Pomoc po zemětřesení – Veřejná výzva

  • Posted on:  čtvrtek, 19 srpen 2021 00:00

Svaz Čechů v Republice Chorvatsku sbíral během roku na svůj účet finanční prostředky pro kraje postižené zemětřesením na území Sisacko-moslavinského županství. Po zasedání hospodářské rady Svazu Čechů a založení komise, se podle jejich rozhodnutí vypisuje veřejná výzva, protože jsou podle podepsaných smluv všechny slíbené finanční prostředky již na účtu Svazu.

Na základě rozhodnutí komise pro rozdělení pomoci na území postiženém zemětřesením v Sisacko-moslavinském županství (dále: Komise) vyhlašuje Svaz Čechů VEŘEJNOU VÝZVU na podání žádostí na finanční podporu pro obnovu nemovitostí poškozených při zemětřesení na území Sisacko-moslavinského županství
I.    PŘEDMĚT A TRVÁNÍ VEŘEJNÉ VÝZVY
Předmětem veřejné výzvy je finanční podpora fyzickým osobám, majitelům nemovitosti poškozené zemětřesením na území Sisacko-moslavinského županství.
Veřejná výzva je otevřena do 15. září 2021.
II.    ÚČEL UDĚLENÍ FINANČNÍ PODPORY
Finanční podpora se bude udělovat fyzickým osobám, majitelům nemovitosti poškozené zemětřesením, které jsou členy některé z členek Svazu Čechů v RCH nebo příslušníky české menšiny, na pořízení stavebního materiálu, na stavební práce, pořízení poškozených zařízení či domácích spotřebičů.
III.    PODMÍNKY NA UDĚLENÍ FINANČNÍ PODPORY
• Nárok na udělení finanční podpory mají fyzické osoby, vlastníci nemovitosti poškozené při zemětřesení za podmínky, že:
• majitel nemovitosti má přihlášené trvalé bydliště na adrese nemovitosti, pro kterou žádá udělení finanční podpory
• majitel/ka nemovitosti, jeho/její manžel/ka nebo partner/ka v nemanželském svazku či registrovaném partnerství nemá ve vlastnictví žádnou nemovitost na území Sisacko-moslavinského županství, vhodnou k bydlení
• majitel/ka nemovitosti, jeho/její manžel/ka nebo partner/ka v nemanželském svazku či registrovaném partnerství jsou členy nejméně jedné z členek Svazu Čechů v RCH nebo jsou příslušníky české menšiny
• V případě, že spolumajitelé jsou osoby žijící ve společné domácnosti, nárok na finanční podporu může využít pouze jeden ze spolumajitelů nemovitosti (bytu nebo rodinného domu).
IV.    VÝŠE FINANČNÍ PODPORY
Svaz Čechů v RCH do dne vypsání této veřejné výzvy vybral úhrnem 211 935,24 kn.
Po shromáždění přihlášek komise vyhodnotí platné a souměrně shromážděné prostředky rozdělí.
Postup schvalování a udělování finanční podpory
Žádost se zasílá poštou Svazu Čechů v RCH na adresu Trg kralja Tomislava 7, 43500 Daruvar nebo osobně do úřadu Svazu Čechů v RH. Formulář žádosti, jakož i veškeré další formuláře, se mohou stáhnout na webových stránkách Svazu Čechů v RCH.
K ŽÁDOSTI JE NUTNÉ PŘILOŽIT NÁSLEDUJÍCÍ DOKUMENTY:
• fotokopie výpisu z územních knih a katastru nemovitostí
• originál prohlášení, že žadatel je majitelem/spolumajitelem nemovitosti, pro kterou žádá finanční podporu, a že žadatel či jeho/její manžel/ka nebo partner/ka v nemanželském svazku či registrovaném partnerství nevlastní žádnou další nemovitost, a o počtu členů domácnosti
• fotokopie občanského průkazu
• potvrzení o členství v některé z členek Svazu Čechů nebo důkaz o příslušnosti k české menšině
• fotokopie bankovní karty běžného účtu nebo potvrzení o čísle IBAN
• fotodokumentaci o poškození na obytné budově
NEPOVINNÁ DOKUMENTACE, KTEROU LZE PŘILOŽIT K ŽÁDOSTI:
• iniciální hodnocení poškození
• vyhodnocení nákladů/nabídka k provedení prací nebo pořízení vybavení
• pro forma faktura/nabídka pro stavební materiál, nábytek, domácí spotřebiče či vybavení
K PROPLACENÍ SCHVÁLENÉ FINANČNÍ PODPORY JE ZAPOTŘEBÍ PŘILOŽIT:
• kopii občanského průkazu,
• kopii líce (přední strany) bankovní karty běžného účtu, na které je viditelné číslo IBAN nebo potvrzení banky či výpis z běžného účtu, na kterých je viditelné číslo IBAN běžného účtu.
Uživatelé finanční pomoci jsou povinni na žádost Svazu Čechů v RCH ve lhůtě jednoho roku ode dne výplaty podat důkazy o účelovém využití udělených prostředků. Účelové využití se dokazuje fakturami (originál či kopie) za nákup materiálu, vybavení či zařízení, provedení stavebních prací a fotodokumentací po provedení prací. Jako důkaz o účelovém využití nelze využít důkazy už poskytnuté kterémukoli jinému poskytovateli prostředků pro stejné účely.
Svaz Čechů v Republice Chorvatsku, přel. žp

http://savez-ceha-rh.hr/index.php/cz/component/k2/item/1035-potres-pomoc

Read 331 times

Nové číslo Jednoty

 Jednota 47 2021

V Jednotě číslo 47, která vychází 27. listopadu 2021, čtěte:
- Virovitická akce Akord podzimu se konala online
- V Garešnici s českou písničkou a divadlem
- Před 60 lety začala působit Pedagogická akademie v Pakraci
- Paprika – zelenina se širokým využitím
- Daruvarský fotograf a malíř Viktor Kluge
- Sto let Svazu Čechů: První žena v čele Svazu
- Shrnutí jednotlivých článků v chorvatštině
- Lokální zprávy, pravidelné rubriky, povídky, vtipy, zajímavosti

Arhiva

Kliknite ovdje kako biste pogledali sve članke u arhivi