Valná hromada Svazu Čechů v Republice Chorvatsku

  • Posted on:  středa, 08 červenec 2015 00:00

ČESKÁ KULTURA MÁ V CHORVATSKU I VE SVĚTĚ DOBRÝ ZVUK

„Po roce plném událostí, přehlídek, návštěv a setkání mohu s potěšením říci, že kulturní život Čechů v Chorvatsku je velmi bohatý, a že krajanské spolky jsou velice aktivní a vynalézavé,“ řekla úvodem předsedkyně Svazu Čechů Libuše Stráníková na valné hromadě Svazu Čechů, která se konala 27. června v sále Místního domu v Horním Daruvaru.

Dodala, že rok 2014 byl především rokem dožínkovým, kdy bylo této největší krajanské akci věnováno hodně energie, a také finančních prostředků. „S Kaptolskými byla radost spolupracovat.“
Je potěšující, že Besedy považují přehlídky Svazu za prestižní záležitost a že se jich všechny snaží zúčastnit. Neměli bychom se však řídit olympijským heslem, že je důležité jen se zúčastnit: „Naše přehlídky nejsou soutěžní, a právě proto bych chtěla pochválit ty soubory, které na ně přicházejí dobře připravené. Děkuji vám, kteří si uvědomujete, že je naší povinnosti pečovat také o dobrou úroveň toho, co veřejnosti prezentujeme. Už kvůli dlouhé tradici české kultury v Chorvatsku a kvůli pověsti českého národa jako národa kulturního.“
Právě s kvalitou souborům hodně pomáhá Svaz pořádáním seminářů a školení. Loni se konal divadelní seminář a seminář pro vedoucí dětských tanečních skupin, letos se chystá seminář pro vedoucí pěveckých sborů a kapel, a znovu divadelní seminář. Každoročně probíhá zimní škola tvořivé dramatiky, každý druhý rok folklorní tábor. Rada pro národnostní menšiny hodnotí i vzdělání vedoucích a proto je důležité, aby vedoucí svůj zájem o určitý druh činnosti dokázali absolvováním seminářů.
Naše vesnické Besedy jsou často jediným kulturním spolkem ve vsi, a v tom je jejich důležitost. Musíme se snažit o to, aby podniky, které Besedy pořádají, měly význam kulturní události pro celou ves, a ne aby byly třeba jen uzavřeným setkáním určitého kruhu lidí. Česká kultura má v Chorvatsku i ve světě dobrý zvuk, a my bychom toho mohli víc využívat – nabízet svému prostředí nejen tradiční českou dechovku a lidové písničky a tance. „Abychom mladým krajanům dokázali, že stojí za to být Čechem, musíme jim ukázat, jak je česká kultura bohatá, krásná a kvalitní. V našem krajanském životě chybí větší zájem o soudobou českou kulturu, literaturu, divadlo a hudbu a živější styk s ní. Je to něco, co by nás mohlo inspirovat a povzbudit,“ zdůraznila předsedkyně Svazu.
Ve své zprávě mluvila i o kriteriích Rady pro národnostní menšiny: „Jsem přesvědčená, že se jim dokážeme přizpůsobit, a že vlastně naši činnost jen zkvalitní. Nikdo po nás nechce, abychom pracovali víc, ale abychom svou práci trochu přehodnotili a zkusili ji dělat jinak, otevřeněji k prostředí, ve kterém žijeme.“ Nakonec zdůraznila důležitost jednotného vystupování všech menšinových institucí a poděkovala všem za veškerou práci, kterou pro své spolky a školy, a tím také pro Svaz a celou menšinu dělají.
O činnosti divadelní rady mluvila předsedkyně Světluška Prokopićová. Informovala o semináři, kterého se zúčastnilo jen několik zájemců čtyř ze šestnácti skupin. V Lipovci se letos konala nejúspěšnější přehlídka divadel doposud – vystoupili na ní všechny krajanské divadelní skupiny, a poprvé také ochotníci z Mezurače. V Daruvaru proběhl závěrečný večer přehlídky a na státním festivalu v Pazinu byla daruvarská skupina s hrou Koncese. Předsedkyně divadelní rady pochválila, že se díky vzájemným návštěvám mezi Besedami divadla letos hrála opravdu hodně.
Zprávu rady pro školní otázky podala Jitka Staňová Brdarová. Hned na začátku řekla: „Důraz práce školní rady je na výuce českého jazyka s cílem zpomalení přirozené asimilace a zapojení žáků a učitelů do společenského života menšiny.“ Do zprávy zahrnula všechny akce, na kterých se podílely Svaz a školní rada. Jsou to: zimní škola tvořivé dramatiky, letní škola žáků sedmých tříd, kursy českého jazyka v České republice, vzdělávání učitelů, Naše jaro (divadelně-recitační, folklorní, literární a výtvarná část)… Zmínila se i o některých současných problémech, se kterými se školní rada setkala: „Musíme bojovat o mateřskou školu v Končenicích. Ministerstvo školství RCH letos v poslední chvíli odmítlo přispět na letní školu žáků sedmých tříd a. Agentura pro výchovu a vzdělávání nestanovila vedoucí odborných porad pro menšinu. Ani osnovy pro výuku českého jazyka a kultury podle modelu C ještě pořád nejsou schváleny. Kromě těchto problémů nás, jako všechny školy v Chorvatsku, čekají velké změny. Jsou to přechod na devítiletou základní školu a změny kurikula.“
