Ze zasedání rad Svazu Čechů

  • Posted on:  středa, 26 květen 2021 00:00

POSLEDNÍ ZASEDÁNÍ V TOMTO MANDÁTU
Divadelní rada Svazu Čechů měla 11. května poslední zasedání před volební valnou hromadou Svazu Čechů. Týkala se rekapitulace činnosti rady v posledních čtyřech letech a způsobu práce divadelních skupin v covidových podmínkách.

Mája Krejčová připomněla činnost během uplynulých čtyř let, úspěchy, které ochotníci docílili, semináře, dílny, hostování aj. Zmínila i divadelní přehlídky, které se v roce 2020 ani letos nekonaly. Letošní by se mohla uskutečnit na podzim. Předsedkyně též hovořila o souborech, které představovaly českou menšinu na státních přehlídkách a o divadelní knihovně. Informovala i o tom, jaká je situace v ostatních skupinách, kde se kvůli covid-19 divadelní zkoušky zatím nekonají. O činnosti divadelní sekce České besedy Lipovec, jíž je členkou a poprvé i režisérkou, se přítomní dozvěděli, že s osmi herci připravuje komedii francouzských autorů Danielle Navarrové-Haudecoeurové a Patricka Haudecoeura Mátový nebo citron.
V závěru jednání obě předsedkyně poděkovaly za spolupráci, předsedkyně divadelní rady M. Krejčová, navíc zdůraznila, jak se všichni těší, až se budou konečně moci bez obav pustit do práce. Text A. Raisová, foto Jednota

FOTO na facebooku

NEPŘÍZNIVÉ PODMÍNKY PRO KULTURU
Kulturní rada ukončila 12. května svůj čtyřletý mandát. Činnost rady už dva roky diktuje pandemie a podmínky, které jsou pro kulturu zvlášť nepříznivé, trvají. To všechno bylo bráno v úvahu při hodnocení činnosti.
Předsedkyně rady Kristina Kvapilova ironicky uvedla, že se moc práce neudělalo s ohledem na to, že za čtyři roky byly uspořádané jen jedny Dožínky. Přesto je spokojená, pracovalo se v rámci možností. Všem členům rady poděkovala za spolupráci.
Tajemník Svazu Dalibor Kolár, jako člen kulturní rady vyjádřil spokojenost tím, že se opět pořádají edukační tábory, folklorní v Česku a hudební v Chorvatsku. Přispěje to ke kvalitě tanečních a hudebních skupin. Je třeba pracovat na zvýšení odbornosti lidí, kteří takové skupiny vedou, zvlášť dětské. Uvedl, že rada obstarala noty z České republiky a dodal, že se nedostává vysvětlení, jak rozlišovat dechovku od malé hudební skupiny, abychom se v budoucnu vyhnuli potížím.
Členové rady se poté domlouvali o průběhu letošního dožínkového víkendu v Daruvaru. Na pátek 16. července naplánovali otevření dožínkové výstavy. Kromě výstavy budou tvůrčí dílny s dožínkovou tematikou, jako jsou třeba pletení věnců a mlácení obilí. Závěrečný bod patečního programu by měla být projekce půlhodinového videa se záběry z Dožínek natočených v minulosti. Promítání by se mělo podle návrhu rady uskutečnit na nádvoří zámku hraběte Jankoviće. Na sobotu 17. července je naplánován křest knihy o Dožínkách Věnceslava Herouta a Davora Ambroše. Křest knihy by doprovázel patnáctiminutový folklorní program, jestliže to podmínky dovolí. Vyhlášení vítězů literární soutěže, které mělo být částí dožínkových slavností, bude 3. července v rámci manifestace Etno den v Ivanově Sele.
V polovině září bude oslava stého výročí Svazu Čechů v Chorvatsku. K oslavě se připravuje monografie Svazu. Podle návrhu se k té příležitosti uskuteční návštěva města Osijek, kde byl Svaz založený. Kromě toho by se k výročí pořádaly slavnostní akademie, kulatý stůl a různé přednášky. Dalším návrhem je panel o tom, jak by měl Svaz působit v budoucnu. O přesném programu oslavy se domluví nové sestavení kulturní rady na příští schůzi.
Dalibor Kolár oznámil členům rady, jak probíhají přípravy na folklorní a hudební tábor. Folklorní tábor by se měl uskutečnit od 30. července do 15. srpna ve Staré Říši u Jihlavy v ČR, u folklorního souboru Pramínek. Pro účastníky z Chorvatska je rezervováno 25 míst, volná jsou ještě místa dvě. Všichni účastníci budou muset mít negativní test na covid-19, a ten si budou muset finančně hradit sami. Hudební tábor má být od 5. do 15. srpna ve Tkonu. Prozatím nejsou informace z Česka o tom, jaký je o tábor zájem. Tajemník Svazu uvedl, že zájemců z českých besed je značně více než před dvěma roky.
Na závěr schůze předsedkyně Svazu Anna-Marie Štrumlová Tučková poděkovala členům rady za spolupráci a popřála úspěchy do budoucna. Dodala také, že po ukončení pandemie budou besedy potřebovat veškerou pomoc v obnovení činnosti, zvlášť od kulturní rady. Text A. Janota, foto Jednota

