Pokřtěna monografie Jednota

  • Posted on:  čtvrtek, 30 březen 2017 00:00

O KRAJANSKÉM TISKU OD ZAČÁTKU DODNES
Oslava Dne Jednoty byla letos obzvlášť slavnostní: byla pokřtěna monografie o krajanském tisku nazvaná Jednota – Od začátku českého tisku v Chorvatsku do roku 2015, kterou napsal Karel Bláha a redakční kruh spolupracovníků. Návštěvníky, kteří vyplnili slavnostní vstupní halu Jednoty a Svazu Čechů přivítaly ředitelka Jednoty Lidija Dujmenovićová a moderátorka oslavy Lela Voborská.

O novém titulu mluvila šéfredaktorka Jednoty Jana Staňová. Poděkovala K. Bláhovi, který se první ujal realizace zdánlivě nemožného úkolu popsat a zdokumentovat dějiny krajanského tisku, ředitelce Jednoty, která se realizace ujala s nadšením a celému redakčnímu kruhu. Ze společného úsilí se zrodilo zajímavé, moderně a umělecky ztvárněné dílo, které má pro redaktorku zvláštní hodnotu i proto, že se v ní uvádí role jejich rodičů, zejména matky, která nakladatelství řídila a redigovala v nelehké době devadesátých let.
Karel Bláha v obsáhlém diskusním příspěvku popisoval rozvoj krajanského tisku. Uvedl, že monografii asi měli napsat profesor Josef Matušek či Otto Sobotka, ale nebyly k tomu vhodné podmínky. Vyjmenoval členy redakčního kruhu, který na knize pracoval: redaktorka Věra Vystydová, Marie Sohrová, Marie Selicharová a Libuše Stráníková. „Kniha obsahuje významná data a události v Jednotě. Obsahuje 175 novinářských kartiček základního textu a resumé v chorvatštině, které napsal Alen Matušek. Jsou v ní obsaženy také životopisy 80 pracovníků, z čehož 64 novinářů a redaktorů. Kniha končí jmény redaktorů jednotlivých vydání. Jsem rád, že kniha je na světě, je překrásná, s mnoho ilustrací. Dala nám hodně práce, trvala, ale výsledek je toto přepychové vydání, které zůstane důstojným památníkem Jednotě,“ uzavřel. Deklamoval vlastní báseň, napsanou k 50. výročí Jednoty.
Že šlo o ohromné vynaložené úsilí, dosvědčila také redaktorka V. Vystydová. M. Selicharová vyjádřila potěšení, že se podařilo tento projekt uskutečnit a popřála Jednotě další sedmdesátky let. L. Stráníková zavzpomínala na dobu, kdy K. Bláha poprvé přišel s návrhem vydat tuto knihu. Poblahopřála mu a ocenila, že se nenechal odradit věčným shonem v redakci, poblahopřála současné ředitelce, že se rozhodla a kniha vyšla, a vyjádřila svou spokojenost s tím, že si materiál přečetla a mohla ještě některé věci doplnit a upřesnit. „Jde o kapitální dílo, je to obsáhlá a graficky nádherná kniha,“ řekla na závěr.
O působivou kulturní vložku se postarali Lea Rádová, Fran Mravlinčić a Lukas Lujanac, žáci hudební školy Bruno Bjelinského a zároveň školy Komenského. Během křtu se na plátně promítaly vybrané stránky z knihy. Zájemci si mohli koupenou knihu nechat podepsat autorem a členy redakčního kruhu.
Na vydání knihy finančně přispěly Rada pro národnostní menšiny Republiky Chorvatska, Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, Bjelovarsko-bilogorské županství a město Daruvar. Zájemci si knihu o Jednotě mohou koupit v redakci nebo objednat na dobírku.   Ž. Podsedník/žp

FOTO na facebooku

Read 787 times

Nové číslo Jednoty

 Jednota 26 2022

V Jednotě číslo 26, která vychází 2. července 2022, čtěte:
- Svaz Čechů udělil odměny a uznání úspěšným žákům a učitelům
- Kaptolští oslavili Den české kultury a Den otevřených dveří
- I žáci českých škol na udělení Oskara vědomostí v Záhřebu
- Daruvarská Holubička na folklorním festivalu v Přerově
- Hasiči z Dolan na setkání ve Všeradicích v České republice
- O tajemníku Československého svazu Stanislavu Veselém
- Shrnutí jednotlivých článků v chorvatštině
- Lokální zprávy, pravidelné rubriky, povídky, vtipy, zajímavosti

Arhiva

Kliknite ovdje kako biste pogledali sve članke u arhivi