Valná hromada ČBZŽ v Dubravě

  • Posted on:  středa, 11 srpen 2021 00:00

FRÁŇA VONDRÁČEK ČESTNÝM ČLENEM
Členové České besedy Záhřebského županství se sešli 11. července v elegantním sále restaurace Sablić v Dubravě, aby vyslechli zprávy o činnosti a naplánovali příští činnost a zvolili předsedu a členy správního a dozorčího výboru.

Po zpěvu hymen v podání besedního sboru pozdravil předseda Darko Dragija česky i chorvatsky členy a hosty, jmenovitě poslance Vladimíra Bílka a Tomislava Okrošu, který je starostou Dubravy, předsedkyni Svazu Čechů Annu-Marii Štrumlovou Tučkovou, místopředsedu Svazu a předsedu záhřebské Besedy a české menšinové rady Jiřího Bahníka a předsedu sportovního sdružení obce Darka Rajtara. Po zvolení pracovních těles shromáždění plynule a vybranými slovy vedl J. Bahník. Marija Tomuradová z verifikační komise uvedla, že je přítomno 82 členů.
Předseda D. Dragija přečetl zprávu o činnosti spolku v roce 2019, kdy se slavilo deset let působení, a v roce 2020. Uvedl, že bylo vykonáno hodně, pěvecký sbor se svými moravskými kroji se stal ochrannou známkou Besedy, Dubravy i kraje. V jubilejním roce měli 20 vystoupení na svazových akcích, doma i na hostováních. K výročí se konal slavnostní koncert, vystupovalo se i v televizi. Spolek pořádal také tribuny a vánoční koncerty. Předseda poděkoval zpěvákům a hudebníkům a především vedoucímu Zlatkovi Farszkému. Děkoval také Fráňovi Vondráčkovi za kontinuitu zájezdů do České republiky i po Chorvatsku. „V roce 2020 jsme měli vystoupení ve Vrbovci v pořadu Lijepom našom, a pak přišla korona a všechno pokazila,“ uvedl předseda. Zmínil však otevření kulturního střediska, v němž spolek získal prostor. V roce 2020 vyšla také kniha Našich prvních deset let. D. Dragija děkoval členům spolku i spoluobčanům, že věrně navštěvuji akce pořádané Besedou.
M. Tomuradová podala finanční zprávu, podle níž měl spolek v roce 2019 přes 35,3 tisíc kun příjmů a necelých 74,8 tisíc kun výdajů. V roce 2020 pak měl 57,7 tisíc kun příjmů a 44 tisíc kun výdajů. Nevyužité prostředky byly vráceny na Radu pro národnostní menšiny. Vladimír Škarupka z dozorčího výboru konstatoval, že nebyly žádné nesrovnalosti.
Plán na roky 2021 a 2022 představil opět D. Dragija. Plánuje se celá řada vystoupení doma, na akcích Svazu Čechů a u krajanských spolků, ale také tradičně ve Vrbovci a Križevcích. Plánuje se ještě rozšířit repertoár o moravské i chorvatské písně, jakož i o písně vánoční. Plánované prostředky v roce 2021 jsou ve výši 53 tisíc kun, v roce 2022 je to 58 tisíc. Den české kultury v Dubravě proběhne na podzim. Shromáždění schválilo plány, jakož i dříve uvedené zprávy.
Slávek Bezrok z kandidátní komise představil návrhy na předsedu a další členy vedení. Návrhy byly schváleny, předsedou byl zase zvolen Darko Dragija, který děkoval za důvěru a uvedl, jak ho těší práce v Besedě a skutečnost, že spolu šíří dobré jméno spolku doma i šíře. Zmínil knihu, která vypovídá mnoho o činnostech spolku.
Za zásluhy a přínos pro spolek shromáždění schválilo status čestného člena jeho prvnímu předsedovi Fráňovi Vondráčkovi. V odůvodnění se mj. uvádí jeho entuziasmus, velké vědomosti, velká energie a organizační schopnosti. Laureát se ze zdravotních důvodů nedostavil a uznání dostane dodatečně. Darkovi Dragijovi spolek udělil zvláštní uznání za jeho dosavadní velký přínos, „a má chuť ještě pokračovat ve vedení spolku cestou úspěchu,“ uvedl J. Bahník.
O činnostech a výsledcích působení spolku dojemně promluvili hosté – předsedkyně Svazu Čechů A.-M. Štrumlová Tučková, která děkovala a blahopřála za vše, co spolek dělá, starosta Dubravy T. Okroša, který je i sám členem spolku uvedl potěšení z přítomného počtu členů a přislíbil podporu obce. Poslanec V. Bílek zdůraznil výhodu, že všechny krajanské spolky a instituce patří ke stejné zastřešující organizaci. Vyzval přítomné, aby se při sčítání lidu podle možnosti hlásili k české komunitě. Hosté dostali po výtisku bohatě ilustrované besední ročenky.
Po ukončení služební části dostali slovo zpěváci, kteří písní zavedli na Moravu, nevynechali Tu naši písničku českou a přidali vtipnou píseň o manželství. Nedělní odpoledne pokračovalo ve společném obědě a společné zábavě členů České besedy a hostů. Text a foto Ž. Podsedník

Nové vedení: Předseda Darko Dragija. Správní výbor: Stjepan Bureš, Stanislav Dragija, Tomislav Kostiha, Alojz Maca, Elvíra Škarupková, Ivan Vacenovský, Fráňa Vondráček a Željko Zouhar. Dozorčí výbor: Ivan Antoš, Vladimír Škarupka a Stanislav Zouhar.

Read 33 times

Nové číslo Jednoty

 Jednota 47 2021

V Jednotě číslo 47, která vychází 27. listopadu 2021, čtěte:
- Virovitická akce Akord podzimu se konala online
- V Garešnici s českou písničkou a divadlem
- Před 60 lety začala působit Pedagogická akademie v Pakraci
- Paprika – zelenina se širokým využitím
- Daruvarský fotograf a malíř Viktor Kluge
- Sto let Svazu Čechů: První žena v čele Svazu
- Shrnutí jednotlivých článků v chorvatštině
- Lokální zprávy, pravidelné rubriky, povídky, vtipy, zajímavosti

Arhiva

Kliknite ovdje kako biste pogledali sve članke u arhivi