Druhá část přehlídky pěveckých sborů

  • Posted on:  středa, 18 listopad 2015 00:00

Co Beseda, to sbor – je krajanská varianta známého českého přísloví Co Čech, to muzikant a zcela odpovídá skutečnosti, že se z třiceti jednoho krajanského spolku, kolik jich v Chorvatsku působí, v dokonce dvaceti osmi organizovaně zpívá. Roční přehlídka pěveckých sborů nemůže tedy proběhnout na jednom místě, nejčastěji se rozdělí na tři části a tak se letošní druhá část Krajanských zpěvánek konala v Hrubečném Poli. Bylo to vůbec poprvé, že místní Beseda hostila přehlídku sborů, byly to letošní největší Zpěvánky, na kterých účinkovalo celkem třináct pěveckých skupin. Akce se konala v sále Střediska pro kulturu a v rámci bohatého programu oslav Dne města Hrubečné Pole.

Po krátkém uvítacím proslovu předsedy místní Besedy Zdenka Nebřenského nejdříve zazpívaly přespolní Zdenačky, pěkným zpestřením jejich vystoupení byla recitace básně, šikovně zakomponovaná mezi písně. Během večera těch zpestření bylo několik. Kaptolští efektně využili toho, že ve sboru zpívá stejný počet mužů a žen a Pod našimi okny zazpívali v mužsko-ženském dialogu. Rijeka své tři muže využila nejen v sólové části, ale i k zajímavému jevištnímu pohybu.
Bylo hezké poslouchat, jak se jednotliví účastníci přehlídky z hlediště, kde čekali, až přijdou na řadu, přidávali ke zpěvu sboru, který byl právě na jevišti. Soudě podle toho, nejoblíbenější písně mezi našimi krajany jsou lidovky Červená sukýnka, Šel jsem za noci alejí a Včera jsem byl u muziky, které zazpívaly sbory z Garešnice, Dolních Střežan a Holubňáku.
Nejméně početné sbory, a to čistě ženské, přijely na Zpěvánky z Jazveniku a Končenic – oba s méně než deseti členkami. Více než dvakrát tolik zpěvaček zpívalo ve sboru České besedy Daruvar – ten uvedl i nejobtížnější repertoár a zazpíval trojhlasně. Jediný sbor, který nezpíval české lidové, ale populární písně v českém překladu a s chorvatskými částmi, byl sbor z Dolan. Více mužů než žen ve svém sboru měly pěvecké skupiny z Bjeliševce a Slavonského Brodu. Brodští byli také jedním z pouhých tří sborů, které zpívaly bez listů s textem, a tím působili jistěji.
Dokonce pět sborů doprovázela hra na harmoniku – jednou se k ní přidala kytara a jednou dokonce tři kytary. Dva sbory doprovázely vícečlenné orchestry, třikrát syntetizátor, jako v případě sboru z Prekopakry, který přijel s menším počtem zpěváků, než jsme ho zvyklí vídat. Jen dva sbory toho večera zazpívaly a capella, byly to sbory z Daruvaru a Zdenců.
Moderátorky programu Danijela Gjurová a Andrea Bahunová, díky kterým jednotlivá vystoupení na sebe plynně navazovala, nakonec vyzvaly všechny k zazpívání společné Písničky české. Bývalý kinosál se zaplnil zpěvem. I když vypadá opravdu pěkně, není ideální pro zpěv. Do hlediště vysílá poněkud plechově dutý zvuk a navíc je zcela „hluchý“ pro ty, kteří v něm právě zpívají. Způsobilo to dost problémů v komunikaci zpěváci – hudební doprovod.
Program Zpěvánek v hledišti sledovali předsedkyně Svazu Čechů Libuše Stráníková a tajemnice Jarmila Kulhavá, předseda županské české menšinové rady Damir Malina, předsedové Besed, část večera také poslanec Vladimír Bílek. Místní Besedě a Svazu Čechů v organizaci pomohlo město a starosta Zlatko Mađeruh, Středisko pro informování a kulturu (CIK) dr. Franjo Tuđman, hasiči a několik sponzorů. Protože Hrubečné Pole nemá prostor, ve kterém by společně ke stolům zasedlo dvě stě dvacet lidí, kolik se jich těchto Zpěvánek zúčastnilo, večeřelo se po částech na patře Hasičského domu. Zpěváci se pak většinou velice brzy rozjeli do svých domovů.                    

V. Daňková/M. Pejić

Read 693 times

Nové číslo Jednoty

 Jednota 43 2021

V Jednotě číslo 43, která vychází 30. října 2021, čtěte:
- Krajanské zpěvánky v Rijece
- Večer českého a dalmatského folkloru v Bjelovaru
- Ve Virovitici skončily Ozvěny Jarních tónů Jana Vlašimského
- Den Rady české menšiny města Záhřebu
- Ve školách oslavili Den chleba
- Sto let Svazu Čechů: Větší pozornost potřebám Slováků
- Shrnutí jednotlivých článků v chorvatštině
- Lokální zprávy, pravidelné rubriky, povídky, vtipy, zajímavosti

Arhiva

Kliknite ovdje kako biste pogledali sve članke u arhivi