REKAPITULACE ČINNOSTI
Poslední schůze vydavatelské rady Svazu Čechů v tomto mandátu se konala 12. května v místnostech Svazu. Členové rady pod vedením předsedkyně Lidije Dujmenovićové shrnuli činnost, týkající se ukončených projektů z uplynulého období, projektů, které probíhají a které jsou v plánu.
Publikace vydané v uplynulém čtyřletém období jsou: Monografie o České obci Bjelovar Silvie Sittové, Češi v Chorvatsku (doplněná publikace) Josefa Matuška, V království divadel Světlušky Prokopićové, Zlomky života Rudy Turka, překlad Silvie Sittové povídek Boženy Němcové, Monografie o České besedě Daruvar a publikace o divadelní skupině České besedy Daruvar Libuše Straníkové a biografie Slávky Žukovićové-Máchové.
Nyní se dokončuje monografie ke 100 letům Svazu Čechů Marijana Lipovce, která vyjde v češtině a chorvatštině. Svůj křest o dožínkových slavnostech letos bude mít kniha České Dožínky v Chorvatsku Věnceslava Herouta a Davora Ambroše. Kromě toho se připravuje také sbírka povídek Karla Bláhy, publikace složená ze čtyř sbírek básní krajanských literátů (Aleny Raisové, Jiřiny Brkićové, Libuše Stráníkové a Mirka Knížka) a fotografie pro kuchařku Světlušky Prokopićové.
Do budoucna jsou naplánované publikace o zasloužilých jednotlivcích jako jsou Josef Knytl, Josef Matušek a Franta Burian a besední monografie Tréglavy, Kaptolu, Lipovce a Horního Daruvaru. Navrhuje vydat publikaci, která by shrnovala dějiny českých škol v Chorvatsku. Na konci schůze předsedkyně Svazu poděkovala všem členům rady za spolupráci. Text A. Janota

