Dny české kultury v Sisku, Dubravě a Bjeliševci

  • Posted on:  čtvrtek, 18 červen 2015 00:00

SISAK – POZNÁVAJÍ ČESKOU KULTURU A PEČUJÍ O NI
Když před časem začaly krajanské spolky v Chorvatsku pořádat Dny české kultury, bylo jejich záměrem zaujmout spoluobčany a přiblížit jim část toho, co se v Besedách děje. Ukázat, že česká kultura je hodnotná, a že je důvod ji poznávat, přijímat a pečovat o ni.

Čili, jak řekla 6. června na začátku programu v divadle Kazalište 21 předsedkyně České besedy Sisak Jiřinka Vidovićová při přivítání početného obecenstva, „česká kultura nám pomáhá zachovat si svou českou identitu.“ Kromě předsedkyně Svazu Čechů Libuše Stráníkové tentokrát chyběli hosté z městské zprávy, zato byl přítomen značný počet hostů z krajanských spolků: předsedové Českých besed Lipovlany, Hrubečné Pole a Tréglava, přátelé z Jazveniku, hrubečnopolští a tréglavští tanečníci a zpěváci, a samozřejmě – sisačtí krajané.
Byl to druhý večer Dnů české kultury, stejně krásný, jen o něco veselejší. Program zahájili domácí – dětský a ženský taneční soubor. Zatímco děti vynikaly temperamentem, tanečnice Panenky zaujaly elegancí a zpěvem. Doudlebskou polku dokonce zatančily obě skupiny společně.
Před vystoupením hostujících Besed se posluchači od moderátorky, poprvé se tohoto úkolu se ctí zhostila Zdenka Cvahteová, dozvěděli celou řadu zajímavých údajů o životě Čechů v Bjelovarsko-bilogorském županství. Nejdříve se představili tréglavští Šumaři, smíšená pěvecká skupina, doprovázená harmonikou a syntetizátorem. Zpívali staré písně, zachované v paměti vesničanů, o jejichž starobylosti svědčí i nekonečná řada slok. Známé lidovky zpívali hrubečnopolští zpěváci a zpěvačky, ale za doprovodu basy, kytary a tamburice, což jejich písním dává slavonský nádech. Sisacké zpěvačky diváky potěšily moravskými písněmi. Zpívaly je trojhlasně a bez doprovodu.
Hostující Besedy představily také své taneční skupiny. Zatímco tréglavské Hvězdičky rozvířily jeviště sisackého divadla při hudební nahrávce temperamentní jihočeskou Káčou a mazurkou, starší hrubečnopolská smíšená taneční skupina Čtyři páry, doprovázená muzikanty a kompletním sborem, udělala směsí českých tanců tečku za programem.SK2
Poutavá výstava a přednáška
Každoročně se ve Dnech české kultury v Sisku pořádá výstava o věcech, které proslavily Česko. Po pivu, hudbě, knedlíkách… se letos pozornosti dočkalo české sklo. Členka Besedy Spomenka Jurićová připravila ve spolkových místnostech velmi vkusnou výstavu skleněných předmětů, které zdobí vitríny zdejších krajanů. Pro asi padesát návštěvníků měla poutavou přednášku a prezentaci nazvanou Lesk českého skla profesorka Sandra Kandučarová Trojanová ze záhřebského muzea umění a řemesla. Zájemcům odhalila tajemství výroby a opracovávání skla (chemické složení, historie, způsoby výroby), které proslavilo Benátky, Čechy, Německo či Anglii. Samozřejmě byly zmíněny také sklárny v Chorvatsku, v kterých působili čeští mistři. L. Stráníková/žp, ls

DUBRAVA – BEZ BESEDY SE NEOBEJDE ŽÁDNÁ KULTURNÍ AKCE
Krajané Záhřebského županství působí ve velmi složitých podmínkách. Jejich Beseda zahrnuje velké území prstenu kolem hlavního města, ale vzhledem k tomu, že většina členů žije v obci Dubrava, tam ji považuji za spolek svůj. Zdůraznil to i starosta obce Branimir Katalenac na Dnu české kultury, který Beseda uspořádala 7. června ve sportovní hale místní základní školy.
Den české kultury využívá tento mladý krajanský spolek, který působí teprve šest let, aby se zviditelnil v domácím prostředí. To se mu zřejmě povedlo, protože se v obci, ale i na širším prostoru žádná kulturní akce neobejde bez České besedy a její mužské a ženské pěvecké skupiny, doprovázených spolkovou kapelou.DCK Dub
„Pěvecké skupiny a hudební kapela jsou jediné spolkové složky, jsme ale na ně velmi hrdí a svou kvalitou se doslova od prvního dne vnutily jako svého druhu ochranné značky nejen naší obce a županství, ale i celé krajanské komunity,“ řekl předseda Darko Dragija. Dodal, že jejich pěvecké skupiny dělají příznivý dojem jednak veselými a živými písněmi svého moravského domova, jednak nádhernými lidovými kroji. Zatímco mužská pěvecká skupina, která působí od založení Besedy v roce 2009, má kroje stylizované z různých moravských regionů, ženská skupina se rozhodla pro známý kyjovský kroj.
Dubravští krajané uvítali na svém programu dvě další Besedy, z Rijeky a Lipovce. Jediný krajanský spolek z jadranského pobřeží představila skupina manželských párů, která všude vyvolává příznivé reakce. Spolek z Lipovce se představil pěveckou skupinou Lipovecká děvčata, doprovázenou harmonikou a vozembouchem, a dechovou hudbou, s kterou zazpívaly sólistky Vlatka Milićová Janotová a Machulenka Resová.
Na Den české kultury záhřebského županství přišli i početní hosté, představitelé Besedy města Záhřeb, zatímco Svaz Čechů představoval místopředseda Jiří Bahník. Nechyběli ani místní, představitelé všech lokálních občanských sdružení a obecního úřadu.
Po bohatém i pestrém programu ve sportovní hale nebyl konec Dne české kultury. Pokračoval na populárním místním vyletním místě u loveckého domu Zvekovac. Tam hned po obědě vzali muzikanti do rukou své nástroje a k pobavení a k tanci střídavě hrály jak dubravská kapela, tak lipovecká dechovka. M. Pejić/mp

