Přehlídka Naše jaro v Kaptole

  • Posted on:  pondělí, 17 březen 2014 00:00

JAKO NA ROZKVETLÉ LOUCE
V zlatém požežském údolí, v malebném Kaptole, pořádala místní Česká beseda společně se Svazem Čechů 21. června, letos již po osmé, folklorní přehlídku Naše jaro. Vystoupilo na ní přes dvě stě padesát malých krajanských tanečníků Českých besed z Kaptola, Bjeliševce, Bjelovaru, Brestova, Ivanova Sela, Jazveniku, Lipovce, Prekopakry, Rijeky, Záhřebu a Zdenců, českých škol z Daruvaru a Končenic a hostují-cího spolku z nedalekého Jakšiće.

Celomenšinovou manifestaci navštívili kromě členů vedení Svazu Čechů představitelé lokální správy a Českých besed z bližšího i vzdálenějšího okolí.

Kaptol vítal účastníky folklorní přehlídky pěkně upravenou návsí, kterou se rozléhala hudba domácí skupiny Bohemia. Přesně o šesté mohlo setkání na stráni pod hradem začít. Každou ze skupin uvedl někdo z jejích členů. Po něm patřilo pódium jen tanečníkům, kteří se snažili představit svůj spolek či školu v nejlepším světle, popřípadě se pochlubit novými kroji či dokonce novým školním orchestrem. Pestré různobarevné kroje na zelené trávě kaptolské návsi vypadaly jako krásná rozkvetlá louka.

Přehlídku zahájilo velice elegantní Záhřebské sluníčko České doplňo-vací školy a Besedy ze Záhřebu. Českou obec Bjelovar představilo líbivé Malé srdéčko. Radost z tance přímo zářila z Ráčků z České besedy Rijeka. Malé korálky z Brestova doprovázela hudbou dechová kapela a zpěvem sympatická malá zpěvačka. Končeničtí školáci se představili ve dvou skupinách. Žáci druhého stupně se mohli pochlubit pěkným vzhledem a elegancí, druháci a čtvrťáci sršeli radostí. K tanečníkům České besedy Prekopakra se přidaly i nové tváře. Velmi se líbili také členové Malé holubičky - žáci daruvarské české školy. Těm menším nescházel úsměv z tváří. Žačkám vyšších tříd hrál do taktu školní orchestr a spolu s nimi vzbuzoval dojem ladnosti a krásy. Českou besedu Velké a Malé Zdence představily také dvě taneční skupiny s tanečky na písně Uhlíře a Svěráka. Lipovecká Česká beseda byla zastoupena mládeží, která vypadala a tančila perfektně. Pásmo písní a dětských her předvedly děti z KUS Slavonija z Jakšiće. Velice pěkný pohled se skýtal na dvě skupiny České besedy Ivanovo Selo. Bjeliševecké děti a mládež nenechaly snad nikoho lhostejným, tak sympatické bylo jejich vystoupení v nových krojích. Velice se líbili také malí představitelé České besedy Jazvenik. Závěr patřil dvěma skupinám tanečníků hostitelské České besedy Kaptol. Svou rozehraností a radostí poděkovali všem účastníkům přehlídky za návštěvu.

Pro účastníky a hosty připravili pilní Kaptolští v Domě České besedy po vystoupení chutné pohoštění. Pro pobavení návštěvníků vyhrávala krásně i po vystoupení neúnavná kaptolská Bohemia, jejíž tóny se nesly do údolí zlatého zrajícím obilím. Sluníčko se toho sobotního odpoledne na tanečníky, hudebníky a hosty radostně usmívalo. Místní obyvatelé i hosté se zájmem sledovali výkony tanečníků z hlediště i chodníků před okolními domy. Na návsi nechyběli stánkaři s cukrovím a hračkami, děti měly možnost projet se na pravém koníčku a vrátit se domů plní pěkných zážitků. Všechny skupiny se i příště určitě připraví, aby se na Našem jaru v Kaptole mohly pochlubit zase nějakým novým, krásným tancem. Ve-doucí jistě vědí, že se ve Svazu Čechů mohou poradit ohledně vzhledu a úpravy, hudby a choreografií, v zájmu toho, aby Naše jaro bylo co nej-krásnější a nejmohutnější. Doufáme, že na přehlídce opět uvidíme sku-piny, které se letos přehlídky z objektivních důvodů nezúčastnily. Soustředění na přehlídce v Kaptole je velkou motivací pro malé ta-nečníky, aby se zajímali o české písně, tance a český jazyk. Právě zájem mladé generace je důležitý pro zachování daru, který nám do vínku dali naši předkové. Ž. Podsedník/žp

Read 703 times

Nové číslo Jednoty

 Jednota 48 2021

V Jednotě číslo 48, která vychází 4. prosince 2021, čtěte:
- Seminář krajanských učitelů v ČR
- Kulturní program v Dolních Střežanech a předvánoční dílna v Šibovci
- Sto let od narození Alexandra Dubčeka
- Úpravy budoucího odpočinkového areálu v Horním Daruvaru
- Výstava Záhřebský tiskař Antonín Jandera
- Sto let Svazu Čechů: Nové výzvy pro Svaz Čechů  
- Shrnutí jednotlivých článků v chorvatštině
- Lokální zprávy, pravidelné rubriky, povídky, vtipy, zajímavosti