Volební valná hromada a program v Dolních Střežanech

  • Posted on:  pondělí, 24 březen 2014 00:00

Friday, 24 January 2014

POCHVALNĚ O MALÉ, ALE VELMI ČINNÉ BESEDĚ
V Českém domě v Dolních Střežanech proběhla 11. ledna volební valná hromada České besedy. Kromě výčtu bohaté činnosti a volby správního a dozorčího výboru si mohli přítomní poslechnout písně v podání domácí pěvecké skupiny a hostů z Nové Gradišky a Bjelovaru. Valnou hromadu navštívili mnozí hosté a přítomni byli 72 ze 151 člena.

 

Po přivítání dosavadní předsedkyní Jiřinkou Machovou a minutě ticha Ankica Nechvátalová přečetla zprávu o činnosti Besedy v minulém roce. Beseda se zúčastnila všech akcí Svazu Čechů. Pěvecká a divadelní skupina vystupovaly v první polovině roku téměř každý týden, hostovaly v mnoha spolcích a zvaly si hosty do Střežan. Konaly se tradiční akce – masopustní průvod a zábava, stavění a kácení májky, kateřinská zábava a mikulášský večírek. Poprvé se v Dolních Střežanech konaly Den české kultury v září a vánoční koncert. O letní přestávce jeli členové spolku spolu se sousedy z Holubňáku a Šibovce na výlet k moři. K pěvecké skupině a mladší a starší divadelní skupině přibyla dekorační skupina, která dělá ozdobné předměty a stará se o výzdobu sálu. Beseda koupila pro zpěvačky syntezátor a látku na úbory. Loni se nepodařilo provést plánované úpravy Domu a okolí, probíhala jen běžná údržba. Dobrá byla spolupráce se Svazem Čechů, obecní Radou české menšiny a obcí Dežanovec. Byl to pro Besedu opravdu bohatý rok. Podle finanční zprávy Zdenky Šenholdové měla Beseda přes 46 tisíc kun příjmů a přes 31,1 tisíce kun výdejů. Zprávy byly schváleny bez diskusí, stejně jako návrh nového správního a dozorčího výboru a plán práce. Kromě již tradičních akcí dolnostřežanská Beseda bude poprvé hostitelkou přehlídky Krajanské zpěvánky. Samozřejmě se počítá s hostováními a pohostinskými vystoupeními jiných spolků. Střežanští doufají, že se letos dočkají slíbeného asfaltu ve dvoře a nových stolů a židlí do sálu, plánují podle možnosti upravit místnosti v patře. Poslanec Vladimír Bílek poblahopřál k bohaté vykonané práci a velkému počtu vystoupení. Pochválil spolupráci s obcí Dežanovec, do jejíchž stanov byla vrácena dvojjazyčnost. Připomněl úspěšnou realizaci projektu výměny oken na české malotřídce. Místožupanka Táňa Novotná Golubićová konstatovala, že tolik práce lze realizovat jen v případě, že se pracuje se srdcem. K přítomným se obrátili také předseda Koordinace českých menšinových rad a zároveň županské Rady české menšiny Damir Malina a předseda obecní České menšinové rady a místopředseda obecní Rady Dežanovce Slávko Nechvátal, kteří pochválili lepší spolupráci s obcí ohledně financování a menšinových práv. Shromáždění pozdravili také učitel Velimir Lalić, redaktorka Radia Daruvar Lenka Lalićová, předsedové Besed z Garešnice, Nové Gradišky, Holubňáku a Šibovce. Všichni Besedě blahopřáli k výsledkům a přáli štěstí do budoucna. V kulturním programu zazpívala domácí pěvecká skupina při harmonice Václava Chalupeckého, hosté z Nové Gradišky a okolí a pěvecký sbor Kateřina za doprovodu Starých přátel České obce Bjelovar. Po programu následovalo občerstvení a pobavení při hudbě.
Ž. Podsedník/žp

JIŘINKA MACHOVÁ ZNOVU PŘEDSEDKYNÍ
Valná hromada zvolila členy správního a dozorčího výboru. Na konstituční schůzi 13. ledna byly rozděleny funkce. Správní výbor: Jiřinka Machová – předsedkyně, Josef Mach – místopředseda, Ankica Nechvátalová – tajemnice, Zdenka Šenholdová – pokladní, Dario Štampf – hospodář, Zdravko Duzbaba – vedoucí mládeže, členové: Dario Lepka, Slávko Nechvátal, Zdravko Šenhold, Alenka a Monika Vávrovy. Dozorčí výbor: Manuela Lepková – předsedkyně, Blanka Ledrová a Mario Štampf.

Read 804 times

Nové číslo Jednoty

 Jednota 26 2022

V Jednotě číslo 26, která vychází 2. července 2022, čtěte:
- Svaz Čechů udělil odměny a uznání úspěšným žákům a učitelům
- Kaptolští oslavili Den české kultury a Den otevřených dveří
- I žáci českých škol na udělení Oskara vědomostí v Záhřebu
- Daruvarská Holubička na folklorním festivalu v Přerově
- Hasiči z Dolan na setkání ve Všeradicích v České republice
- O tajemníku Československého svazu Stanislavu Veselém
- Shrnutí jednotlivých článků v chorvatštině
- Lokální zprávy, pravidelné rubriky, povídky, vtipy, zajímavosti