Natječaj za ravnatelja

  • Posted on:  pondělí, 24 březen 2014 00:00

Wednesday, 04 December 2013

Na temelju odluke Upravnog vijeća od 29. 11. 2013., NIU „Jednota“ Daruvar, Trg kralja Tomislava 7 raspisuje
NATJEČAJ
za imenovanje
RAVNATELJA, GLAVNOG I ODGOVORNOG UREDNIKA LISTA „JEDNOTA“

 

Osim općih uvjeta kandidati moraju ispunjavati posebne uvjete u skladu sa Statutom, a to su:
1. visoka stručna sprema
2. pet godina radnog iskustva na radnom mjestu voditelja u novinsko – izdavačkoj djelatnosti
3. afirmiranost na području kulture i novinarstva te da ima stručne, radne i organizacijske sposobnosti
4. odlično poznavanje češkog jezika

Ravnatelj se imenuje za razdoblje od četiri godine.
Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti diplomu o stručnoj spremi (izvornik ili ovjerena kopija), kopija domovnice, dokaz o radnom iskustvu, životopis te izjavu o nekažnjavanju Osoba koja se natjeće za ravnatelja dužna je priložiti program rada i razvitka ustanove.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se do 20. 12. 2013. u 12,00 h na adresu: NIU „Jednota“, Trg kralja Tomislava 7, 43500 Daruvar. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se uzeti u razmatranje.
Kandidati će biti obaviješteni o rezultatima izbora u roku 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Read 878 times

Nové číslo Jednoty

 Jednota 42 2021

V Jednotě číslo 42, která vychází 23. října 2021, čtěte:
- Předsednictvo Svazu v Česku: Úspěšný zájezd s bohatým programem
- Přehlídka malých hudebních skupin se poprvé konala v Osijeku
- V Lipovci se konal přátelský večírek
- Radioklub Jan Hus oslavil padesátiny: Stále ve světovém vrchu
- Sto let Svazu Čechů: Nové vedení Svazu
- In memoriam Karolina-Seka Kmoníčková
- Shrnutí jednotlivých článků v chorvatštině
- Lokální zprávy, pravidelné rubriky, povídky, vtipy, zajímavosti