Senátoři Parlamentu České Republiky navštívili Chorvatsko

Vstup Chorvatska do Evropské unie a čerpání prostředků z evropských fondů, regionální rozvoj, spolupráce obcí a měst s orgány státní správy a hospodářská spolupráce dvou zemí, zejména v zemědělství, byly nedůležitějšími tématy jednání členů Stálé komise pro rozvoj venkova Senátu Parlamentu České republiky s představiteli Bjelovarsko-bilogorského županství, města Daruvaru a Svazu Čechů.

Cílem cesty senátorů do Chorvatska bylo seznámit se s jeho venkovem a s problémy a zjištěné porovnat s tím, co zatěžuje český venkov. „Navštívili jsme různé regiony,“ řekla nám předsedkyně Stálé komise Dagmar Zvěřinová. „Začali jsme na Rabu, pokračovali na Pag, pochopitelně, tam nás zajímal turismus, sezónnost a struktura zaměstnanosti. Byli jsme v Zadru, pak jsme zavítali do úplně odlišného regionu a navštívili Donji Lapac, jednali jsme v Záhřebu na nejvyšší úrovni, a nemohli jsme samozřejmě vynechat ani Daruvar. Jsou to odlišné regiony, každý má něco krásného, ale i specifické problémy.“
„V senátní delegaci jsou hlavně nynější a bývalí starostové obcí a měst, kteří mají velkou zkušenost ve vedení místních samospráv. Mohu říci, že máme mnoho společných problémů a cílů. Za deset let v Unii můžeme nabídnout zkušenosti dobré, informovat vás o zkušenostech špatných, chtěli bychom nabídnout rady, abyste nemuseli dělat chyby, stačí, že jsme je udělali my,“ dodala senátorka Zvěřinová.
Specifikou českého venkova na rozdíl od chorvatského je, že je zaměřen především na zemědělství, ne tolik turisticky, a že se v posledních letech obyvatelé začali vracet na vesnici. „Měli jsme také vlnu, kdy obyvatelé, zvlášť mladí, mířili do měst, dnes mají menší města problém s vylidňováním, že se lidé vracejí na vesnice.“
„My, jako velvyslanci, se samozřejmě snažíme podporovat spolupráci po všech liniích. Program delegace byl velmi pestrý a doufám, že povede k poměrně konkrétním výsledkům, protože senátoři měli možnost předávat svoje zkušenosti, a já věřím, že budou využitelné,“ řekl velvyslanec Martin Košatka, který doprovázel senátory na jejich cestě.
„Jsem velice spokojený s každou takovou návštěvou,“ sdělil starosta Daruvaru Dalibor Rohlík. „Doufám, že se nám podaří zkonkretizovat jejich příklady psaní projektů a také nás zajímá, jak se jim povedlo zastavit vylidňování venkova.“ Dodal, že Daruvar návštěvu oplatí, a že to bude příležitost na místě se dozvědět, jak fungují projekty financované evropskými fondy.
Poslanec za českou a slovenskou menšinu v chorvatském parlamentu Vladimír Bílek, který návštěvu českých senátorů zorganizoval, neskrýval spokojenost: „Když jde o čerpání z evropských fondů, my jsme teprve na začátku, a musíme se ještě hodně učit. Toto setkání nás přesvědčilo, že se máme od koho učit.“
Členy stalé komise Senátu přijal v Bjelovaru župan Damir Bajs, v Daruvaru jednali se starostou Rohlíkem a místostarostkou Veronikou Pilátovou, ve Svazu Čechů se setkali s jeho předsedkyní a tajemnicí Libuší Stráníkovou a Jarmilou Kulhavou, ředitelkou Jednoty Lýdií Dujmenovićovou a předsedou koordinace menšinových rad Damirem Malinou. Zavítali i do Českých besed Holubňák a Šibovec, které právě chystají projekty dostavby spolkových domů. Předsedkyně Anita Stožická a Senka Baronová je informovaly o životě krajanů na venkově. Členové delegace se domů odebrali plni krásných dojmů. Potvrdila to i předsedkyně Komise D. Zvěřinová: „Nás to všechno velice překvapilo. Jednak nás překvapila nádherná čeština, kterou tady lidé mluví, jednak kulturní rozmanitost, která je pečlivým úsilím pěstována. Také srdečnost, pohostinnost. Musím říci, že jsme se všude domluvili, krásně jsme si zazpívali, překvapilo nás, kolik českých a moravských písní místní obyvatelé znají, znají více slok, než my. Musíme to doma napravit.“          
M. Pejić/mp

 

Read 581 times

Nové číslo Jednoty

 Jednota 28 2020

V Jednotě číslo 28, která vychází 11. července 2020, čtěte:
- Parlamentní volby vyhrála strana HDZ, poslancem za českou a slovenskou menšinu je i tentokrát Vladimír Bílek
- Firma RegioJet vozí české turisty na Jadran žlutým vlakem z Prahy do Rijeky
- V Horním Daruvaru valná hromada, v Garešnici divadelní setkání v přírodě
- Dopady koronakrize na cestovní ruch: Chorvatský turismus je na kolenou
- Se Zdenkou Zvonarkovou o černém kontinentu
- Shrnutí jednotlivých článků v chorvatštině
- Lokální zprávy, pravidelné rubriky, povídky, vtipy, zajímavosti

Arhiva

Kliknite ovdje kako biste pogledali sve članke u arhivi