Setkání českých pedagogů a vychovatelů

  • Posted on:  pondělí, 24 březen 2014 00:00

Thursday, 06 February 2014

ČEŠTINA JE NÁŠ OSOBNÍ A NÁRODNÍ ZNAK – NAŠE BOHATSTVÍ
Koncem ledna se každoročně koná setkání pedagogických pracovníků české menšiny. Letos proběhlo v pátek 24. ledna v Českém domě v Daruvaru, kde měli krajanští učitelé možnost vyslechnout si několik zajímavých přednášek.

 

Osvětová poradkyně Jitka Staňová Brdarová uvítala mezi přítomnými prvního náměstka českého velvyslance Josefa Zrzaveckého, vedoucího konzulárního oddělení Juraje Vargu, místožupanku Táňu Novotnou Golubićovou, učitele z České republiky Naďu Sviderkovou a Luďka Korbela, předsedkyni a tajemnici Svazu Čechů Libuši Stráníkovou a Jarmilu Kulhavou. Když mluvila o výuce českého jazyka, vytkla několik pozoruhodných loňských úspěchů: založení školní družiny v daruvarské české škole J. A. Komenského, návrat výuky češtiny do Daruvarského Brestova a Hercegovce, výuku češtiny na střední škole v Záhřebu, dvě další studentky na studiu českého jazyka v České republice… V minulém roce se pořádaly dvě nové akce: sympozium o českém jazyce v Daruvaru mělo za cíl výuce českého jazyka dát stejnou důležitost, jakou má výuka angličtiny nebo němčiny, a letní tábor v České republice, o kterém její vedoucí Tina Varatová podala informaci ilustrovanou fotografiemi, měl žákům poskytnout možnost zdokonalit se v jazyce v přímém kontaktu s českými dětmi.
Novinky se připravují také na letošní rok: kromě divadelní, taneční a literární části, bude Naše jaro obsahovat i výtvarnou soutěž, tentokrát na téma Obrázkový svět českých pohádek. O pravidlech soutěže informovala učitelka Dubravka Plechová. Učitelé získali informace o semináři, který jako obvykle proběhne o  jarních prázdninách, tentokrát v Moravských Budějovicích. Také letos se bude pořádat letní škola pro žáky sedmých tříd a letní tábor v ČR pro žáky, kteří se češtině učí modelem C. Druhá část odborné porady byla věnována přednáškám. Libuše Stráníková mluvila o českých nářečích a jejich stopách v mluvě Čechů v Chorvatsku, a Marie Sohrová o vlivu chorvatského jazyka na mluvu příslušníků české menšiny.
Naďa Sviderková svou přednášku uvedla slovy, že se na českých školách, kam nastoupila na podzim loňského roku, cítí jako v učitelském ráji, protože nemusí známkovat a psát vysvědčení. Mluvila o prostředí, které děti formuje a učitelům navrhla řadu vyučovacích metod v kontaktu s nimi. Luděk Korbel seznámil přítomné s dramatickou výchovou, která je v České republice vyučovacím předmětem, a jejíž uplatnění při výuce českého jazyka v krajanském prostředí by určitě bylo přínosné. Uvedl i knihy a časopisy s tematikou dramatické tvořivosti. Přes nepřízeň počasí se setkání zúčastnilo kolem sedmdesáti pedagogů, kteří učí na mateřských, základních a středních školách. Poradkyně Jitka Staňová Brdarová ocenila jejich zájem o vzdělávání a apelovala na ně, aby ve výuce používali české učebnice, jejichž příprava stála hodně peněz a úsilí, a aby žáky vedli k používání českého jazyka, který je prvním národním znakem a naším bohatstvím.
A. M. Štrumlová Tučková /amšt

Read 1093 times

Nové číslo Jednoty

 Jednota 26 2022

V Jednotě číslo 26, která vychází 2. července 2022, čtěte:
- Svaz Čechů udělil odměny a uznání úspěšným žákům a učitelům
- Kaptolští oslavili Den české kultury a Den otevřených dveří
- I žáci českých škol na udělení Oskara vědomostí v Záhřebu
- Daruvarská Holubička na folklorním festivalu v Přerově
- Hasiči z Dolan na setkání ve Všeradicích v České republice
- O tajemníku Československého svazu Stanislavu Veselém
- Shrnutí jednotlivých článků v chorvatštině
- Lokální zprávy, pravidelné rubriky, povídky, vtipy, zajímavosti