Týden české kultury v Daruvaru

  • Posted on:  neděle, 20 srpen 2017 00:00

NA POČEST 110. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ČESKÉ BESEDY
Letošní velkolepý Týden české kultury v Daruvaru byl věnován oslavám 110. výročí existence České besedy a probíhal od 11. do 15. července. Zahájila ho v úterý projekce českého filmu Zdeňka Trošky Strašidla v kině, ve středu pokračoval výtvarným sympoziem a ve čtvrtek vzpomínkovým večerem s otevřením výtvarné a historické výstavy o bohaté činnosti daruvarské Besedy. Oslavy vyvrcholily v sobotu staročeským jarmarkem, promenádním koncertem dechových hudeb taneční pozvánkou na slavnostní folklorní program.

Po slavnostní části se pořadatelé i hosté mohli uvolnit na zahradní slavnosti. Akci sledovalo asi tisíc diváků, což svědčí o zájmu zdejšího obyvatelstva a návštěvníků o českou kulturu. Pořadatelé se obávali nepřízně počasí, které se ale těsně před programem naštěstí uklidnilo.
Akci uspořádala daruvarská Česká beseda a Svaz Čechů pod záštitou Rady pro národnostní menšiny Chorvatska, Bjelovarsko-bilogorského županství, města Daruvaru, Turistického sdružení Daruvar-Papuk a poslance za českou a slovenskou menšinu. ar

FOTO na facebooku

VÝTVARNÉ SYMPOZIUM PO DESETI LETECH
Po deseti letech bylo, i tentokrát v rámci oslav výročí daruvarské Besedy, uspořádáno výtvarné sympozium. Třináct členů Klubu výtvarníků Svazu Čechů z Daruvarska a okolí se sešlo 12. července dopoledne a za horkého počasí malovalo v zámeckém parku nebo v Českém domě.
Byli to Danuška Doležalová Baltová, Mira Borošová, Ivica Krisla, Liljana Vlahovcová, Jiřinka Brkićová, Anita Resová, Slavica Volencová, Slavica Rukavinová, Zdena Slivarová, Ivanka Farkašová, Miroslava Kopreková, Jiřina Kolouchová, včetně nejmladšího Bruno Bílka. Obraz Besedě věnovala i Jana Staňová.
Vedoucí KV Anita Resová nám řekla: „Výtvarníci se „kolonií“ rádi účastní a to nejen ve své besedě, ale i jiných spolcích, kde se společně pobaví a něco se naučí. Svá díla darují organizátorům. Malé formáty obrazů s daruvarskými motivy z letošní „kolonie“ byly vystaveny o den později 13. července v České galerii. ar

