V Osijeku byla založena nová Česká beseda

Celý minulý rok se skupinka českých krajanů scházela v Osijeku buďto v místnostech Matice slovenské nebo v soukromých bytech, a bavila se při zpěvu českých písní. Šlo z velké části o rodáky z Daruvarska, které shromáždila nostalgie a touha slyšet českou řeč. Původních třináct krajanů se stalo iniciativním výborem, a neformální schůzky přivedly k založení nové České besedy, České besedy Osijek, nejvýchodnějšího spolku, jednatřicátého v rodině krajanských spolků, sdružených ve Svazu Čechů.

Zakládající shromáždění nejmladší České besedy se za přítomnosti téměř čtyřicítky členů konalo 29. března 2014 v sále Syndikálního domu osijeckého cukrovaru. „Právě zde, na půdě cukrovaru, byl přesně před sto jedním rokem založen první český spolek, a právě zde se v roce 1921 konalo shromáždění krajanských spolků z celého státu, na kterém byl založen Československý svaz,“ sdělila předsedající Vlasta Šabićová a podala několik zajímavých informací o přítomnosti Čechů ve vývoji města a jeho okolí.

Na schůzi byly přijaty stanovy, za předsedkyni byla jednohlasně zvolena Mirjana Vurdeljová, stejně tak svorně bylo rozhodnuto, že se Beseda stane členkou Svazu Čechů. Byl zvolen sedmičlenný správní a tříčlenný dozorčí výbor a delegát a jeho zástupce do valného shromáždění Svazu. V plánu práce nové Besedy je především najít prostor pro činnost a pečovat o český jazyk a kulturu, pro začátek prostřednictvím pěvecké a hudební sekce, ale zorganizovat také kurs českého jazyka.

Hodně štěstí a vytrvalosti nové Besedě a jejím členům popřáli početní hosté. Předsedkyně Svazu Čechů Libuše Stráníková s radostí přivítala novou Českou besedu, přenesla pozdravy ostatních krajanů a přislíbila veškerou pomoc. Stejně tak poslanec Vladimír Bílek, který zauvažoval o výuce českého jazyka v některé osijecké škole. Místostarosta Vladimir Ham připomněl, že Osijek je multikulturní středisko, a že ho nový spolek obohatí. Novou Besedu s radostí přivítala také ředitelka Jednoty Lidija Dujmenovićová, předsedové a představitelé Českých besed z Bjeliševce, Slavonského Brodu, Dolan a Končenic a Matice slovenské Osijek.

Nově založená Česká beseda se potom pochlubila výsledkem svého ročního neformálního působení: na jeviště vystoupila osmnáctičlenná skupina, která za doprovodu čtyř muzikantů zazpívala nejdřív Písničku českou a potom s obrovskou vervou a nadšením ještě další dvě písně. Byl to začátek programu, který na počest nového spolku připravila Česká beseda Končenice. Sestavila ho z několika tanců v podání ladné taneční skupiny Růžičky a dětské skupiny, písní, které zazpíval pěvecký sbor Končeňačky a skladeb v provedení končenické dechové hudby.

OS2Hosté se rozešli, ale místní krajané se zdrželi dlouho. Stále si měli o čem povídat, co plánovat, a hlavně – co zpívat. Většina jich pochází z Daruvarska - z Končenic, Daruvaru, Rášenice, Ivanova Sela a dalších míst, ale na rozdíl od předválečných Čechů, kteří se před nebezpečím války vrátili do své staré vlasti, jsou tito krajané dnes už doma v Osijeku. Zařídili si v něm kousek svého českého domova. Nechť jim tedy přinese hodně radosti ze společných setkávání. Osijek je od této chvíle rozhodně o něco bohatší, a krajanská komunita také. L. Stráníková/ld

PŘEDSEDKYNÍ JE MIRJANA VURDELJOVÁ

Ve správním výboru jsou: předsedkyně Mirjana Vurdeljová, místopředsedkyně Vlasta Šabićová, tajemník Željko Berger, pokladní Vesna Bergerová, zapisovatelka Vlasta Kopićová, dále Vladimír Donát a Vládo Hnojčík. V dozorčím výboru jsou Libuška Grgoševićová, Vládo Boček a Vládo Grgošević.

Read 1715 times

Nové číslo Jednoty

 Jednota 42 2020

V Jednotě číslo 42, která vychází 24. října 2020, čtěte:
- Ve Virovitici se konaly Dozvuky 18. jarních tonů Jana Vlašimského
- Školní rada jednala o přizpůsobování výuky krizovým opatřením
- Světová výstava děl Alfonsa Muchy
- Představujeme Bruna Táborského z Daruvaru
- Do Jazveniku za vedoucí taneční skupiny Vlastou Kokićovou
- Kamencové jezero – světová rarita
- Shrnutí jednotlivých článků v chorvatštině
- Lokální zprávy, pravidelné rubriky, povídky, vtipy, zajímavosti

Arhiva

Kliknite ovdje kako biste pogledali sve članke u arhivi