Předsednictvo Svazu Čechů jednalo o vykonaných a plánovaných akcích

  • Posted on:  pondělí, 24 březen 2014 00:00

Wednesday, 12 February 2014

JSME ÚSPĚŠNÁ A ČINNÁ MENŠINA
V pátek 31. ledna odpoledne se sešlo předsednictvo Svazu Čechů, aby jednalo o realizaci plánu práce v roce 2013, o plánu na rok 2014, přípravě dožínek, dnech české kultury a řadě dalších aktuálních otázkách.

 

Členy předsednictva, většinou předsedy Besed a ředitele menšinových škol uvítala v zasedací síni Svazu Čechů předsedkyně Libuše Stráníková a poděkovala všem, kteří se v loňském roce angažovali v bohaté činnosti krajanských spolků. Tajemnice Jarmila Kulhavá podala podrobnou zprávu o finančních podporách a akcích minulého roku. „Plán byl na sto procent splněn, i když jsme od Rady pro národnostní menšiny dostali o sedm procent méně finančních prostředků. Rada spolufinancuje akce Svazu a Besed podle svých kritérií, na celou řadu akcí přispívají Ministerstvo vědy, vzdělávání a sportu a Ministerstvo kultury RCH. Vzdělávání v českém jazyce podporuje Česká republika, stejně tak kulturní činnost a opravy Domů. Významná je pomoc Československého ústavu zahraničního, místní samosprávy – županství, měst a obcí a českých menšinových rad. Přesto je nutné hledat finanční prostředky i z jiných zdrojů,“ zdůraznila. Poslanec Vladimír Bílek informoval o novinkách ze zasedání Rady pro národnostní menšiny, kde se o aktivitách české menšiny vždy mluví s uznáním. O dožínkách v Kaptole bylo řečeno, že o záštitu bylo požádáno Ministerstvo kultury RCH a že do jejich organizace se zapojila i místní správa Kaptola, Županství požežsko-slavonské i místní turistická pospolitost. Bylo dohodnuto, že se začátkem dubna v Daruvaru a začátkem července v Kaptole uskuteční tematická schůze předsednictva Svazu, týkající se této největší krajanské akce. Předseda kaptolské Besedy Zdenko Tauš informoval o průběhu příprav v samotném Kaptole. Členové předsednictva byli dále informováni o kádrových změnách v NVI Jednotě a o vzdělávacích programech, které krajanům nabízí Česká republika. Byli požádáni, aby do konce února vypracovali program a finanční kalkulaci dne české kultury své Besedy. Svaz na základě toho vypracuje projekt Dny české kultury v Chorvatsku a pokusí se na něho získat finanční prostředky. Předsedkyně podala řadu návrhů, jak lze tuto akci obohatit za pomoci kulturní a historické rady Svazu. Také hospodářská rada připravuje projekt na získání prostředků na úpravy Českých domů. Prvním krokem je dotazník, týkající se Českých domů, o kterém informoval Jiří Bahník.
A. M. Štrumlová Tučková/amšt

Read 654 times

Nové číslo Jednoty

 Jednota 42 2021

V Jednotě číslo 42, která vychází 23. října 2021, čtěte:
- Předsednictvo Svazu v Česku: Úspěšný zájezd s bohatým programem
- Přehlídka malých hudebních skupin se poprvé konala v Osijeku
- V Lipovci se konal přátelský večírek
- Radioklub Jan Hus oslavil padesátiny: Stále ve světovém vrchu
- Sto let Svazu Čechů: Nové vedení Svazu
- In memoriam Karolina-Seka Kmoníčková
- Shrnutí jednotlivých článků v chorvatštině
- Lokální zprávy, pravidelné rubriky, povídky, vtipy, zajímavosti