Zasedalo předsednictvo Svazu Čechů

  • Posted on:  čtvrtek, 01 prosinec 2022 00:00

POŘADATELEM DOŽÍNEK 2023 BUDE KAPTOL
Pracovní rok se pomalu schyluje ke konci a je nejvyšší čas na rekapitulaci vykonaného a přípravu plánu na rok příští. Učinilo tak 15. listopadu i předsednictvo Svazu Čechů. Kromě členů předsednictva předsedkyně Svazu Ana-Maria Štrumlová-Tučková na schůzi uvítala také poslance Vladimíra Bílka, místopředsedy Svazu Jiřího Bahníka a Marii Válkovou, předsedy rad a členy výkonného a dozorčího výboru.

Jednalo se o návrhu na změnu pravidel, která se vztahují na úhradu cestovních výdajů. Rozhodlo o navýšení z dosavadních 2kn/km na 3kn/km. Jednalo se také o navýšení koeficientů platu zaměstnaných: tajemníkovi o 11 %, finanční referentce o 32 % a administrativní referentce o 28 %. Změny budou platit od 1. ledna 2023.
O své činnosti v tomto roce referovaly také rady Svazu. Jménem kulturní rady její místopředseda Dalibor Kolár uvedl, že od vypuknutí pandemie koronaviru byl toto první rok, v kterém se podařilo uspořádat všechny naplánované akce. Kulturní rada navrhla, aby všechny akce, které spolupořádá Svaz, v budoucnu měly zodpovědného režiséra, osobu, která zná všechny účinkující soubory a tím pádem může naplánovat dobrý program. Měl by co nejvíce je možné dbát na omezení délky projevů hostů.
O letošní úspěšně uspořádané přehlídce krajanského divadla v Lipovci jako nejdůležitější v činnosti divadelní rady referovala její předsedkyně Mája Krejčová. Gratulovala zároveň divadelní skupině České besedy Daruvar k úspěšnému a odměněnému vystoupení na státní přehlídce divadelních amatéru ve Vodicích s operetou Na tý louce zelený. Divadelní rada ještě do konce letošního roku plánuje uspořádat zájezd do divadla v některém z větších chorvatských měst.
Vydavatelská rada, podle slov její předsedkyně Lidije Dujmenovićové, letos spolupracovala s nakladatelstvím Jednota na vydání monografie o České besedě Tréglava autora Zvonka Harauzka. Kniha měla křest při oslavě dvacátého výročí Besedy. V přípravě je kniha Pohybové hry autorky Željky Zadrové s říkadly a zpěvy, které vychovatelky používají ve školce. Na rok 2023 naplánovala vydání monografie o České besedě Kaptol k stému výročí založení Besedy. Bude se také dotiskovat dětská kniha Na našem dvoře autorky Heleny Sabolićové-Zákorové. Dokončuje se projekt kuchařky Z babiččina receptáře, na kterém před několika lety začala pracovat Světluška Prokopićová.
Předseda informační rady Vladimír Bílek uvedl, že se rada v letošním roce podílela na popularizaci všech akcí a projektů, které pořádal jak Svaz, tak jeho členky. Česká televize natočila v RCH pořady Na venkově a seriál o cestovním ruchu Bedekr ČT2. V letošním roce bylo několik akcí a programů Svazu Čechů promítáno online a sdíleno živě. Plán práce na rok 2023 mimo jiné zahrnuje popularizaci činnosti Svazu Čechů v RCH, navázání spolupráce s dalšími službami pro styk s veřejností, sdruženími, společnostmi a podobně v RCH, kde žije česká menšina a ČR, a aktivní podílení na propagaci všech programů a projektů významných pro Svaz Čechů a jeho členky. Jeden z významnějších projektů, na kterém se nyní pracuje, je zřízení internetového portálu české menšiny v Chorvatsku, což informační éra, ve které se nacházíme, vyžaduje.
Zprávu rady pro školní otázky připravila předsedkyně Silvana Zemanová Orozovićová. Rada se podílela na přípravě akcí jako jsou Čtení tě mění, literární a výtvarná soutěž Naše jaro, soutěž z českého jazyka, letní školy v České republice, sympozium o českém jazyce a jiné.
Historická rada podle zprávy předsedy Davora Ambroše nejvíce času v letošním roce věnovala přípravě stálé výstavy Svazu Čechů k oslavě stého výročí Svazu. Při té příležitostí rada vyzvala krajany, aby pro výstavu darovali exponáty. Nadále připravuje materiály pro sborník odborných prací ze života české menšiny v Chorvatsku. Členové rady se také podíleli na přípravě výstavy o odsunu dětí v domovinské válce ke vzpomínkovému večeru.
