Předdožínkový večer

  • Posted on:  středa, 29 červenec 2015 00:00

Už hodinu před začátkem slavnostního večerního dožínkového programu 10. července se diváci začali scházet v sále Českého domu v Daruvaru, aby měli jistotu, že získají místo k sezení. Dobře udělali, protože sál byl plný nejen vážených hostů, ale i návštěvníků, toužících po podívané na tradičně zajímavý program. Zájem byl o to větší, že se jednalo o významné výročí, jakým je devadesát let od prvních dožínek, které se v Daruvaru konaly 9. a 10. srpna 1925.

Když se na jevišti s kulisou idylické české vsi objevili  tanečníci Holubičky s tancem To buly časové, a potom zazněly zvuky ranního probouzení vesnice, sálem se prolomil bouřlivý potlesk, který potom doprovázel každý bod programu, ať šlo o tanec, recitaci anebo o píseň znázorňující žňové práce a shon kolem nich. Diváci si mohli připomenout, jak to o žních vypadalo kdysi, když hospodář s hospodyní vyprovázeli chasu do žní i s ošatkou vdolků a něčím „na spláchnutí hrdla“, jak bylo žnutí, sekání, shrabování a vázání snopů doprovázeno škádlením, jak na poli výtečně chutnal chleba se sádlem (jeho vůně se linula až do poloviny sálu)… Skutečné mlácení cepy sice hercům na sto procent nevyšlo, přesto to byla skvělá ukázka kdysi úmorné práce, zpestřované často vtipnými rytmickými říkankami. V závěru nechyběla ani oslava konce žní, při které chasa hospodyni a hospodáři odevzdala zdobený věnec.
Radost z konce úspěšné práce vyjádřily verše závěrečné písně: To jsou dobrý, zlatý časy,/ ty naše dožínky:/ máme pivo, máme maso,/ k tomu kousek hnětýnky. Celková atmosféra, kterou vyvolal rej pestrých krojů, hudba, píseň a tanec, nasvědčovala tomu, že i další dožínkový den, kterým se oslavovalo devadesáté výročí prvních daruvarských dožínek, bude krásný, a že by bylo škoda ho nezažít. Při odchodu ze sálu Českého domu bylo slyšet jen pochvalná slova. Mnozí si posteskli: Škoda, že už je konec! a nenechali si ujít možnost i osobně to režisérce programu sdělit.
Všechno toto znovu potvrdilo známý fakt, že česká menšina na své zvyky, na svůj původ, píseň a řeč nezapomíná. Dík za tento překrásný program, kterým byli přítomní skutečně nadšeni, patří režisérce a autorce scénáře Lence Janotové, které pomáhali Jaroslav Klubíčko, Željka Zadrová, Jitka Janotová Doležalová a Tomislav Doležal, a sedmdesátce protagonistů, hudebníků, tanečníků ze všech tří skupin Holubičky a její kapely a členů obou divadelních skupin České besedy Daruvar. Za pochvalu jistě stojí fakt, že bylo využito bohatého repertoáru Holubičky, z něhož si režisérka vybrala řadu vhodných tanců, které kdysi pro daruvarský taneční soubor připravili Lenka Homolová, Eva Zetová a Míla Brtník starší.          

Marie Selicharová, ls

Read 500 times

Nové číslo Jednoty

 Jednota 43 2021

V Jednotě číslo 43, která vychází 30. října 2021, čtěte:
- Krajanské zpěvánky v Rijece
- Večer českého a dalmatského folkloru v Bjelovaru
- Ve Virovitici skončily Ozvěny Jarních tónů Jana Vlašimského
- Den Rady české menšiny města Záhřebu
- Ve školách oslavili Den chleba
- Sto let Svazu Čechů: Větší pozornost potřebám Slováků
- Shrnutí jednotlivých článků v chorvatštině
- Lokální zprávy, pravidelné rubriky, povídky, vtipy, zajímavosti

Arhiva

Kliknite ovdje kako biste pogledali sve članke u arhivi