Valná hromada České besedy Velké a Malé Zdence

  • Posted on:  čtvrtek, 01 červenec 2021 00:00

HODNOTILI A PLÁNOVALI
Předsedkyně České besedy Velké a Malé Zdence Ana Milićová Zápotocká vítala přítomné na valném shromáždění, které se konalo 19. června. Mezi přítomnými byl i poslanec za českou a slovenskou menšinu Vladimír Bílek, zástupkyně župana Táňa Novotná Golubićová, předsedkyně Svazu Čechů Anna-Marie Štrumlová Tučková a ředitelka školy Sněžana Šelišová. Všichni Besedě popřáli úspěchy v činnosti a poděkovali za veškerou spolupráci.

Než začala valná hromada, zahrála dechová hudba a zatančila nejmenší skupina Vodička. Slovo potom mělo pracovní předsednictvo vedené Marii Kubištovou. Zprávu o činnosti podala Vesna Růžičková: „V naší Besedě působí pět skupin: tři taneční, pěvecký sbor Zdenačky a malá hudební skupina. V minulém roce vystoupily devětkrát, což je mnohem méně, než bylo v roce 2019, když jsme měli téměř šedesát vystoupení. Kvůli pandemii byla veškerá činnost zastavená, a tak se ani nevystupovalo ani nezkoušelo. Po velkém zemětřesení 29. prosince naši členové hned reagovali a zapojili se do akce pomoci postiženému území Sisacko-moslavinského županství.“
„Největší práce se v minulém období konaly na úpravě prostorů na poschodí místního domu, který naše Beseda používá. Práce začaly výměnou střechy a pokračovalo se úpravou koupelen, sanitárních zařízení, čajové kuchyně a chodby, také dalších místností v prvním poschodí. Veškeré práce se financovaly z Úřadu pro lidská práva a práva národnostních menšin prostřednictvím Svazu Čechů, z města Hrubečné Pole a za pomoci poslance,“ řekla V. Růžičková a pozvala na prohlídku upravených místností po zasedání.
Zprávu dozorčího výboru podala Jára Mikacová a finanční zprávu Josefka Dobrijevićová. O škole mluvila ředitelka S. Šelišová, která uvedla, že na hodiny českého jazyka a kultury chodí dvacet dětí a že je v minulém roce učila Jitka Jílková. Zdůraznila úspěchy žáků v různých soutěžích a také to, že se provádí kompletní obnova školy. Poděkovala za spolupráci a spolku poblahopřála k činnosti.
Do konce shromáždění se jednalo o plánech práce a finančních plánech. Všichni vyjádřili přání co nejdříve v upravených místnostech přivítat hosty z Římova, se kterými má Beseda již řadu let družbu.
Následoval kulturně-umělecký program, ve kterém vystoupily další skupiny Vodičky a pěvecký sbor Zdenačky. Velice dojemné bylo poděkování Zdence Kadlecové za dvacetileté vedení sboru.
Představitelka České besedy Daruvarský Brestov Adéla Milobarová pozdravila jménem svého spolku a pozvala přítomné na Přehlídku dechových hudeb, která se bude konat 26. června v Brestově. Text a foto A.-M. Štrumlová Tučková

Read 68 times

Nové číslo Jednoty

 Jednota 32 2022

V Jednotě číslo 32, která vychází 20. srpna 2022, čtěte:
- Zájezd krajanů z Tréglavy a Garešnice na Moravu
- Se studentem Matoušem Turzou z Česka
- Jednodenní zájezdy krajanů k moři
- Skupina Chorvatsko v srdci
- Zpět k oslavě výročí Svazu Čechů
- Setkání na hospodářství Bílků v Kreštelovci
- Shrnutí jednotlivých článků v chorvatštině
- Lokální zprávy, pravidelné rubriky, povídky, vtipy, zajímavosti

Arhiva

Kliknite ovdje kako biste pogledali sve članke u arhivi