Oslava 95. výročí Československé besedy Lipovlany

ČESKÁ BESEDA A MATICE SLOVENSKÁ OSLAVOVALY
Československá beseda Lipovlany byla založena 11. března 1923, proto se 24. listopadu v Lipovlanech konala oslava devadesátého pátého výročí, které společně oslavily Česká beseda obce Lipovlany a Matice slovenská.

Slavnostní večer zahájili předsedové obou spolků: českého Marijan Kadlíček a slovenského Josip Krajči a vítali přítomné, mezi nimi předsedkyni Svazu Čechů Annu-Marii Štrumlovou Tučkovou, starostu obce Lipovlany Nikolu Horvata a předsedu Rady české menšiny Sisacko-moslavinského županství Zdenka Dalíka.
Po chorvatské, české a slovenské hymně hosté ve svých proslovech po­blahopřáli k významnému výročí. Pak začal kulturně-umělecký program, který uváděla Klara Ćosićová. Jako první se v programu představila smíšená pěvecká skupina Lira, která zazpívala chorvatské a slovenské písně. Následovalo pásmo slovenských písní a her mladší folklorní skupiny Kulturně uměleckého spolku Lipa. Čtyři žákyně, které chodí na hodiny češtiny podle modelu C spolu s učitelkou Danou Stakorovou připravily videoprezentaci, kterou nazvaly Sto let Československé republiky. Skončila písní Za sto let. Ve slavnostním programu nechyběla ani pěvecká skupina Vějíř za doprovo­du besední hudební skupiny. Početná skupina žáků, kteří se podle modelu C učí slovenský jazyk, recitovali několik básní ve slovenštině. Kromě zpěváků a hudebníků v České besedě obce Lipovlany mají velice aktivní folklorní skupinu. Zatančila pásmo tanců z jižních Čech. O zachování tanců a písní svých předků pečuje místní slovenský kulturní spolek. Za doprovodu na tambury zatančil dva temperamentní slovenské tance. Publiku se program velice líbil a všechny vystupující odměňovalo silnými potlesky.
Po programu následovaly krátké přednášky. Mluvilo se o minulosti, pů­sobení a bohaté činnosti menšin v tomto kraji. O Matici slovenské povídal její čestný člen Ivan Hudec. Zavzpomínal na časy ze svého dětství a na to, jak kdysi probíhal kulturní život v Lipovlanech. Zmínil se o problémech, ale také radosti, kterou přinášela činnost ve spolku. Mluvil o zasloužilých členech, tedy o lidech, kteří zakládali a vedli jednotlivé skupiny. Člen Matice chorvatské z Kutiny Dragutin Pasarić mluvil o tom, jak důležité je pečovat o kulturu národnostních menšin. Připomněl spolupráci mezi spolky a pochválil jejich činnost. O zdejší České besedě velice podrobně informoval Mirko Knížek, její bývalý předseda. Po přednáškách se všichni spolu bavili u večeře a při hře hudební skupiny. Text A.-M. Štrumlová Tučková, foto L. Dujmenovićová

FOTO na facebooku

Z dějin
Po zrušení Vojenské hranice koncem devatenáctého století, kolem roku 1880, začali Češi a o několik let později i Slováci, osídlovat Lipovlany a Krivaj. Kromě jazyků a obyčejů s sebou přinesli nové znalosti a pokrokovější zemědělství. Nejvíc Čechů se do Lipovlan přistěhovalo z Valašského Meziříčí a z pardubického kraje, ale i odjinud. Češi a Slováci se hlásili ke své národnosti a proto není divu, že si v roce 1923 založili spolek.
V rodině Toupalových založili československou besedu Lipovlany, do které se hned začlenilo 44 Čechů a Slováků, a počet členů se stále zvyšoval. Beseda pořádala taneční zábavy a divadelní představení, která se konala v některé z hospod, buďto u Švábových nebo u Šošovičků. Měli i bohatou knihovnu s českými a slovenskými tituly. V roce 1932 se v lipovlanské škole začala vyučovat čeština a slovenština. Velice dobře se pracovalo do roku 1941, kdy byla ve škole zrušena výuka českého jazyka a veškerá činnost v Besedě byla zakázána.
Činnost spolku byla obnovena 29. října 2004, tentokrát s názvem Česká beseda obce Lipovlany. Na začátku měla jen dvě skupiny: pěveckou a hudební. Zúčastňovaly se akcí, které pořádaly Svaz Čechů, české besedy a chorvatské kulturně-umělecké spolky v okolí. Beseda se po dlouhé době zúčastnila Dožínek. Navázala nová přátelství a vystoupila souborů v Maďarsku, Bosně a Hercegovině, Rumunsku a Srbsku. Od roku 2007 se ve škole učí čeština podle modelu C. Beseda je stále velice aktivní.

Read 339 times

Nové číslo Jednoty

 Jednota 21 2020

V Jednotě číslo 21, která vychází 23. května 2020, čtěte:
- Návrat do škol v Bjelovarsko-bilogorském županství
- Daruvarská česká mateřská škola pracuje ve všech skupinách
- Předsednictvo Svazu Čechů odvolalo největší letošní akci – Dožínky
- K 140. výročí SDH Daruvar vyšla kniha Daruvarští hasiči
- Češi a rozvoj lázeňského cestovního ruchu u moře
- V Bjelovaru hostuje výstava Baron Trenck městského muzea z Brna
- Souhrn jednotlivých článků v chorvatštině
- Lokální zprávy, pravidelné rubriky, povídky, vtipy, zajímavosti

Arhiva

Kliknite ovdje kako biste pogledali sve članke u arhivi