VSTŘÍC VÝROČÍ I VOLEBNÍMU SHROMÁŽDĚNÍ
Historická rada probírala 14. května otázky před volební valnou hromadou Svazu Čechů. Bude se konat v roce 100. výročí založení Československého svazu. Předsedkyně rady Miruška Veltruská se nejdříve dotkla etnografického stavení v Ivanově Sele. Uvedla všechny akce, které v poslední době podnikla rada či její členové.
Patří sem kniha o první krajanské učitelce Žukovićové-Máchové, monografie o Svazu Čechů, kniha o sokolském hnutí, o českých Dožínkách, o českém školství. Jednalo se o chystané monografii Lipovce, jakož i o dějinách zdejších Čechů po druhé světové válce, které by měl sepsat Zdravko Palavra. Rada autora požádá, aby předložil svou koncepci a ona řekne, co by ještě chtěla. Profesor Václav Herout uveřejňoval příspěvky ve Sborníku Jankovićů.
Koncem června má na Daruvarsko přijet Lubomír Havrda, který pomohl několika rodinám zjistit místo, odkud pocházejí. Během svého pobytu plánuje přednášku v Dolních Střežanech a ještě někde.
M. Veltruská uvedla, že se v rámci vznikajícího kulturního centra chystá prostor pro archiv Svazu, Davor Ambroš se školí na archiváře. Přítomní se dozvěděli, že se podařilo odkoupit písemnosti po profesoru Matuškovi. Bylo by třeba dojednat přístup k písemnostem po profesoru Burianovi. Prof. Herout zmínil otázku novějšího archivu Svazu, jakož i záznamů z dob domovinské války a doby po ní, kterou by bylo třeba zdokumentovat. Zatím se zdá, že Češi ve válce podnikli jen odsun dětí do Česka. Pracuje se na rekonstrukci výstavy o Češích v Chorvatsku.
Rada jednala i o vzpomínkách Antonína Zámostného z doby konce druhé světové války. Padl návrh, aby se uveřejnily v Přehledu, nebo sepsal sborník podobných textů, třeba spolu s kronikou rodiny Frýdovy.
Předsedkyně Svazu Čechů uvedla, že se v roce 100. výročí Svazu plánovaly Dožínky, ty se však nemohou konat. Oslava výročí by se konala na podzim. V jejím rámci by byl křest monografie o Svazu i kulatý stůl s odbornými přednáškami, který připraví historická rada. Před Svazem je 6. června volební valná hromada. Tajemník Svazu Dalibor Kolár požádal, aby se připravila podrobná rekapitulace činností během celého mandátu rady. Spolky budou vyzvány, aby své archivy přenesly do archivu Svazu. Text Ž. Podsedník

SOUHRN PROJEKTŮ A ČINNOSTÍ
Na poslední schůzi v čtyřletém mandátu 14. května členové hospodářské rady Svazu Čechů pod vedením předsedy Jaromíra Vrabce zhodnotili svou činnost v uplynulém období. Kromě ukončených projektů rada připomněla stav investičních projektů, které právě probíhají.
Jak uvedl předseda J. Vrabec, hospodářská rada nepořádá žádné akce, ale svým schvalováním a financováním projektů hraje důležitou roli v činnosti Svazu. Rada se starala o to, aby se schválené projekty uskutečnily podle plánu. Poděkoval za spolupráci všem členům rady a také předsedkyni Svazu, která poděkování oplatila a pochválila radu za skvělé výkony.
Poté rada jednala o nynějších investičních projektech Svazu. Tajemník Dalibor Kolár uvedl, že práce na budově Svazu jsou u konce a práce na stavbě Českého kulturního centra probíhají podle plánu. Problémy způsobují rostoucí ceny stavebního matriálu a tím i plánované výdaje. V přípravě je veřejná výzva na vykonavatele prací na stavbě Kulturního a vzdělávacího střediska v obci Tkon. Text A. Janota

Read 86 times

Nové číslo Jednoty

 Jednota 32 2022

V Jednotě číslo 32, která vychází 20. srpna 2022, čtěte:
- Zájezd krajanů z Tréglavy a Garešnice na Moravu
- Se studentem Matoušem Turzou z Česka
- Jednodenní zájezdy krajanů k moři
- Skupina Chorvatsko v srdci
- Zpět k oslavě výročí Svazu Čechů
- Setkání na hospodářství Bílků v Kreštelovci
- Shrnutí jednotlivých článků v chorvatštině
- Lokální zprávy, pravidelné rubriky, povídky, vtipy, zajímavosti

Arhiva

Kliknite ovdje kako biste pogledali sve članke u arhivi