Vstříc sčítání lidu 2021

  • Posted on:  středa, 11 srpen 2021 00:00

ZPOMALME ASIMILACI
Je starou pravdou, že asimilaci, jako proces splynutí skupiny lidí s většinovým obyvatelstvem, nelze zastavit, může se však zpomalit. O tom, jakou má tendenci, se dozvídáme každých deset let ve velké celonárodní statistické akci sčítání lidu.

Když jde o českou menšinu v Chorvatsku, výsledky sčítání obyvatel ukazují, že se delší dobu počet krajanů každých deset let zmenšoval průměrně o 2248 občanů. Opakovalo se to do minulého sčítání, které potvrdilo, že asimilaci opravdu lze zpomalit – ubylo tedy necelých tisíc příslušníků české menšiny. Stalo se tak díky dobré obsáhlé kampani vysvětlování výhod hlášení se k české menšině.
Na počtu příslušníků menšiny totiž zaleží uplatnění veškerých zákonných práv, od finanční podpory k právu na školy, užívaní jazyka a politickému zastoupení. Vyjadřování o národnosti je dobrovolné a záleží jen a jen na každém osobně, stejně tak se dobrovolně vyjadřujeme o mateřském jazyce. Nedovolme, tedy, abychom přišli o dosažená práva, hlasme se k české národností, uveďme, že čeština je náš mateřský jazyk, zpomalme asimilaci! Text M. Pejić

SVAZ ČECHŮ – PŘÍPRAVY NA SČÍTÁNÍ OBYVATEL
Hlavními body konstituční schůze informační rady Svazu Čechů, která zasedala 14. července, bylo rozdělení funkcí novým členům. Na společné schůzi informační rady a komise se jednalo o nadcházejícím sčítání obyvatel a nutnosti povzbudit lidi k tomu, aby se vyjádřili za Čechy.
Členy informační rady přivítala v sídle Svazu Čechů předsedkyně A.-M. Štrumlová Tučková, přítomen byl i tajemník Dalibor Kolár. Jednání vedl předseda Rady a poslanec Vladimír Bílek, který poděkoval za důvěru a přítomné seznámil s dosavadní činností rady a s plány do budoucna. Zdůraznil, jak důležité je propagovat českou menšinu a jak důležité je při sčítání lidu prohlašovat se jako Čech, že je nutné oslovit nejen krajany, ale i ty, kteří nejsou evidováni jako příslušníci české menšiny, přestože mají české kořeny. S tím totiž souvisí financování kulturní činnosti, ale i získávání finančních prostředků z Evropské unie, právo na výchovu a vzdělávání v českém jazyce a jeho rovnoprávné používání, právo na účast českých představitelů v lokální a regionální samosprávě, v parlamentu, právo na kulturní autonomii a na vícejazyčné názvy a označení aj.
„O sčítání lidu se musíme zmiňovat na všech krajanských akcích, protože na tom záleží naše budoucnost. Od posledního sčítání v roce 2011 byl zaznamenán pokles počtu Čechů v Chorvatsku,“ upozornil V. Bílek a zmínil i veškerá práva české menšiny v Chorvatsku, která závisí i na počtu příslušníků.
Po jednání informační rady se sešla komise pro sčítání lidu v čele s předsedou a koordinátorem V. Bílkem, kteří si rozdělili úkoly. Velkou úlohu při sčítání obyvatel bude propagace, ať už v týdeníku Jednota, v jiných médiích nebo na sociálních sítích. Připravují se letáky a propagační materiály o sčítání lidu. Text A. Raisová

WEBINÁŘ FUEN – NA TOM ZÁVISÍ NAŠE PRÁVA
Roky 2021 a 2022 jsou klíčovými z pohledu menšinových komunit – dokonce v 39 evropských zemích se bude provádět sčítání lidu. Čím více lidí se při této statistické činnosti hlásí k určité národnosti nebo menšině, tím větší bude vliv této národnostní menšiny v komunitě, v obci, regionu nebo ve státě.
S cílem představit širší pohled a příklady dobré praxe týkající se sčítání lidu a národnostních menšin, FUEN (Federální unie evropských menšin) uspořádala 22. června webinář, kde své zkušenosti, znalosti a doporučení sdílelo sedm evropských odborníků z této oblasti. Účastníci webináře měli zase možnost přispět k diskusi svými otázkami, doporučeními a komentáři.
Pro mě bylo potěšením a zajímavou zkušeností moderovat tento podnětný panel. Všechny příklady ze všech evropských zemí ukázaly, že početnost příslušníků menšiny je velmi důležitá pro realizaci menšinových práv. Webinář ukázal, že v Evropě existují tři modely, podle kterých se sčítání provádí, a že každý má své výhody a nevýhody. Zjistili jsme i to, že v některých komunitách existují vážné problémy (například, některé menšiny vůbec nemají příležitost vyjádřit svou národnost ve své zemi), při jejich řešeních musíme ze strany FUEN pomoct a na řešeních společně pracovat. Sčítání zjistí, kolik má ta která menšina příslušníků menšiny, a v důsledku toho i finanční podporu, právo na vzdělávání a veřejné používání jazyků v našich komunitách.
Příspěvky účastníků panelu z České a Slovenské republiky (kde sčítání už skončilo) byly dobrými příklady toho, jak můžeme využit digitální kampaň, online sčítání, mladé, influencery anebo osobní příběhy, jak přesvědčit naše krajany, aby se každý, kdokoliv v Chorvatsku má český původ a české kořeny, zaregistroval do statistiky jako Čech.
Na záznam webináře (bohužel jen v angličtině) se zájemci mohou podívat na You Tube kanálu FUEN. https://youtu.be/31OFruVWres. Jsem každému z vás k dispozici pro další informace o tomto semináři. Text Táňa Novotná Golubićová

