Česká mateřská škola Ferdy Mravence v projektu Erasmus+

  • Posted on:  neděle, 11 červenec 2021 00:00

UKAŽ MI MOJE MĚSTO
Zdalipak víte, co společného mají města Kalisz v Polsku, Martin na Slovensku, Jičín v Česku a Daruvar? Pravě tato čtyři města, přesně školky v těchto městech, jsou realizátory programu v rámci projektu Erasmus+ nazvaného – Ukaž mi moje město. Třetí zastávkou tohoto projektu byly od 17. do 20. června město Daruvar a Česká mateřská škola Ferdy Mravence.

Cílem projektu je výměna zkušeností pracovníků ve školkách, ve výuce a výchově předškoláků, přičemž se vychovatelé mají možnost seznámit s krásami a historickými památkami měst zapojených do projektu. Projekt začal v roce 2019 v městě Martin, měl ukončit během dvou roků, ale průběh zpomalila pandemie. Rozvolnění protiepidemických opatření umožnilo osmnáctičlenné delegaci ze třech států, aby v letošním červnu navštívili Daruvar a školku Ferdy Mravence.
Přestože na organizaci měli sotva dva týdny, ředitelka, vychovatelky a ostatní zaměstnanci školky pro své hosty připravili bohatý a různorodý program. Během třídenního pobytu zahraniční delegace měla možnost prohlédnout si město Daruvar a okolí, navštívit dvě daruvarské školky a seznámit se s činností české menšiny v Chorvatsku.
Ve čtvrtek delegace navštívila Svaz Čechů, kde je uvítala předsedkyně Anna-Marie Štrumlová Tučková. Seznámila ji s veškerou činností zastřešující instituce české menšiny v Chorvatsku, počtů českých besed a také Novinově vydavatelskou institucí Jednota. Poté navštívila školku Ferdy Mravence, kde pro ni děti na dvorečku předvedly program, což delegaci zvlášť dojalo. Pak navštívila školku Vladimira Nazora, kde měla možnost vidět nově přistavěnou část školky a děti předvedly krátký program. Navštívila také Českou základní školu Jana Amose Komenského. V odpoledních hodinách měla společnou pracovní schůzi se všemi vychovatelkami školky Ferdy Mravence, kde se domlouvaly o tom, jak bude projekt pokračovat. Na schůzi se k nim přidali poslanec za českou a slovenskou menšinu v Chorvatském sněmu Vladimír Bílek a zástupkyně župana za českou menšinu Táňa Novotná Golubićová.
Páteční program zahrnoval návštěvu městské radnice, kde ji uvítal starosta města Daruvar Damir Lneniček. Poté měla možnost navštívit daruvarský pivovar. Prohlídku města vedl licencovaný průvodčí, učitel Vladimír Ivić. Předvečer bylo společné pobavení s vychovatelkami školky Ferdy Mravence ve vinařství rodiny Voborských. Aby poznali i širší okolí, v sobotu si zajela do parku přírody Jankovac.
Projekt má pokračovat na podzim, jestli to podmínky dovolí a hostitelem bude polské město Kalisz. Všichni partneři projektu mají za úkol společně vymyslet a vytvořit společenskou hru pro děti a dospělé. Školka Ferdy Mravence přitom má za úkol vyrobit část hry, která se týká města Daruvar. Text a foto A. Janota

Dojmy hostů
Alena Šimíková (město Martin, Slovensko) – Pracují na městském úřadě v Martině na Slovensku. Jsem autorkou programů přes projekt Erasmus+ – Ukaž mi moje město. Chtěla bych poděkovat děvčatům z mateřské školy Ferdy Mravence v Daruvaru, že pro nás připravila nádherný bohatý program, za který jsme velmi vděčné. Když jsem jim oznámila, že by po rozvolnění projekt mohl pokračovat a ostatní partneři by vycestovali, tak pracovaly pilně jako včeličky, aby nám program připravily. Mohu říci, že ředitelka může na své kolegyně a spolupracovníky být hrdá. Ukázali nám pamětihodnosti města, významné budovy a hlavně to, s jakou láskou se starají o děti a pěstují a uchovávají českou tradici.
Agnieszka Przybilowská (město Kalisz, Polsko) – Jsem ředitelkou školky v městě Kalisz v Polsku. Na Daruvar nám zůstanou veselé a pěkné vzpomínky. Navštívili jsme školky a školu, sbírali jsme různé zkušenosti a poznali nové vychovatelky, učitelky a ředitelky. Potěšil nás také starosta města svým uvítáním. Děkujeme Zdence a všem vychovatelkám.
Zlatka Kynčlová (město Jičín, Česko) – Přivedla jsem sebou skupinu pěti ředitelek mateřských škol z města Jičína. Je nám velice líto, že skupina z Daruvaru k nám nemohla minulé září přijet, když jsme uvítali ostatní partnerská města programu. Daruvarem jsme nadšené, pro nás Čechy velice znamená poznání, jak zde žije česká menšina, jaké aktivity vyvíjí a jak uchovává český jazyk a celkové dědické bohatství. U nás, když se řekne Chorvatsko, všichni hned myslí na moře. Proto jsme rádi, že jsme vás, tady, ve vnitrozemí poznali, budeme o vás vyprávět a určitě se sem zase vrátíme.

Read 74 times

Nové číslo Jednoty

 Jednota 32 2022

V Jednotě číslo 32, která vychází 20. srpna 2022, čtěte:
- Zájezd krajanů z Tréglavy a Garešnice na Moravu
- Se studentem Matoušem Turzou z Česka
- Jednodenní zájezdy krajanů k moři
- Skupina Chorvatsko v srdci
- Zpět k oslavě výročí Svazu Čechů
- Setkání na hospodářství Bílků v Kreštelovci
- Shrnutí jednotlivých článků v chorvatštině
- Lokální zprávy, pravidelné rubriky, povídky, vtipy, zajímavosti

Arhiva

Kliknite ovdje kako biste pogledali sve članke u arhivi