Schůze předsednictva Svazu Čechů

  • Posted on:  středa, 25 listopad 2015 00:00

„S realizací plánu práce v letošním roce můžeme být úplně spokojeni, protože se uskutečnily všechny plánované akce,“ řekla předsedkyně Svazu Čechů Libuše Stráníková při zahájení schůze předsednictva Svazu. Během víkendu se konaly ještě třetí část Krajanských zpěvánek a dny české kultury v Lipovlanech a Garešnici, zatímco se poslední letošní akce právě chystá – je to setkání hudebních skupin, které se bude konat 21. listopadu.

„Jsme nesmírně rádi, že se nám podařilo plány splnit. Musíme však zdůraznit, že to vůbec nebylo snadné, protože je finančních prostředků stále méně, kdežto potřeby se zvyšují vzhledem k tomu, že přibývají kulturní spolky, skupiny a akce, svorně usoudili členové předsednictva, když rozebírali situaci v krajanských spolcích a jejich požadavky na financování činnosti.
„V budoucnu to bude pravděpodobně ještě horší,“ sdělil poslanec za českou a slovenskou menšinu v Chorvatském sněmu Vladimír Bílek, který informoval o jednání o složení vlády, potom, co levá i pravá koalice stran dostaly ve volbách přibližně stejný počet mandátů. „O tom, kdo bude mandatářem, určitě rozhodne koalice nezávislých listin Most. Z jejího programu se dozvídáme, že s menšinovými poslanci v parlamentu vůbec nepočítá, a když ano, tak nejspíš jen dva, jednoho za srbskou menšinu, a jednoho za všechny ostatní menšiny dohromady. Proto musíme jednat opatrně a nedopustit, aby se zmenšoval dosažený standard menšinového zastoupení.“ Dodal, že se rozpočet na financování kulturní autonomie národnostních menšin jistě nebude zvyšovat, takže přinejlepším můžeme počítat se stejnou částkou jako letos.
Znamená to, že se nejspíš nebudou měnit kritéria a částky pro jednotlivé besední složky a akce, a návrh financování spolkových sekcí Svaz ještě jednou probere. Na návrh předsedkyně L. Stráníkové předsednictvo schválilo rámcový plán akcí: přehlídek, setkání, oslav kulatých výročí a dnů české kultury, a v principu souhlasilo s návrhem, aby se Besedy střídaly v roli hostitelů jednotlivých akcí.
Když jde o konkrétní čísla, z informace, kterou podala tajemnice Svazu Jarmila Kulhavá, vyplývá, že Rada pro národnostní menšiny schválila milion 507 tisíc kun, z čehož byly proplacené všechny plánované akce v rámci programu kulturního amatérismu do konce října. Rada již několik let nefinancuje takzvané „vytváření předpokladů pro realizaci kulturní autonomie“, tedy obnovu kulturních domů. Česká menšina měla k dispozici sedm set tisíc kun z Úřadu pro lidská práva chorvatské vlády. Ministerstvo zahraničních věcí ČR zajistilo 143,4 tisíce kun účelově na kulturně osvětovou činnost a opravy objektů, zatímco určité částky daly i jednotky místní a regionální samosprávy – Turistická pospolitost Daruvar, ministerstvo kultury, Československý ústav zahraniční Praha a úřad poslance Bílka. Ministerstvo vědy, osvěty a sportu RCH každoročně také přispívá k financování menšinové činnosti, ale její částka se stále zmenšuje. Letos proto poprvé zůstalo nevyřešeno financování letní školy žáků sedmých tříd v České republice, zatímco obnos pro zimní školu dramatické výchovy během tří let klesl z osmadvaceti na pouhých deset a půl tisíce kun.
 Už po léta je skutečností menšinových institucí hledání jiných zdrojů financování, ale jen s nejistým výsledkem. Přesto činnost spolků v žádném případě klesat nebude, bylo řečeno na schůzi předsednictva.
Členové předsednictva byli informováni o výběrovém řízení na místo tajemníka Svazu Čechů vzhledem k tomu, že tajemnice Jarmila Kulhavá půjde do důchodu. Ředitelka Jednoty Lidija Dujmenovićová sdělila, že krajanské novinové vydavatelství doplnilo své stanovy. Členy předsednictva o změnách informuje e-mailem.                                                

M. Pejić/mp

Read 603 times

Nové číslo Jednoty

 Jednota 43 2021

V Jednotě číslo 43, která vychází 30. října 2021, čtěte:
- Krajanské zpěvánky v Rijece
- Večer českého a dalmatského folkloru v Bjelovaru
- Ve Virovitici skončily Ozvěny Jarních tónů Jana Vlašimského
- Den Rady české menšiny města Záhřebu
- Ve školách oslavili Den chleba
- Sto let Svazu Čechů: Větší pozornost potřebám Slováků
- Shrnutí jednotlivých článků v chorvatštině
- Lokální zprávy, pravidelné rubriky, povídky, vtipy, zajímavosti

Arhiva

Kliknite ovdje kako biste pogledali sve članke u arhivi