Valná hromada České besedy Daruvar

  • Posted on:  středa, 22 září 2021 00:00

NOVÉ VEDENÍ SPOLKU A BESEDNÍ ROČENKA
Členové České besedy Daruvar se sešli 10. září ve svém Českém národním domě na volební valné hromadě, která schválila zprávy o činnosti, dorovnala rozpočet na předchozí období a naplánovala činnost a finance na tento a příští rok. Nejdřív byla pokřtěna besední ročenka. Shromáždění navštívili hosté z města, županství a sousedních osad.

Prodlevu před začátkem shromáždění využilo k představení besední ročenky. Poté předsedkyně České besedy Daruvar Željka Zadrová přivítala hosty a vyzvala je k minutě ticha věnované památce zesnulých členů. Josef Valenta v čele pracovního předsednictva přečetl návrh pořadu jednání, které shromáždění schválilo. Tomislav Doležal z verifikační komise uvedl, že je přítomna více než pětina z dospělých členů, kteří zaplatili členské a že jsou rozhodnutí právoplatná.
O činnosti Besedy v letech 2019–2021 referovala tajemnice Jitka Staňová Brdarová, její výklad sledovala fotoprezentace. Připomněla řadu akcí, kterých se zúčastnily besední sekce, od divadelníků, tanečníků, knihovny a dalších, až k velkému soustu – úpravě ubytovny v podkroví i to, jak pandemie covidu-19 na jednu dobu znemožnila scházet se a pracovat a donutila k odvolání chystaných Dožínek. Ředitelka České školy Komenského Marie Válková popsala práci a výzvy, se kterými se potýkali v české škole. Covid-19 je také donutil komunikovat, jednat a pracovat novým způsobem. Škola měla 231 žáků, dokončila a nábytkem vybavila novou přístavbu, upravila okolí a vyasfaltovala hřiště. Ve škole dobře spolupracují s celou komunitou a věří, že škola bude stále plná žáků. Ředitelka Zdenka Kutilová popsala práci České mateřské školy Ferdy Mravence. Po působení v České galerii se do nových místností v přistavěné budově přestěhovaly dvě skupiny jeslí. Škola teď pracuje se 160 dětmi v sedmi skupinách, zájem rodičů je však tak velký, že by se snad měla ještě rozšířit. Ž. Zadrová představila návrh dorovnání rozpočtu (rebalans) na rok 2020, který při kapitální investici z plánovaných více než 800 tisíc kun vzrostl na skoro jeden milion 431 tisíc kun. Ante Zadro z dozorčího výboru dosvědčil, že spolek pracova podle zákonů a předpisů. V rámci diskuse předsedkyně Ž. Zadrová uvedla, že Beseda má úhrnem 546 členů, z toho 387 plnoletých, 276 z nich dosud zaplatilo členské. Shromáždění všechny zprávy schválilo.
Místopředsedkyně Besedy Jitka Janotová Doležalová představila rámcový plán spolku na rok 2021, předsedkyně Ž. Zadrová finanční plán, který počítá s příjmy i výdaji ve výši 319 900 kun. V rámcovém plánu na rok 2022 je většina plánovaných akcí, které se nemohly uskutečnit v roce 2021. Plánují se Dožínky, na jaké jsme byli zvyklí, zájezdy Holubičky do Berouna a Přerova, sboru do Brna, a oslava výročí školy a mateřské školy. Plánují se projekty pořizování technických pomůcek a vybavení a úpravy a vybavování místností. Finanční plán na rok 2022 počítá s 593 tisíci kunami. Valná hromada plány schválila. Předsedkyně podotkla, že se v daruvarské Besedě ještě stále všechno dělá nezištně.
Předsedkyně podala zprávu o stavebních pracích a plánech na rok 2021. Na ubytovnu bylo ve třech fázích proinvestováno necelých 1,8 milionu kun. V plánu je dále opravit nejpoužívanější malý sál a sociální zařízení u sálu v přízemí a v první fázi opravit část fasády.
Starému vedení bylo uděleno absolutorium, a J. Valenta poděkoval všem, a především předsedkyni, za vynaložený čas, úsilí a energii. M. Válková za kandidátní komisi představila návrh na členy nového správního a dozorčího výboru a delegáty na valnou hromadu Svazu Čechů. Návrh byl schválen, nový výbor na schůzi 21. září rozdělí funkce. Členové se po oficiální části bavili u společného občerstvení.   Text a foto Ž. Podsedník

