Dny české kultury v Rijece

PRO ZACHOVÁNÍ ČESKÝCH ZVYKŮ A ČEŠTINY
Svaz Čechů a Česká beseda Rijeka uspořádaly 10. a 11. listopadu sedmé Dny české kultury. V pátek se v Českém domě T. G. Masaryka konala přednáška o Pražském jaru, dílna zdobení perníčků a pobavení při českých písních. V sobotu byly výstavy obrazů a cukrovinek ze sbírky receptů pečiva České besedy Rijeka. V programu kromě tanečních, pěvecké a divadelní skupiny domácí Besedy vystoupili i tanečníci a zpěváci Besedy Tréglava a sbor Korezin ze vsi Čavle u Rijeky.

Modrý salónek Českého domu v pátek zaplnila padesátka návštěvníků, mezi nimiž nechyběli ani poslanec za českou a slovenskou menšinu Vladimír Bílek, tajemnice městského úřadu Pehlin Lorena Pribanićová a členové Besedy, Matice Slovenské, Sdružení invalidů a Klubu Sušačanů z Rijeky. První část Dnů české kultury v Rijece zahájila přednáška předsedy Chorvatsko-české společnosti Marijana Lipovce o stycích Miroslava Krleži s Čechy a jeho reakcí na Pražské jaro a o Janu Palachovi, čímž bylo připomenuto 125. výročí Krležova narození a 50. výročí vypuknutí Pražského jara. Jeho výklad doplnily úryvky ze sbírky Krležových básní Balady Petrici Kerempuha v češtině, které přečetla Jarmila Kozáková Marinkovićová. Ta pak s Miluškou Křivohlávkovou připravila zajímavou a hojně navštívenou dílnu zdobení perníčků. Dobrá atmosféra vyvrcholila posezením a zpěvem při harmonice rijeckého krajana Libora Pokorného a při občerstvení.  
V sobotu večer se v hale Domu konala vernisáž výstavy obrazů rodáka z Prahy Zdenka Sily (1915–1997) s názvem Akvarely 1924–34. Předsedkyně Klubu Sušačanů Tamara Morićová uvedla, že tento umělec, který stál v čele Urbanistického podniku v Rijece a v Lublani byl žákem Jože Plečnika, je nejlepším pojítkem mezi oběma sdruženími. Spolupráce bude pokračovat i letos v prosinci na 12. revui na Sušaku. Tajemnice Klubu Mirjana Marinićová, zároveň členka rijecké Besedy, informovala, že výstava se mohla zhlédnout na několika místech v Rijece a v Záhřebu a v rijeckém Českém domě bude otevřena 20 dní. O Z. Silovi se zmínila i historička Daina Glavočićová.
Program pokračoval vystoupením velkého a poté i malého Ráčku. Plný sál diváků přivítala předsedkyně Besedy pořadatelky Sněžka Husáková. Besední sbor Nostalgie zazpíval známé české lidovky a nejstarší skupina tanečníků se představila pomalejšími tanci než jejich mladší kolegové, polonézou a mazurkami, ale přesto zvesela jako zamlada. V bloku hostů se představil pěvecký sbor z Tréglavy za doprovodu harmoniky Ivana Škrilce z Hrubečného Pole. Velmi efektní a pěkně nacvičené bylo taneční pásmo tréglavských Hvězdiček, vedených Valentýnou Sedláčkovou. Ženský sbor Korezin ze vsi Čavle zazpíval několik známých písní a po nich se na pódium zase vrátili domácí. Tentokrát se představila divadelní sekce se scénkou ze života, o Vánocích a o tom, jak není dobré, když se tchýně míchá mezi novomanžele. Závěr večera patřil vystoupení velké a malé skupiny LIW (Lost In Wonderland) s moderními tanci, které se velmi líbilo.
Bývalá dlouholetá předsedkyně rijecké Besedy Fanynka Husáková pak přítomné vyzvala, aby si prohlédli a ochutnali české cukrovinky a pečivo. V rijecké Besedě vytiskli i brožurku s tradičními recepty, kterou věnovali účinkujícím spolkům. Večer pokračoval při tanci a hudbě rijecké kapely a v srdečné zábavě.  Text a foto A. Raisová

FOTO na facebooku

Read 202 times

Nové číslo Jednoty

 Jednota 28 2020

V Jednotě číslo 28, která vychází 11. července 2020, čtěte:
- Parlamentní volby vyhrála strana HDZ, poslancem za českou a slovenskou menšinu je i tentokrát Vladimír Bílek
- Firma RegioJet vozí české turisty na Jadran žlutým vlakem z Prahy do Rijeky
- V Horním Daruvaru valná hromada, v Garešnici divadelní setkání v přírodě
- Dopady koronakrize na cestovní ruch: Chorvatský turismus je na kolenou
- Se Zdenkou Zvonarkovou o černém kontinentu
- Shrnutí jednotlivých článků v chorvatštině
- Lokální zprávy, pravidelné rubriky, povídky, vtipy, zajímavosti

Arhiva

Kliknite ovdje kako biste pogledali sve članke u arhivi