Řádná valná hromada České besedy Verovice

  • Posted on:  středa, 30 září 2015 00:00

MONOGRAFIE O VLAŠIMSKÉM PRIORITOU
Český dům virovitické Besedy byl 20. září v obležení. V sále Jana Nepomuka Vlašimského se totiž konala valná hromada Besedy. Kromě informování o činnosti a plánech spolku, došlo ke schválení stanov, které se musí podle nového zákona o občanských sdruženích do konce září sladit s novým zákonem.

Předsedkyně bilancující Besedy Jasna Bergerová pozdravila 62 přítomné členy ze 112, zvlášť místopředsedu Svazu Čechů Jiřího Bahníka, z čestných členů Ivana Kovačeviće a nové příznivce.
Prostřednictvím video prezentace informovala o bohaté aktivitě spolku v minulém období, mezi nimi, kromě běžných programů, i o největší akci Jarní tóny J. N. Vlašimského, ale i o Dnech české kultury, Týdnu českého filmu, Dnu evropského jazyka, Dnu otevřených dveří sdružení, koncertu organizovaném v rámci Roku české hudby, projektu knihoven Čtěme společně aj. Přítomným vysvětlila, že konání shromáždění bylo posunuto kvůli soudnímu sporu, který stále trvá, a dodala: „…protože správní výbor a předsedkyně mají legitimitu, bude pokračovat činnost sekcí: hudební (hudba, pěvecký sbor a malý orchestr), dramatické, sportovní, výtvarné, kuchařské, historické, taneční a kursu češtiny a knihovny stejně jako kurs pro dospělé a výuka češtiny na základní a střední škole.“ Zdůraznila, jak si váží toho, že je na světě monografie o J. N. Vlašimském, na jejímž zrodu třináct let pracovala skupina v čele s historikem V. Heroutem. „Vloni byla kniha o Vlašimském prezentována bývalému prezidentu I. Josipovićovi. Na její vydání však stále nejsou peníze.“ Jeden z přítomných navrhl, aby monografii spolufinancovala padesátka donátorů, kteří mají o její vydání zájem. Virovitická Beseda, v níž působí kromě Čechů i příslušníci jiných národností, je organizátorkou několika akcí, kterými se liší od ostatních – několikadenních Jarních tónů J. N. Vlašimského, koncertů vážné hudby v provedení amatérů a profesionálů a přednášek cestovatelů. Od loňského září je držitelkou evropského ocenění ministerstva školství „Europska oznaka jezika,“ kterou získala za popularizaci češtiny prostřednictvím hudebně-dramatické aktivity.
„Pávíčkově nadaci v Záhřebu dlužíme 30 tisíc kun na adaptaci Domu. Letos máme v plánu zaplatit 10 tisíc,“ uvedla ve finanční zprávě Vesna Hercigonjová. Příjmy dosáhly v roce 2014 skoro 66 tisíc kun a výdeje přesahovaly 56 500 kun.
„Buďte hrdí na to, co jste vykonali. Osud živého organismu jakou Beseda je, je ve vašich rukách. Problémy by se měly řešit přátelskou domluvou,“ komentoval současnou situaci ve spolku J. Bahník, který vyřídil pozdravy předsedkyně Svazu Čechů L. Stráníkové a poslance V. Bílka a zaměřil se na úlohu statutu sdružení.
O tom co místní krajané plánují, informovala předsedkyně, která kromě finančního plánu uvedla, že „prioritou bude vydat do konce roku 2015 monografii o J. N. Vlašimském, v příštím roce organizování Jarních tónů J. N. Vlašimského a vystoupení doma a v dalších spolcích, pořízení reflektorů do sálu aj. Všechny zprávy, plány a stanovy byly schváleny. Po jednání zbyl čas na přátelské posezení a občerstvení ve sklepě domu, v tzv. Českém ráji. A. Raisová/ar

Schváleny nové stanovy
Zvláštním bodem více než dvou a půl hodinového jednání bylo schválení nových stanov spolku, s kterými přítomné podrobně seznámil předseda pracovního předsednictva valné hromady Branko Svoboda. Podle nich bude v případě zániku Besedy jejím likvidátorem předseda a besední majetek v případě zániku Svazu Čechů se stane majetkem města Virovitice. Některé návrhy, např. aby výši členského příspěvku určovala valná hromada a ne správní výbor, nebyly schváleny. Bylo rozhodnuto, že korekci stanov provede pracovní těleso. Každý z členů spolku dostane stanovy, které budou vyvěšeny také na nástěnce, k prostudování.

Read 511 times

Nové číslo Jednoty

 Jednota 48 2021

V Jednotě číslo 48, která vychází 4. prosince 2021, čtěte:
- Seminář krajanských učitelů v ČR
- Kulturní program v Dolních Střežanech a předvánoční dílna v Šibovci
- Sto let od narození Alexandra Dubčeka
- Úpravy budoucího odpočinkového areálu v Horním Daruvaru
- Výstava Záhřebský tiskař Antonín Jandera
- Sto let Svazu Čechů: Nové výzvy pro Svaz Čechů  
- Shrnutí jednotlivých článků v chorvatštině
- Lokální zprávy, pravidelné rubriky, povídky, vtipy, zajímavosti

Arhiva

Kliknite ovdje kako biste pogledali sve članke u arhivi