VÝSTAVY A VZPOMÍNKOVÝ VEČER – Osud krajanské komunity je v rukou mladých lidí
Čtvrteční večer Týdne české kultury, kterým Česká beseda Daruvar oslavila sté desáté výročí, začal zahájením několika výstav a vzpomínáním na dlouhé a bohaté dějiny krajanského spolku.
V České galerii vítala početné hosty Željka Zadrová, předsedkyně Besedy-oslavenkyně. O výstavách uměleckých děl krajanských malířů a sochařů mluvila Anita Resová, vedoucí Klubu výtvarníků, která vysvětlila, jak bylo vybráno třicet obrazů a dvě skulptury od třiadvaceti krajanských autorů. „Některé obrazy po léta zdobí sál a jiné místností Českého domu, jsou to práce vzniklé na předchozích výtvarných sympóziích, pořádaných k devadesátému a k stém výročí spolku, zatímco jsou některé úplně nové, které jste ještě neviděli.“
Další výstavu si bylo možno prohlédnout v předsíni galerie. Byly to obrazy namalované na výtvarném sympoziu, které se den předtím konalo v zámeckém parku, a bylo zvláštní tím, že se ho zúčastnil i nejmladší krajanský malíř Bruno Bílek, který právě ukončil třetí třídu české základní školy. „Je to příklad, který ukazuje nejsprávnější cestu – přilákat do besedních složek ty nejmladší,“ řekla A. Resová. „Každý malíř vnáší do svého obrazu kousek své duše, děkuji vám za kousíčky vašich duší, které se nacházejí v pracích darovaných Besedě.“ řekla Jitka Janotová Doležalová, místopředsedkyně Besedy, která spolu s předsedkyní Ž. Zadrovou předávala uznání účastníkům sympozia. Potom pozvaly hosty do místností stálé výstavy dokumentů o přistěhování Čechů, kde se konal vzpomínkový večer.
Tam se obecenstvo mohlo podívat i na třetí výstavu. Zahrnovala přehled dějin Besedy s textem, který připravila bývalá předsedkyně Svazu Čechů a kdysi také Besedy oslavenkyně Libuše Stráníková, a besední pamětní knihy, kroniky, alba fotografií a dokumentů, dárky a upomínkové předměty všech besedních složek. „Když naši předkové Besedu zakládali, měli na mysli jen jeden cíl – zachovat jazyk, kulturu a tradici Čechů, a myslím si, že se jim to plně podařilo. Dbali o naši školku a školu a o početné besední složky, jejichž úspěchy jsou široko daleko dobře známé,“ řekla Ž. Zadrová při vítání hostů na vzpomínkovém večeru. „Proto poděkujme všem, kteří se o to zasloužili, kteří přispěli k tomu, aby to co máme dnes, zůstalo i našim dětem do budoucna, aby za dalších 110 let mohly v takto krásném ovzduší vzpomínat na spolkové dějiny.“
V kulturním programu se představili krajanští básníci Alena Raisová, Jiřinka Brkićová, Karel Bláha a Věra Vystydová. Jejich vystoupení se střídalo se zpěvem besedního sboru vedeného sbormistrem Jaroslavem Klubíčkem. Program vyvrcholil písní a hrou tria Ema Zadrová, Silvia Podsedníková a Fran Weisser.
„Sudičky obyčejně při narozeninách bývají tři, ale vzhledem k tomu, že oslavujeme sté desáté výročí, je nás šest,“ zavtipkovala Libuše Stráníková na začátku přehledu událostí, které poznamenaly jedno století a jedno desetiletí působení České besedy Daruvar. Svůj text ve formě recitálu četla spolu s Janou Staňovou, Romanou Rašetićovou, Jitkou Staňovou Brdarovou, Jitkou Janotovou Doležalovou a Annou Vodvárkovou. Uváděly tak řadou události a akce popořadě od začátku dvacátého století, kdy byla Beseda v roce 1907 založena v Dolním Daruvaru, přes okolnosti za první světové války a přerušení spolkové činnosti, založení české základní a mateřské školy, začátek pořádání Dožínek a stavbu Českého Bradáčova domu, který byl vysvěcen v roce 1939, tedy krátce před dalším přerušením činnosti spolku kvůli druhé světové válce.
Povalečná reemigrace, ochlazení vztahů s pravlastí po rezoluci Informbyra, založení českého oddělen gymnázia v Daruvaru, znovuotevření hranic Československa a hostování početných českých souborů, zlaté časy operety... to jsou jen některé z velkého množství událostí v životě Besedy. Nezapomněly ani na velké osobnosti, jako jsou učitel Franta Burian, sbormistr a režisér Josef Knytl, profesor Josef Matušek nebo Jiřina Staňová.
Zmínily se také o domovinské válce, během které byl Český dům ve funkci obrany města, o stavbě budovy mateřské školy, dostavbě základní školy a několika velkých rekonstrukcích Českého domu, o založení nejmladší spolkové sekce, pěveckého sboru, který v příštím roce oslaví patnácté narozeniny. Beseda nezapomínala na důležitá výročí, na úspěchy, za kterými stálo mnoho času a schopností jejích členů, ani na odborníky z České republiky, kteří vedli divadelní, hudební nebo folklorní semináře …a tak do roku 2007, kdy Beseda oslavila sté výročí působení. „Posledních deset let v životě spolku jsme nezapojily do toho přehledu, protože si myslíme, že si na ně dobře pamatujete, a řeknete nám to,“ vyzvala L. Stráníková hosty, aby zavzpomínali a podělily se s ostatními o své zkušenosti a svůj pohled na besední činnost.
„Z dlouholeté zkušenosti a častého opakování tvrdím, že se na minulé časy nejlépe vzpomíná ve sklepě Ivo Leksy. Tam vzpomínky tak hezky tečou,“ začal své vtipné vyprávění o soužití členů divadelní skupiny Sebranka Josef Valenta a prozradil, že je v Besedě činný devětačtyřicet let a jeden měsíc, a že příští rok oslaví kulaté výročí.“
Následovaly bohatá a často i emotivní svědectví Jiřiny Vachovcové, Lenky Janotové, Marie Selicharové, Milady Rašetićové, Jaroslava Klubíčka, Vladimíra Bílka a Željky Zadrové. Tečku na i udělala nejmladší účinkující v debatě, Klára Janotová, která zároveň nastínila nejdůležitější úkol Besedy: „Žít menšinovým životem bylo pro mne vždycky samozřejmostí, vůbec jsem o tom nepřemýšlela. Osud krajanské komunity je na mladých lidech a proto vás vyzývám, abyste své děti vychovávali tak, aby měly pocit, že bez menšiny a bez Besedy nemohou být. A aby si uvědomily, že to, co vidíte na jevišti je jen vrchol veškeré činnosti. Že zkoušky, výlety, zájezdy, soužití a bavení se spolu je to nejvzácnější.“ M. Pejić/ld