Bohatá byla také činnost hospodářské rady, kterou vede Jaromír Vrabec. Především jde o dva investiční projekty, České kulturní centrum v Daruvaru a Kulturně-edukační středisko ve Tkonu. Rada jednala také o prostoru, v kterém bude působit Česká beseda Viroviticko-podravského kraje, o problémech a chybách při vyúčtování a účelovém používání prostředků některých besed a také o problémech placení režijních výdajů vzhledem k nárustu cen plynu a elektřiny.
Tajemník Svazu Dalibor Kolár o průběhu prací na investičním projektu Českého kulturního centra v Daruvaru uvedl, že by měl být ukončen včas. Lhůta na ukončení stavebních práci je říjen příštího roku. Letos jsou už na Ministerstvo kultury kandidovány projekty na ukončení stavebních prací a zvláštní projekt na vybavení. O průběhu první a druhé fáze prací na Kulturně-edukačním středisku ve Tkonu referoval Vladimír Bílek. Každý druhý týden se ve Tkonu koná koordinace a prozatím se zdá, že by práce mohly být ukončené i před vypršením plánované lhůty, což je pro Chorvatsko trochu neobvyklé.
Zavedením eura jako oficiální valuty dojde v Chorvatsku k určitým změnám na formulářích a dokumentech. Jak správně vyplňovat přihlášky, vyúčtování a formuláře pro cestovní výdaje přítomným vysvětlil tajemník Svazu Dalibor Kolár. O plánech na uspořádání internetového portálu a doplnění stálé výstavy Svazu interakčními hrami a digitálním materiálem pro děti mezi ostatním informovala ředitelka Lidija Dujmenovićová v rámci planu práce Novinového nakladatelství Jednota.
Na veřejnou výzvu na uspořádání dožínkových slavností v příštím roce přišla jen přihláška České besedy Kaptol, kterou podepsal i starosta obce Kaptol Mile Pavičić. Předsednictvo jednomyslně rozhodlo, že Česká beseda Kaptol, která v příštím roce oslaví sté výročí založení, a také obec Kaptol, která v roce 2023 oslavuje osmisté výročí, budou vhodnými hostiteli největší akce české menšiny – Dožínek 2023.
Plán práce na rok 2023 obsahoval termíny a místa konání přehlídek Svazu Čechů. Podle návrhu by se divadelní část Našeho jara měla konat v Dolanech, folklorní část v Končenicích, Zpěvánky v Daruvaru, Mezurači a ve Zdencích, přehlídka malých hudebních skupin v Prekopakře, Dožínky a dožínkové dozvuky v Kaptolu a ostatní akce mají své běžné místo konání. V plánu práce jsou také folklorní a hudební tábory, a novinkou bude zavedení divadelního tábora.
Letošní rozpočet Svazu Čechu se změnami a dorovnáním státního rozpočtu z plánovaných čtyřiatřiceti milionů kun podařilo navýšit na jednačtyřicet a půl milionu kun. Realizováno bude třiadvacet a půl milionu, zbývá tedy kolem osmnáct miliónu kun nespotřebovaných prostředků, které se podle kritérií mohou převést do příštího roku. Finanční plán na rok 2023 tak dosáhne kolem třiašedesáti a půl miliónu kun neboli osmi a půl milionu eur.
Na žádost dosavadního předsedy historické rady Davora Ambroše, který se povinnostem v radě nemohl kvůli pracovním závazkům věnovat v míře, jaké si přál, předsednictvo Svazu za novou předsedkyni historické rady zvolilo Miroslavu Veltruskou, dosavadní místopředsedkyni rady. Předsednictvo také vyhovělo žádosti Pávíčkovy nadace a novým náhradním členem jmenovalo Dalibora Kolára. Dále bylo rozhodnuto, že se valná hromada Svazu Čechů bude konat v neděli 4. prosince v Horním Daruvaru. Od 15. do 18. prosince bude zájezd členů předsednictva a výkonného výboru Svazu Čechů do Prahy v ČR.
Na závěr schůze přítomní rozebírali výsledky sčítání občanů v minulém roce. Pro všechny účastníky schůze Svaz připravil malé novoroční dary.  Text a foto Alen Janota

FOTO na facebooku

Read 80 times

Nové číslo Jednoty

 Jednota 47 2023

V Jednotě číslo 47, která vychází 2. prosince 2023, čtěte:
- Sto let výuky češtiny v Záhřebu
- Večer národnostních menšin v Bjelovaru
- Zasedalo předsednictvo Svazu Čechů
- Večer písní a tanců v Šibovci
- Valná hromada České besedy Daruvarský Brestov
- K 160. výročí narození Ludvíka Kuby
- Zajímavá výstava ve skotském Glasgowě
- Shrnutí jednotlivých článků v chorvatštině
- Lokální zprávy, pravidelné rubriky, povídky, vtipy, zajímavosti

Arhiva

Kliknite ovdje kako biste pogledali sve članke u arhivi