Z projevů hostů – Poslanec za českou a slovenskou menšinu v Chorvatském sněmu Vladimír Bílek pochválil Besedu za aktivity i v době pandemie, kdy nešlo pořádat akce, ale pracovalo se na úpravách v Domě, kde se dokončila ubytovna, projekt pro celou českou menšinu. Pochválil obě školy za flexibilitu. „Besedu nedělají budovy a cihly, ale lidé,“ řekl. Promluvil o tom, proč je důležité deklarovat se jako Čech při sčítání obyvatel. Činnost spolku pochválila také místožupanka Táňa Novotná Golubićová, také se dotkla sčítání lidu. Marie Válková měla pochvalná slova pro aktivitu spolku, křest knihy a spolupráci: „Podařilo se udělat i Dožínky, i uskutečnit dlouholetý sen o vlastní ubytovně,“ řekla mezi jiným. Hodně práce, štěstí a úspěchů Besedě popřál předseda městského spolku důchodců Ivan Cegledi. Za spolupráci a podporu akcí hornodaruvarského spolku poděkoval Damir Malina. Referoval o úsilí a úspěších Rady české menšiny županství a také hovořil o snaze přesvědčit krajany, aby se při sčítání deklarovali jako Češi.

Ročenka Česká beseda Daruvar 1907–2018 – 111 let krajanského spolku – Slavnost křtu nového titulu o daruvarské Besedě moderovala redaktorka Jednoty Jana Staňová formou rozhovoru. Redaktorka reprezentativní knihy dokumentující besední činnost Libuše Stráníková uvedla, že tato se od předchozích liší především krásnou grafickou úpravou. Dříve byly ročenky skromnější, a když ve spolku nebyly prostředky, výčet činnosti se uváděl třeba i v Přehledu.
Kniha je rozdělena do čtrnácti příběhů, popisujících jednotlivé činnosti či události, každý z nich napsal vedoucí skupiny nebo osoba vedoucím pověřená. U každého je krátký medailonek v češtině i chorvatštině. „Jak si teď všímám, chybí ještě některé příběhy – například o besední hudbě a o estrádních programech, které byly velmi zajímavé,“ uvedla L. Stráníková. O své práci na knize promluvil grafik Ričard Vacka, který popsal dobrou spolupráci s L. Stráníkovou a grafickou redaktorkou Lidijí Dujmenovićovou.
Jak se u křtu patří, novou knihu do života uvedla předsedkyně spolku Željka Zadrová pokropením perlivým vínem. Členům, kteří se na přípravě knihy podíleli, poděkovala růží a redaktorce kyticí. Zájemci o tuto knihu či o knihu o divadelní skupině Sebranka – ČB 1, si ji budou moci pořídit v Burianově knihovně nebo při budoucích besedních akcích.

Foto na facebooku

Read 74 times

Nové číslo Jednoty

 Jednota 20 2022

V Jednotě číslo 20, která vychází 21. května 2022, čtěte:
- Folklorní Naše jaro v Kaptolu
- Valná hromada s programem v Lipovlanech
- Jarní den české kultury v Tenji u Osijeku
- Májová setkání v Hercegovci
- Divadelní večer s premiérou v Bjelovaru
- Záhřebské představení dvou překladů Čapkových knih
- Poprvé státní soutěž z českého jazyka
- Divadelní večer v Daruvaru, večírek písní ve Zdencích
- O iniciativě Abundance London
- Shrnutí jednotlivých článků v chorvatštině
- Lokální zprávy, pravidelné rubriky, povídky, vtipy, zajímavosti

Arhiva

Kliknite ovdje kako biste pogledali sve članke u arhivi