BJELIŠEVEC – SLAVONSKÝ DEN ČECHŮ
Malá prostředí mají neopakovatelná kouzla. Když se v nich něco děje, děje se to celé osadě a všude vládne upřímná, veselá a přátelská nálada. Přesně tak tomu bylo v Bjeliševci 6. června na již třetích Dnech české kultury Požežsko-slavonského županství.
Usměvavé tváře všude: před Domem, kde se vítali staří známí, u vchodu, kde si každý mohl vzít připravené pohárky a pečivo, uvnitř, kde za dlouhými stoly seděly celé rodiny včetně dětí s dudlíky a hosté, jejichž „obrnjiki“ kolem ženských tváři napovídaly, že pocházejí z jiného kraje.
DCK BjPředsedkyně Besedy Alenka Hrušková přenesla přítomným pozdravy župana Ferdinanda Trohy a Ante Pavkoviće z města Kutjeva a pozdravila delegaci České besedy Osijek. Mikrofonu se pak chopil všestranný Goran Hruška a ohlásil první bod programu – společnou Písničku českou.
Zazpíval ji pak zároveň něžně a silně, s citem a hrdě celý sál, všichni přítomní krajané a pěvecké sbory z Bjeliševce, Kaptola i Prekopakry, všichni při tom stáli v pozoru. Ti, kteří česky zpívat neumějí, se sklopenou hlavou a úctou, skoro jako při modlitbě. Byl to opravdu silný moment, vyjádření společného kréda, uctívání kořenů, ale také různorodosti.
Nikdo pak už neztrácel čas na dlouhé řeči a na scéně se vystřídaly všechny besední sbory. A víte, co bylo na jejich vystoupení nejlepší? Že vždy s jevištěm zpívalo i hlediště. Jednou se přidali dokonce i hosté z Pleternice – když se zpívala Vše je ona pro mě čili překlad populární písně Sve je ona meni...
Na rozdíl od pěveckých sborů daruvarského kraje, které jsou nejčastěji ženské, v prekopakerském, kaptolském i bjeliševeckém zpívá stejně tolik mužů kolik žen, což dává i u nás často zpívaným písním jiný půvab. Líbil se i spolek Rama s písněmi ze střední Bosny.
Zpestřením byla domácí folklorní skupina, která šikovně propojila tanečníky nejrůznějšího věku, přesně tak, jak je to pro Slavonii charakteristické. Mirica Šulcová nakonec přečetla několik básní o rodném Bjelševci. A zase se tu mísila realita s minulostí, čili chorvatské verše o kraji ve staré vlasti – Valašsku. Hudebních nástrojů se pak chopily spojené síly muzikantské a rozproudila se zábava.
Než jsme odjeli, domácí se nám ještě stačili pochlubit velkou novinkou – společnou týdenní pracovní akcí Komunálního podniku a pilných besedních rukou byl uveden do provozu sanitární uzel. Sice pro Den české kultury jen s cisternou na vodu, ale všichni jsou hrdí, že i bjeliševecký Dům konečně vstoupil do 21. století a teď si v něm můžete i odskočit i umýt si ruce. Máme radost s vámi, Bjeliševečtí! V. Daňková/vd

Read 552 times

Nové číslo Jednoty

 Jednota 32 2022

V Jednotě číslo 32, která vychází 20. srpna 2022, čtěte:
- Zájezd krajanů z Tréglavy a Garešnice na Moravu
- Se studentem Matoušem Turzou z Česka
- Jednodenní zájezdy krajanů k moři
- Skupina Chorvatsko v srdci
- Zpět k oslavě výročí Svazu Čechů
- Setkání na hospodářství Bílků v Kreštelovci
- Shrnutí jednotlivých článků v chorvatštině
- Lokální zprávy, pravidelné rubriky, povídky, vtipy, zajímavosti

Arhiva

Kliknite ovdje kako biste pogledali sve članke u arhivi