Pracovní schůze o sčítání lidu

  • Posted on:  středa, 29 září 2021 00:00

Společná schůze předsednictva Svazu Čechů, předsedů menšinových rad a představitelů, členů menšinové Koordinace rad a poslance za českou a slovenskou menšinu v Chorvatském sněmu se konala 15. září v Českém domě v Daruvaru. Nejdůležitějším bodem jednání bylo sčítání lidu, které právě probíhá v Chorvatsku.

Na zahájení schůze všechny přítomné pozdravil poslanec za českou a slovenskou menšinu v Chorvatském sněmu Vladimír Bílek a sdělil, že hlavním účelem schůze je vyřešit všechna možná nedorozumění v souvislosti se sčítáním lidu, koordinovat činnost na lokální a regionální úrovni a motivovat lidi, aby se vyjádřili jako příslušníci české menšiny.
O statistických údajích z minulosti a o tom, že asimilaci nelze zastavit, ale je možno ji zpomalit, hovořil profesor Ivan Horyna. Ze zkušenosti ze sčítání obyvatel před deseti lety vyplývá, že každá akce, kterou představitelská tělesa české menšiny podnikají na motivaci krajanů, aby se vyjádřili jako Češi, je dobrá a výsledky jsou jasně viditelné.
Jménem Koordinace rad a představitelů české menšiny Damir Malina uvedl, že všichni musíme jít k stejnému cíli, a že tak tomu bylo i před deseti lety. Teď je doba, aby pomohl každý, jak umí a může. Neměla by se řešit otázka: Co já z toho mám? ale naopak, jak mohu pomoct své menšině. Na počtu příslušníků české menšiny záleží, jaká práva budeme mít v budoucnu, a zdali pak vůbec bude mít kdo o ně bojovat. Dodal, že v Chorvatsku existuje, pokud jde o menšinová práva, legislativa, jakou nemají nikde v Evropě. Vyzval přítomné, aby dali své návrhy a dodal, že se kromě letáků a plakátů bude tisknout i informační bulletin.
Předsedkyně Svazu Čechů Anna-Marie Štrumlová Tučková připomněla kolik akcí a projektů je určeno pro mládež, a že se pracuje na zlepšování podmínek v besední činnosti, aby děti a mladí lidé poznali, v jaké míře česká menšina o ně pečuje. Zástupkyně župana Táňa Novotná Golubićová vyzvala všechny, aby se na sčítání přihlásili elektronicky, a krátce vysvětlila sám postup. Dodala, že to není tak komplikované, jak se zdá, a že je sama vždycky k dispozici, jestliže někdo bude mít dodatečné otázky.
Poslanec Bílek dodal, že je sčítání lidu největší světová statistika, a je možné, že letos bude naposledy v podobě, jakou známe dnes. V budoucnu ho, podle projekcí, úplně nahradí elektronické sčítání. Důležité je občanům vysvětlit, že všechny údaje ze sčítání jsou tajné, a že se přitom automaticky nezmění údaje v jiných dokumentech, jako jsou, například, soupisy voličů.  
Kromě sčítání lidu byla na pořadu jednání také zpráva o činnosti poslance v minulém období. Poslanec Bílek se zmínil o slavnostním otevření přístavby školy a školky, kterého se zúčastnili premiér Chorvatska a ministr zahraničních věcí České republiky, a jaký to význam pro českou menšinu mělo, a že se to možná mediálně dostatečně nevyužilo. Za další důležité projekty označil stavbu Českého kulturního centra v Daruvaru a začátek prací na stavbě kulturně vzdělávacího střediska Tkon. Kromě toho uvedl i činnost na přípravě nového zákona o referendu, a možných změn v Ústavě republiky Chorvatsko vzhledem k referendu.   Text A. Janota

Read 81 times

Nové číslo Jednoty

 Jednota 20 2022

V Jednotě číslo 20, která vychází 21. května 2022, čtěte:
- Folklorní Naše jaro v Kaptolu
- Valná hromada s programem v Lipovlanech
- Jarní den české kultury v Tenji u Osijeku
- Májová setkání v Hercegovci
- Divadelní večer s premiérou v Bjelovaru
- Záhřebské představení dvou překladů Čapkových knih
- Poprvé státní soutěž z českého jazyka
- Divadelní večer v Daruvaru, večírek písní ve Zdencích
- O iniciativě Abundance London
- Shrnutí jednotlivých článků v chorvatštině
- Lokální zprávy, pravidelné rubriky, povídky, vtipy, zajímavosti

Arhiva

Kliknite ovdje kako biste pogledali sve članke u arhivi