Přípravy předsednictva Svazu Čechů na valnou hromadu

  • Posted on:  středa, 15 prosinec 2021 00:00

OD ZPRÁV RAD AŽ K PLÁNU PRÁCE A FINANCOVÁNÍ
Kulatých deset bodů pořadu jednání absolvovalo předsednictvo Svazu Čechů v Republice Chorvatsko na schůzi, která se v místnostech Svazu konala 29. listopadu. Kromě členů předsednictva předsedkyně Anna-Marie Štrumlová Tučková vítala také poslance Vladimíra Bílka, místopředsedu Svazu Jiřího Bahníka, předsedy rad a členy výkonného a dozorčího výboru Svazu Čechů.

Jednání začalo schválením návrhu na změnu dvou pravidel, které se vztahují na úhradu cestovních výdajů, diet a koeficienty platů zaměstnaných. Obnosy byly před desítkou let sníženy kvůli ekonomické krizi, nyní se vracejí na dřívější úroveň, zatímco se koeficienty navyšují o dvacet procent. Takový návrh předsednictvo předloží valné hromadě Svazu.
Veškerou činnost, a tak i kulturní aktivitu krajanské komunity, už druhým rokem silně ovlivňuje pandemie koronaviru. Bylo to vidět i ve zprávách o činnosti rad Svazu Čechů. Podali je předsedové rad – kulturní (Kristina Kvapilová), divadelní (Mája Krejčová), vydavatelská (Lidija Dujmenovićová), informační (Vladimír Bílek), historická (Davor Ambroš) a hospodářská (Jaromír Vrabec). Měly společný jmenovatel – ukázaly, že i přes potíže vyvolané krizovými opatřeními realizovaly většinu plánů. Některé programy sice musely být odvolány, avšak větší počet se i přes omezení přece konal.   
Informaci o uskutečnění investičních projektů podal tajemník Svazu Dalibor Kolár, který sdělil, že na fasádě budovy Svazu Čechů zbyly ještě jen drobné intervence, že se na Českém kulturním středisku v Daruvaru staví střecha a bude dokončeno do poloviny roku 2023, a že se na budoucím kulturně vzdělávacím středisku ve Tkonu na ostrově Pašman pracuje naplno na části objektu patřící daruvarské škole, zatímco je česká škola Končenice před získáním stavebního povolení.
Informaci doplnil poslanec Vladimír Bílek, který potom podal i zprávu o své činnosti od poslední schůze předsednictva, vlastně od zájezdu předsednictva do Prahy. Zmínil práci na přípravě bilaterální dohody o reciproční ochraně práv národnostních menšin v Chorvatsku a Česku a sčítání lidu, na které se angažovaly všechny krajanské instituce.  
Změnami a doplňky letošního rozpočtu Svazu byl sladěn plán a realizace výdajů. Plánováno bylo sedmnáct a realizováno jedenáct milionů kun, ale rozdíl se nemusí vrátit, poněvadž jde o nespotřebované prostředky, které se podle kritérií mohou přenést do příštího roku, bylo vysvětleno. To je jeden z důvodu, že finanční plán na rok 2022 dosahuje dokonce čtyřiatřicet milionů kun, z nich se devatenáct milionů vztahuje na granty z Úřadu pro lidská práva a téměř devět a půl milionu na jiné příjmy i přenos z letošního roku.
V plánu práce na příští rok předsednictvo určilo termíny a místa konání akcí Svazu a navrhlo, aby se folklorní Naše jaro konalo v Kaptolu, Zpěvánky v Rijece, Šibovci a Holubňáku a přehlídka hudebních skupin v Horním Daruvaru. Ostatní akce mají své stálé termíny a místa konání.  
Tajemník D. Kolár vysvětlil, jak je třeba vyplňovat formuláře a dokumenty, předsednictvo schválilo návrh zvýšení odměny předsedkyni Svazu a rozhodlo, že se valná hromada Svazu Čechů bude konat 12. prosince v Šibovci. Bylo podáno i několik dalších informací, mimo jiné, že nový český velvyslanec v Chorvatsku Milan Hovorka chystá recepci pro krajany a po uveřejnění chorvatské verze monografie Svazu Čechů autora Marijana Lipovce už v lednu vyjde i česká verze a obě budou představeny společně. Česká beseda Viroviticko-podravského kraje má problém s prostorem a prosí o pomoc, zaznělo na schůzi Předsednictva, které navrhlo, aby obě české besedy ve Virovitici domluvily vzájemnou spolupráci a společné používání místního Českého domu.
Všechny body pořadu jednání byly připraveny velice dobře a předtím byly projednány a schváleny na schůzích hospodářské rady a výkonného výboru, který se sešel bezprostředně před schůzi předsednictva. Jedinou námitkou bylo, že některé materiály členové předsednictva dostali až toho dne. Bylo tomu tak proto, že je teprve koncem předchozího týdne schválila hospodářská rada.
Schůze se konala za podmínek určených protiepidemickými opatřeními štábu civilní ochrany. Účastníci měli potvrzení o očkování, a zároveň měla i slavnostní ráz, protože to byla poslední schůze předsednictva Svazu Čechů v tomto roce. Každý účastník dostal malý novoroční dárek, a představitelé všech krajanských spolků si mohli vzít i bannery a nadpisy pro stánky, které pro každou besedu navrhla a připravila Jednota.    Text a foto M. Pejić

Read 276 times

Nové číslo Jednoty

 Jednota 37 2023

V Jednotě číslo 37, která vychází 23. září 2023, čtěte:
- Den české kultury města Garešnice
- Den české kultury a gastronomie v Končenicích
- Žáci z Plas v Plzeňském kraji na Daruvarsku
- Krajanská delegace na Dnech Prahy 15
- Den indiánů v Horním Daruvaru
- Holubička a Končenická chasa na festivalu v Brně
- Slavonskobrodští na pouti v Nové Vsi
- Shrnutí jednotlivých článků v chorvatštině
- Lokální zprávy, pravidelné rubriky, povídky, vtipy, zajímavosti

Arhiva

Kliknite ovdje kako biste pogledali sve članke u arhivi