Dvacet let pěvecké a taneční skupiny České besedy Rijeka

  • Posted on:  středa, 30 září 2015 00:00

A PÍSEŇ AŤ VÁM TRVÁ
„Už hodně let pracujeme v tomto domě, a jsem nesmírně ráda, že tady nevidím jen zdi, ale spoustu usměvavých tváří. Za to vám děkuji,“ řekla předsedkyně České besedy Rijeka Fanynka Husáková na oslavě dvacátého výročí taneční a pěvecké skupiny, která se v rijeckém Českém domě T. G. Masaryka konala 19. září 2015.

Na jevišti se vystřídaly s částí svého bohatého repertoáru všechny skupiny tanečníků – klub moderních tanců LIW, folklorní soubory Ráček a skupina dospělých, a pěvecká skupina Nostalgie. „Dík za dvacetiletou úspěšnou práci patří především vedoucím skupin,“ řekla předsedkyně F. Husáková, která se i sama ujala vedení několika z nich. Kytice květin a písemná poděkovaní dostali vedoucí Sněžana Husáková a Vladimíra Marinkovićová, Mirjana Dvorná, Marie Dmejchalová a Antonín Řehák. Marie Dmejchalová obdržela také uznání za údržbu krojů, zatímco Anně Radojové patří dík za šití krojů pro tanečníky.
Nejmilejší gratulace však přinesli členové Českých besed Sisak a Jazvenik – píseň a tanec, kterými vyvolali dobrosrdečný potlesk hojného obecenstva.
„Máme společný cíl – chránit naše dědictví, na které jsme velmi hrdí,“ řekla předsedkyně sisacké Besedy Jiřinka Vidovićová, která pozdravila a poblahopřála jménem svého spolku. „V podmínkách všeobecné globalizace všeho, včetně kultury a idey, má opatrování své identity rozhodující význam,“ dodala.
Trojí roli měla na oslavě ředitelka Jednoty Lidija Dujmenovićová, která kromě jménem Jednoty pozdravila také jménem Svazu Čechů a sněmovního poslance Vladimíra Bílka. „S ohledem na počet dětí, které jsme dnes večer viděli na jevišti, se Beseda nemusí bát o svou budoucnost,“ řekla.
Příležitost poblahopřát tanečníkům a zpěvákům k výročí a Besedě k vydání monografie využil i Branko Škrobonja z krajského úřadu Primorsko-goranského županství, představitelé slovenské a maďarské menšiny, předseda jazvenického spolku Zvonko Příhoda, představitelé místních kulturních sdružení, a také místní básník Ivan Miodrag Rudanović, který odevzdal dárek do spolkové knihovny – pro děti svou pohádku a pro dospělé knihu Dějiny českého království z roku 1898.
„Jste skvělým příkladem spojení mládí a zkušenosti,“ řekl zástupce starosty města Rijeka Miroslav Matešić. „Blahopřeji k výročím a k vydání monografie, ve které mne zvlášť zaujala fotografie z pokládání základního kamene Českého domu, krásné budovy, o kterou se nesobecky dělíte s mnoha jinými v naší tolerantní a multikulturní Rijece.“ Popřál hodně štěstí do budoucna a dostatek finančních prostředků, aby činnost neklesala.
Program, ve kterém se představily všechny věkové skupiny taneční sekce a zpěváci sboru Nostalgie, přesvědčivě doložil, že Beseda má dostatek sil, aby menšinovou komunitu ještě dlouho udržela na životě. Monografie o dvaceti letech Besedy, která byla během programu pokřtěna, byla svéráznou třešničkou na narozeninovém dortu. Všechno, co spolek dosud vykonal, včetně krásného večera plného zpěvu a tanců, doprovázeného výstavou cukrovinek a pečiva – napekly je členky Besedy podle receptů z knihy, kterou před deseti lety samy vydaly – svědčilo o tom, že rijeckým krajanům záleží na kořenech, na zachování národnostní identity, na tanci a zpěvu. Konec konců se uskutečňuje i vzkaz poety I. M. Rudanoviće, který ve své básni, věnované dvacátému výročí České besedy Rijeka, říká: „jen ať vám píseň trvá.“ M. Pejić/mp

O STANOVÁCH A PLÁNECH
Přizpůsobení současných stanov občanských sdružení loňským novelám zákona je povinnost, kterou sdružení, včetně Českých besed, musí splnit do konce září. Proto se v Rijece konalo 19. září mimořádné shromáždění, na němž se jednalo o změnách stanov.
„Jde o menší úpravy týkající se evidence členstva, hospodaření spolku a likvidátora Besedy v případě ukončení jejího působení. Všechno jsme zpracovali po poradě s odborníky,“ řekla předsedkyně Fanynka Husáková.
Změny a doplňky stanov byly schváleny jednohlasně, a také bez připomínek byl přijat i návrh plánu práce, z kterého je patrné, že rijeckou Besedu čekají další velké projekty. „V příštím roce bychom měli vyřešit problém vytápění Domu a vybavení kuchyně, v roce 2017 nás pak čeká instalace ozvučení velkého sálu,“ řekla F. Husáková. mp/mp

Read 473 times

Nové číslo Jednoty

 Jednota 43 2021

V Jednotě číslo 43, která vychází 30. října 2021, čtěte:
- Krajanské zpěvánky v Rijece
- Večer českého a dalmatského folkloru v Bjelovaru
- Ve Virovitici skončily Ozvěny Jarních tónů Jana Vlašimského
- Den Rady české menšiny města Záhřebu
- Ve školách oslavili Den chleba
- Sto let Svazu Čechů: Větší pozornost potřebám Slováků
- Shrnutí jednotlivých článků v chorvatštině
- Lokální zprávy, pravidelné rubriky, povídky, vtipy, zajímavosti

Arhiva

Kliknite ovdje kako biste pogledali sve članke u arhivi