Předsedkyně historické rady Anna Vodvárková informovala o plánu práce a jeho realizaci. Řekla, že se do rady zapojilo několik nových členů. Právě se připravuje výstava k devadesátému výročí dožínek, která má velký význam ne jen pro menšinu, ale i pro město. Turistická pospolitost výstavu zařadila do projektu Hrvatska 365. Dále mluvila o etnografické sbírce v Ivanově Sele. Sbírku navštívili odborníci z Filozofické fakulty Masarykovy univerzity z Brna v čele s profesorem Václavem Štěpánkem. Navrhují zapojit etnografickou sbírku do evropských projektů, získat finanční prostředky a přijít se svými studenty pomoci sbírku upravit.
Rada pro informování se podílela na prezentaci činnosti Svazu Čechů. Předsedkyně rady Lenka Lalićová informovala o prezentaci dožínek jak v Chorvatsku, tak v Česku. Členové rady se zapojili do zviditelnění a popularizace letošních menšinových voleb. Rada také spolupracovala s médii. Představitele spolků vyzvala, aby informovali o svých akcích a činnosti celé menšiny.
O činnosti vydavatelské rady mluvila ředitelka Jednoty Lidie Dujmenovićová: „Loni se pracovalo na obsáhlé monografii České domy v Chorvatsku. Letos vyjde Slovník významných osobností českého původu a dvě ročenky, Českých besed Rijeka a Lipovlany.“ Řekla, že Jednota připravuje pozvánky a plakáty pro akce Svazu a Besed a účastnila se příprav materiálů pro menšinové volby.
Úkolem rady pro kulturní činnost je podporovat všechny skupiny, řekla její předsedkyně Anna-Marie Štrumlová Tučková. Vyjmenovala všechny velké akce Svazu a konstatovala, že úkoly, naplánované na rok 2014, byly splněné. Upozornila na důležitost seminářů, kterých rada v minulém roce zorganizovala několik a vyzvala vedoucí skupin, aby se jich napříště účastnili ve větším počtu.
Zprávu o hospodářské radě podal Jiří Bahník. Rada si dala za úkol zjistit, s jakými materiálními hodnotami česká menšina disponuje, a v jakém stavu jsou její nemovitosti. Kniha o českých domech v Chorvatsku jí tuto práci zjednoduší. Nový zákon o sdruženích, který omezuje hospodářskou činnost spolků, omezil i funkci této rady, která se i proto více zabývala sledováním nových zákonů a pravidel, týkajících se Svazu a Besed.
Zprávu o finančním stavu, kterou potvrdil dozorčí výbor, podala tajemnice Svazu Jarmila Kulhavá. Téměř osmdesát procent všech příjmů dostává Svaz Čechů ze státního rozpočtu prostřednictvím Rady pro národnostní menšiny. Ministerstvo vědy, vzdělávání a sportu přispělo s šesti procenty, Ministerstvo zahraničí České republiky a Československý ústav zahraniční daly více než osm procent všech příjmů Svazu. Na financování se ještě podíleli Ministerstvo kultury, Bjelovarsko-bilogorské županství, Požežsko-slavonské županství, město Daruvar, poslanec Vladimír Bílek a menšinové rady. Předseda dozorčího výboru Zdenko Tomek se o práci tajemnice a celého vedení Svazu vyjádřil velice pochvalně.
Valné shromáždění schválilo nové stanovy Svazu Čechů, sladěné s novým zákonem o občanských sdruženích. Předseda České besedy Daruvar Tomislav Doležal informoval o přípravách na oslavu devadesátého výročí dožínek a všechny přítomné pozval na tuto největší letošní krajanskou akci.
Poslanec Bílek poděkoval všem přítomným, že svou činností přispívají k tomu, aby naše menšina působila tak úspěšně. Informoval o spolupráci se spolky a o Deklaraci, kterou před několika týdny podepsali menšinoví poslanci. Zmínil se i o společných plánech do budoucna.
A. M. Štrumlová Tučková/ld

Blahopřání Vjenceslavu Heroutovi
Valné shromáždění, vedené pracovním předsednictvem v čele s Jiřím Bahníkem, blahopřálo Vjenceslavu Heroutovi k ocenění Gratias Agit, které uděluje Ministerstvo zahraničních věcí ČR za šíření dobrého jména České republiky.

Read 965 times

Nové číslo Jednoty

 Jednota 43 2021

V Jednotě číslo 43, která vychází 30. října 2021, čtěte:
- Krajanské zpěvánky v Rijece
- Večer českého a dalmatského folkloru v Bjelovaru
- Ve Virovitici skončily Ozvěny Jarních tónů Jana Vlašimského
- Den Rady české menšiny města Záhřebu
- Ve školách oslavili Den chleba
- Sto let Svazu Čechů: Větší pozornost potřebám Slováků
- Shrnutí jednotlivých článků v chorvatštině
- Lokální zprávy, pravidelné rubriky, povídky, vtipy, zajímavosti

Arhiva

Kliknite ovdje kako biste pogledali sve članke u arhivi