BESEDĚ UZNÁNÍ SVAZU ČECHŮ A CHORVATSKÉHO SNĚMU KULTURY
Předsedkyně České besedy Daruvar Željka Zadrová přivítala 15. července ve vstupní hale Svazu Čechů hosty oslavy významného jubilea spolku. Připomněla začátky spolku od založení 14. července 1907.
„Naši předkové mysleli na to, jak zachovat své tradice a kulturu. Byli moudří, založili základní a mateřskou školu, postavili Dům, a my jsme díky tomu všemu mohli dosáhnout všeho toho, co dnes máme.“ Připomněla činnost sekcí, které dnes v Besedě působí.
„Jsem velice hrdá, že to, co dokážeme, můžeme předat naší mládeži i členům dalších spolků. Spolek má hodně členů, a nejlepší je to, že je mezi nimi hodně mladých. Bez mládí by se neudržel sto deset let,“ uvedla Ž. Zadrová.
Spolku k výročí poblahopřáli místostarostka V. Ceglediová a jménem Koordinace rad české menšiny, Županské české menšinové rady a sousední České besedy Horní Daruvar Damir Malina. Místožupanka T. Novotná Golubićová poděkovala členům spolku za jejich bohatou činnost a do budoucna všem popřála štěstí, zdraví, úspěchy a především porozumění a lásku, díky kterým Beseda žije a působí tak dlouhou dobu.
Předsedkyně Svazu Čechů A.-M. Štrumlová Tučková uvedla, že si činnost Besedy zaslouží úctu a uznání. „Beseda má vůli pracovat a udržovat kulturní život české menšiny v Daruvaru... V dalších letech spolek určitě nebude stárnout, ale zaznamená zase nový rozmach.“ Besedě k jubileu a do budoucnosti popřála všechno nejlepší a odevzdala jí zvláštní uznání Svazu Čechů. Předsedkyni Ž. Zadrové předala také listinu Chorvatského sněmu kultury k 110. výročí založení České besedy, která se uděluje „za mimořádné výsledky v oblasti kulturně-uměleckého amatérizmu a obohacování chorvatské kultury.“
Poslanec za českou a slovenskou menšinu Vladimír Bílek poblahopřál k významnému výročí a v kostce představil činnost celé české menšiny a jubilující Besedy, která dávno založila také českou základní a mateřskou školu. Vyjádřil vlastní hrdost a hrdost členů na to, že jsou členy tohoto spolku a působí v různých oblastech činnosti. „Hlavní je, že Beseda má lidi s velkým srdcem, a že všichni spolu toho můžeme hodně udělat.“
Předsedkyně na závěr připomněla zásluhy všech členů spolku, ale také skutečnost, že by bez kladného postoje státu, místní samosprávy a řady dalších subjektů Česká beseda nemohla působit. V příznivých podmínkách dnes může dále rozvíjet svou činnost.
Hosté dále zamířili na výtvarnou a historickou výstavu, k stánkům staročeského jarmarku a do centra, kde účinkující na několika místech hudbou, písní a tancem zvali na večerní folklorní program. Ž. Podsedník/žp
Hosté: Poslanec Vladimír Bílek, předsedkyně Svazu Čechů Anna-Marie Štrumlová Tučková, místožupanky Bojana Hribljanová a Táňa Novotná Golubićová, daruvarská místostarostka Vanda Ceglediová, představitelka Československého ústavu zahraničního Praha Hana Hlaváčková, místopředsedkyně Svazu a zároveň ředitelka české školy Komenského Marie Válková, tajemník Svazu Ivan Vrbický, předseda Koordinace rad a představitelů české menšiny Damir Malina, ředitelky daruvarských mateřských škol Zdena Kutilová a Jovita Bodulušićová, bývalé předsedkyně Svazu Čechů Lenka Janotová a Libuše Stráníková a bývalá tajemnice Svazu Jarmila Kulhavá a další.