scit fotoMOJE ČESKÉ KOŘENY – FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ 2021
Cílem této soutěže je ukázat, jak česká kultura působí na náš život, život naší společnosti a jak ovlivnila svět kolem nás.

KATEGORIE PRO INSPIRACI:
1. Živé dědictví
2. Naše města a vesnice
3. Krajina a příroda
4. Česká kultura

1. Živé dědictví: Stejně jako DNK, od minulých generací jsme zdědili hodnoty, přesvědčení a způsoby života, které nám pomáhají pochopit přítomnost a rozhodovat se do budoucnosti. V této kategorii chceme vidět fotografie toho, čeho si vážíte a vnímáte jako své živé dědictví, od zobrazení způsobu, jakým vaše babička krájela chléb, až k drobnostem vloženým do polic, každodenním rituálům, rodinným tradicím, svátkům atd.
2. Naše města a vesnice: Budovy, dvory, infrastruktura a způsob, jakým česká kultura ovlivnila naše města a vesnice, jsou také součástí našeho dědictví. Chceme vidět fotografie ulic, vesnic, budov, zahrad, kostelů, kapliček a jedinečných detailů a pohledů na místa kde žijeme, která ukazují, proč jsou tato místa pro nás zvláštní a jak je ovlivnila česká kultura.
3. Krajina a příroda: Krajina a příroda představuji také důležitou část našeho dědictví. Naše podnebí a krajina určují, jak žijeme, využíváme přírodní zdroje, vyprávíme příběhy a jak nás tato krajina zakotvila pravě na tomto místě. Cílem je představit jedinečné a různorodé přírodní bohatství našeho kraje a jak se česká kultura do něj včlenila – způsoby jak používáme a měníme naše prostředí pro život a práci.
4. Kultura: Ukažte nám, jakou roli hraje česká kultura ve vašem osobním životě nebo ve vaší komunitě. Chceme vidět fotografie různých českých kulturních projevu (divadlo, malířství, hudba, folklór, literatura, zvyky, tradice, svátky, gastronomie atd.).
Podmínky soutěže:
• Pořadatelem fotografické soutěže je Koordinace rad a představitelů české menšiny v Republice Chorvatsku (dále pořadatel).
• Zahájení soutěže: 16. července (srpanj) 2021, ukončení soutěže: 16. října (listopad) 2021.
Soutěž je určena pro amatérské fotografy (dále jen „soutěžící“) všech věkových kategorií s bydlištěm v Chorvatsku.
Fotografie musí vzniknout na území Chorvatska a musí souviset s dědictvím Čechů, kteří v něm žijí.
• Do soutěže můžete poslat maximálně tři (3) fotografie.
• Pořízení fotografie není omezeno termínem soutěže (do soutěže můžete zaslat fotografie i z předchozích let).
• Fotografie společně se jménem, přesnou adresou, telefonním číslem, e-mailem, s názvem (podle potřeby s krátkým popisem) a místem vzniku fotografie mají soutěžící odeslat nejpozději do 16. října 2021 elektronicky na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. ve formátu JPG, JPEG, PNG, PDF.
• Fotografie, které nesplňují všechny výše uvedené požadavky, nebo tématem nepatří do soutěžní kategorie, nebudou do soutěže zařazeny
• Hodnocení odbornou porotou proběhne v říjnu 2021.
• Odměny (ceny v hodnotě):
1. místo: 1500,00 kn
2. místo: 1000,00 kn
3. místo: 500,00 kn
• Všechny fotografie budou zveřejněné na sociálních sítích českých institucí (Svaz, Jednota, … ).
• Výherní fotografie budou zveřejněné v Jednotě.
• Zasláním fotografií do soutěže soutěžící dává pořadateli právo používat fotografie (s jeho jménem, názvem snímku a lokací) k propagaci české tradice (pohlednice, plakáty, propagace na internetu, kalendář, případně výstava).

Read 41 times

Nové číslo Jednoty

 Jednota 47 2021

V Jednotě číslo 47, která vychází 27. listopadu 2021, čtěte:
- Virovitická akce Akord podzimu se konala online
- V Garešnici s českou písničkou a divadlem
- Před 60 lety začala působit Pedagogická akademie v Pakraci
- Paprika – zelenina se širokým využitím
- Daruvarský fotograf a malíř Viktor Kluge
- Sto let Svazu Čechů: První žena v čele Svazu
- Shrnutí jednotlivých článků v chorvatštině
- Lokální zprávy, pravidelné rubriky, povídky, vtipy, zajímavosti

Arhiva

Kliknite ovdje kako biste pogledali sve članke u arhivi