultury RCH, županství Bjelovarsko-bilogorského, města Daruvaru a poslance za českou a slovenskou menšinu. Také Česká republika přispívá na některé akce, a vzdělávání v českém jazyce podporuje prostřednictvím jazykových kursů, kterých se pravidelně zúčastňují krajanští pedagogové. „Letos jsme přihlásili řadu projektů,“ řekla tajemnice Jarmila Kulhavá.
„Letošní dotace Rady pro národnostní menšiny je oproti roku 2012 o 76 tisíc kun menší, se snížením o tři procenta vyjde na 126 tisíc méně. V příštím roce nás čeká další snížení dotace. Proto je třeba maximálně šetřit, zvlášť když víme, že v roce 2014 máme před sebou dožínky, na které musíme zajistit kolem 220 tisíc kun,“ zdůraznila předsedkyně Libuše Stráníková, která spolu s místopředsedy Svazu přítomné seznámila s plánem práce na rok 2014. Plán práce Svazu Čechů vychází z plánů spolků a rad Svazu. Kromě dožínek jde o pět tradičních přehlídek (divadelní, přehlídka dechových hudeb, pěveckých skupin, hudebních doprovodných souborů a Naše jaro ve dvou částech), šest výročí krajanských spolků, řadu Dnů české kultury a dalších setkání a akcí. Dožínky se budou konat 19. července 2014 v Kaptole. Divadelní přehlídku znovu zorganizuje Česká beseda Lipovec, přehlídku dechových hudeb Česká beseda Daruvarský Brestov, kde zároveň oslaví 40. výročí založení místní hudby, přehlídka pěveckých skupin se bude konat ve dvou večerech, a to v Rijece a Dolních Střežanech a přehlídka hudebních skupin bude tentokrát v Hrubečném Poli. Česká beseda Ivanovo Selo zorganizuje Etno den, dětská přehlídka Naše jaro proběhne v Mezurači a Dolanech. České besedy v Horním Daruvaru, Záhřebu, Slavonském Brodě, Rijece, Dežanovci a v Lipovlanech oslaví kulaté výročí založení a spolky v Bjeliševci, Končenicích, Slavonském Brodě, Záhřebském županství, Jazveniku, Daruvaru, Prekopakře, Hercegovci, Sisku, Bjelovaru, Garešnici a Nové Hradišce ohlásily organizaci Dne české kultury.
Živou diskusi vyvolal návrh správního výboru Svazu na přidělení finančních prostředků besedním skupinám, kterých je letos přihlášeno o devatenáct víc. Hovořilo se o uplatňování kritérií, jaké stanovila Rada pro národnostní menšiny: dva roky činnosti, nejméně deset členů a pět veřejných vystoupení. Besedy jsou letos navíc povinny dokázat, že mají dvacet členů české národnosti. Plán práce byl většinou hlasů schválen, finanční plán během následujícího týdne vypracuje na schůzi jmenovaná komise.
A. M. Štrumlová Tučková/amšt

Read 666 times

Nové číslo Jednoty

 Jednota 26 2022

V Jednotě číslo 26, která vychází 2. července 2022, čtěte:
- Svaz Čechů udělil odměny a uznání úspěšným žákům a učitelům
- Kaptolští oslavili Den české kultury a Den otevřených dveří
- I žáci českých škol na udělení Oskara vědomostí v Záhřebu
- Daruvarská Holubička na folklorním festivalu v Přerově
- Hasiči z Dolan na setkání ve Všeradicích v České republice
- O tajemníku Československého svazu Stanislavu Veselém
- Shrnutí jednotlivých článků v chorvatštině
- Lokální zprávy, pravidelné rubriky, povídky, vtipy, zajímavosti