Uznání a oslava pro Dušana Karpatského

  • Posted on:  středa, 10 červen 2015 00:00

Záhřebskou oslavu 80. narozenin největšího českého kroatisty Dušana Karpatského zahájily 22. května verše chorvatské hymny v jeho českém překladu. Ani nepříznivé počasí neodradilo jeho četné přátele a ctitele, aby mu přišli složit hold za vše, co během své šest desítiletí dlouhé překladatelské práce udělal.

Oslavu zorganizovaly Katedra českého jazyka a literatury a Chorvatsko česká společnost, která mu udělila Uznání Marie a Štěpán Radićovi. „Dušan Karpatský ho obdržel za výjimečné zásluhy za celkový rozvoj chorvatsko-českých vztahů, které začínají před devíti sty lety s biskupem Duchem. Dnes je zase jeden Čech, tentokrát Dušan, nejzasloužilejší za tak bohatou výměnu duchovních hodnot mezi našimi národy,“ řekl při té příležitosti předseda společnosti Marijan Lipovac.
Jménem hostitele, Filozofické fakulty v Záhřebu, hovořil proděkan Željko Holjevac, který připomněl, že Dušan Karpatský zanechal v této instituci, kde byl svého času jazykovým lektorem, nesmazatelné stopy. O díle velkého překladatele, který mimo jiné do češtiny přeložil i sebrané spisy Miroslava Krleži, hovořila bohemistka dr. Dubravka Sesarová.
Tonko Maroević z Chorvatské akademie věd a umění, jejíž je Karpatský dopisující člen, hovořil o jeho dvou kapitálních sbírkách – Zlatna knjiga češkog pjesništva a Koráb korálový, překlady antologie chorvatské i české poezie. „Právě on se nejvíce zasloužil o to, že se díla chorvatských spisovatelů stala součástí knihoven každé průměrné české rodiny. Překládal jak kanonické texty, tak populární literaturu, ale vždy ctil estetické hodnoty originálu i recepční potenciál českého čtenáře,“ řekla Dubravka Đurićová Nemecová, ředitelka oddělení pro propagaci knihy a čtení Ministerstva kultury, které oslavu podpořilo.
Jménem Velvyslanectví ČR o Karpatském jako pevném mostě mezi dvěma národy hovořil hospodářský rada Bohuslav Zavadil. Ředitel Lexikografského ústavu Antun Vujić zavzpomínal na začátky spolupráce, která datuje od dob, kdy obnášel ministerský post. „Díky, že jste si vybral chorvatskou literaturu, abyste jí věnoval svůj talent, čas i svou sílu,“ řekl Luka Šeput z Matice chorvatské.
Oslavenec poděkoval všem spolupracovníkům a gratulantům, byli mezi nimi i bývalý velvyslanec Zoran Pičuljan a Vlatka Banková z Chorvatsko-české  společnosti, která opětovaně navrhovala Dušana Karpatského na kulturní odměnu INA, kterou v roce 2002 i obdržel.
Studentky poté přečetly úryvky z Listáře, knihy, která popisuje setkání s Miroslavem Krležou. Při jednom Krležovi slíbil, že si na něj vzpomene, když sám bude mít 84, tolik let, kolik v tom okamžiku měl Krleža. Karpatský toho večera svůj slib potvrdil a ohlásil další setkání za čtyři roky.

M. Lipovac

Read 627 times

Nové číslo Jednoty

 Jednota 32 2022

V Jednotě číslo 32, která vychází 20. srpna 2022, čtěte:
- Zájezd krajanů z Tréglavy a Garešnice na Moravu
- Se studentem Matoušem Turzou z Česka
- Jednodenní zájezdy krajanů k moři
- Skupina Chorvatsko v srdci
- Zpět k oslavě výročí Svazu Čechů
- Setkání na hospodářství Bílků v Kreštelovci
- Shrnutí jednotlivých článků v chorvatštině
- Lokální zprávy, pravidelné rubriky, povídky, vtipy, zajímavosti

Arhiva

Kliknite ovdje kako biste pogledali sve članke u arhivi