PROMENÁDNÍ KONCERT DECHOVÝCH HUDEB
Úvodem k večernímu slavnostnímu programu Týdne české kultury byl promenádní koncert dechových hudeb. V příjemném prostředí před zámkem hrabat Jankovićů jako první hráli hudebníci z Daruvarského Brestova pod vedením Dalibora Kolára, zpívaly Kristina Horká a Veronika Kučerová. Vystřídala je dechová hudba z Dolan pod vedením Renato Žugera. Klidné pomalé tóny na začátku koncertu dolanská dechovka zrychlovala až k veselým polkám, které lákaly k tanci i zpěvu. Hudebníky ani diváky neodradil ani chladivý vítr. Za stále většího počtu zájemců pokračovala dechová hudba z Lipovce. Po nejmladších zpěvácích Nevii Resové a Karlovi Krejčovi zazpívala i kapelnice Machulenka Resová s Vlatkou Milićovou Janotovou. Úcta patří i nejpočetnější daruvarské dechové hudbě pod vedením Danijela Rajkoviće, která byla krásným uzavřením promenádního koncertu. js/js

TANEČNÍ UPOUTÁVKY
Letošní novinkou byla poněkud netradiční pozvánka na večerní folklorní program. Taneční soubory s kapelami se tentokrát představily na několika místech ve městě. Soubory z Končenic, Daruvaru, Dolan a Zdenců krátce tančily a zpívaly v centru města před různými podniky a Záhřebští neformálně na náměstí Fr. Tuđmana. Byl to zásah do černého a možná i díky tomu přišlo na ústřední program mnoho diváků. ar/ar

SLAVNOSTNÍ FOLKLORNÍ PROGRAM
Místo pro ústřední program před zámkem bylo výborné, spousta diváků zcela zaplnila prostor a sledovala úchvatný, hodinu a půl dlouhý program. Byla to podívaná, jaká se hned tak nevidí – plná veselých tanců, dobré muziky a písní krásných krojů, usměvavého mládí. Program, který uváděli Silvia Podsedníková a Karlo Žitka, byl ukázkou tvorby besedních tanečních souborů: Holubičky z Daruvaru, Dolanky z Dolan, Panenek ze Sisku, tanečnic z Ivanova Sela, Vodičky z Velkých a Malých Zdenců, Jetelíčku ze Záhřebu a Končenické chasy z Končenic. Sdružení Němců a Rakušanů ze Sirače přidalo zpěvy. ar/mk

STAROČESKÝ JARMARK V ZÁMECKÉM PARKU
Součástí daruvarského Týdne české kultury byl staročeský jarmark. Letošní se zase konal ve stínu starých stromů zámeckého parku v sobotní odpoledne. Navštívila ho spousta lidí z Daruvaru a okolí, procházeli se od stánku ke stánku, potkávali staré přátelé a příjemně se bavili. Měli také co vidět a ochutnat. Jarmarku se zúčastnily všechny Besedy z okolí: z Končenic, Dolan, Dežanovce, Lipovce, Daruvarského Brestova, Šibovce, Horního Daruvaru a hostitelská daruvarská Beseda. K nim se přidaly ještě daruvarská školní zádruha Sedmikráska, knihovna Franty Buriana a Jednota. Představila se i sdružení Maďarů Daruvaru a Pakrace a sdružení Němců a Rakušanů Sirač. Své výrobky nabízela také sýrárna Jarešových z Dolních Střežan.
Návštěvníci mohli ochutnat různé dobroty, ale i obdivovat ruční páce besedních tvořivých sekcí. Kdo měl chuť na bramboráky, mohl je najít na stáncích končenické, šibovecké a daruvarské Besedy. Ženy z Daruvarského Brestova už tradičně pekly na plátech bramborové placky, Dolanští nabízeli svačinu jaká s nosila na pole např. chleba mazaný škvarky, sádlem nebo povidly a různé cukroví a furianty. Sdružení Maďarů z Daruvaru vařilo rybí polévku a pakračtí pekli palačinky. Němci a Rakušané vařili hrách v hliněném hrnci a smažili langoše. Kromě toho všichni na stáncích nabízeli ještě další pečivo, bábovky a koláče, charakteristické pro menšinu, kterou představovali.
Kdo si chtěl odnést domů něco na památku, mohl si vybrat na stáncích dežanovecké, lipovecké a hornodaruvarské Besedy. Dežanovecké panenky ze šustí, které se v minulých letech rozrostly v celé obrazy, lákaly kolemjdoucí. Lipovecká tvořivá skupina se letos kromě kytic z krepového papíru zaměřila na užitečné plátěné tašky různě vyšívané a ozdobené. U hornodaruvarských si zájemci mohli vybrat ozdobené dřevěné krabičky, talíře zdobené decoupage – ubrouskovou technikou, šperky, vázy a malované lahvičky. Práce dovedných dětí a učitelek nabízela školní zádruha Sedmikráska. Kdo měl zájem o psané slovo, mohl si přijít na své na stáncích knihovny F. Buriana a Jednoty. Pohádkové převlečení daruvarských divadelníků zaujalo pohledy každého a zajímavé pobavení s krátkými divadélky nadchlo spoustu malých zájemců.
Každý, kdo si do parku zašel, našel něco pro sebe a nikdo neodešel hladový ani žíznivý, poněvadž se pivo čepovalo proudem a k posezení a besedování lákaly balíky slámy. Za prvního soumraku, když se návštěvníci přesunuli před zámek sledovat večerní program, se stánky balily. Mezi posledními zůstala veselá skupina ze Sirače, která si na rozloučenou zazpívala. Úplně poslední byly pilné ženy daruvarské a šibovecké Besedy, které i po programu dopékaly a nabízely poslední voňavé bramboráky. J. Horká/ld

NA MAJÁLES S DLOUHÝMI RUKÁVY
Když z pódia před zámkem sestoupili poslední účastníci, oslava se přestěhovala na školní hřiště, kde byl připraven majáles. Páry se na hřišti točily při hudbě oblíbené dvojice bratří Mildových – Antonia a Dominika, kteří vděčnému publiku hráli jejich oblíbené melodie, mezi nimiž byly i české písně. Sympatičtí muzikanti občas překvapili sólem na trumpetu nebo na knoflíkový akordeon, s nimž Dominik zašel mezi obecenstvo. Na rohu u školy byl přichystán výčep, číšníci obsluhovali hosty u stolů. Dobrá zábava trvala dlouho do noci. Návštěvníků by bylo určitě i více, kdyby večer a noc nebyly chladné, kolem patnácti stupňů Celsia. žp

PŘÍPRAVY A ÚKLID
V Besedě-oslavenkyni se na výročí náležitě připravili, práce na přípravách měli na starosti členové besedního výboru. Protokol měla na starosti Željka Zadrová, promenádní koncert a program režírovala a průvodní slovo připravila Jitka Janotová Doležalová. O stánky jarmarku se starala Zdenka Slivarová, Tomislav Doležal se postaral o přípravu majálesu a taneční pozvánku. Romana Rašetićová měla na starosti stravování, zajistila skupiny, které smažily bramboráky, s učitelkami mateřské školy se domluvila o dekoraci jeviště.
Reflektory na jevišti připravili a ovládali Josef Valenta a Drago Šimala, o zvuk se starali Igor Tuček a Antonio Milde, proud ke stánkům rozvedl Slávek Pokorný. Jitka Staňová Brdarová vyřídila povolení na úřadech.
Členové spolku v sobotu dopoledne v zámeckém parku rozmístili balíky slámy, na kterých mohli účastníci a hosté odpočívat. Připravilo se také vše potřebné pro majáles. Po ukončení akce bylo nutné zase všechno vrátit do původního stavu. Skládaly se a odvážely stoly a židle, snášely se balíky slámy, která se měla vrátit Cengerovým do Holubňáku, uklízelo se na hřišti i v parku. Myly se kotle, ve kterých se vařil guláš a talíře, na kterých se smažilo. Nikomu nebylo za těžko a práce byla brzy hotová.
Ke zdaru oslavy přispěly i Svaz Čechů, české základní a mateřská škola a Jednota poskytnutím prostoru, vybavení, přípravou plakátu a pozvánek, lipovecká Beseda zapůjčila židle a stoly. Velký přínos měli také Pivovar Daruvar, Vodoprivreda Daruvar, Sirovina Bjelovar, město Daruvar a řada dalších sponzorů a dobrodinců. žp/žp

Read 1397 times

Nové číslo Jednoty

 Jednota 47 2021

V Jednotě číslo 47, která vychází 27. listopadu 2021, čtěte:
- Virovitická akce Akord podzimu se konala online
- V Garešnici s českou písničkou a divadlem
- Před 60 lety začala působit Pedagogická akademie v Pakraci
- Paprika – zelenina se širokým využitím
- Daruvarský fotograf a malíř Viktor Kluge
- Sto let Svazu Čechů: První žena v čele Svazu
- Shrnutí jednotlivých článků v chorvatštině
- Lokální zprávy, pravidelné rubriky, povídky, vtipy, zajímavosti

Arhiva

Kliknite ovdje kako biste pogledali sve članke u arhivi