O přihlašování programů a vyúčtování

SEMINÁŘ RADY PRO NÁRODNOSTNÍ MENŠINY
Rada pro národnostní menšiny Republiky Chorvatsko uspořádala 21. listopadu v záhřebském Novinářském domě seminář o interaktivním způsobu přihlašování programů kulturní autonomie národnostních menšin na rok 2019 a ročním podávání zpráv, o programech a finančních vyúčtováních prostředků, které spolky získaly ze státního rozpočtu. Zúčastnili se ho představitelé všech menšin, které získávají finance od Rady pro národnostní menšiny. Byli mezi nimi i představitelé Svazu Čechů a Novinově vydavatelské instituce Jednoty.

Předseda Rady pro národnostní menšiny Aleksandar Tolnauer na začátku semináře přivítal všechny přítomné a zvlášť poslance ve Sněmu Vladimíra Bílka a Roberta Jankovicse, o kterých řekl, že spolu s Radou pro menšiny velice dobře spolupracují také s Vládou Republiky Chorvatsko. A. Tolnauer mluvil o zvýšení finančních prostředků pro menšiny v roce 2019, které budou obnášet více než 36 miliónů kun.
Předseda rady také upozornil, jak je důležité, aby se každý naučil přijmout a uznat svůj podíl odpovědnosti. Dále zdůraznil, že Rada pro menšiny měla letos dokonce pět revizí, ve kterých byla nalezena jen jedna chyba, a to, že Rada povolila spolkům prolongaci lhůty na odevzdání finančních vyúčtování.
Kromě předsedy A. Tolnauera přednášku měla vedoucí oddělení pro finanční a rozpočtový dohled při Ministerstvu financí Slavka Malenicová. Mluvila o dozoru a kontrolách neziskových organizací a účelovém útrácení financí ze státního rozpočtu. Zmínila se o tom, jak vypadá dozor na terénu a o které dokumenty je třeba dbát. Připomněla, že je nutné všechny změny ve spolku zavést v Registru sdružení a v Registru neziskových sdružení.
Další přednáška se týkala ochrany osobních údajů (GDPR). Maja Peranová a Marko Trošelj z Agentury pro ochranu údajů (Agencija za zaštitu osobnih podataka) informovali o ochraně údajů při přihlašování programů kulturní autonomie.
Tibor Varga, zástupce vedoucího odborné služby Rady pro národnostní menšiny, mluvil o přihláškách menšinových programů na rok 2019 a o odevzdávání ročních zpráv. Zmínil se i o nejčastějších nedostatcích v ročních zprávách a navrhl, jak se jim vyhnout.
Svaz Čechů v Republice Chorvatsko společně s úřadem poslance Vladimíra Bílka a Svazem Slováků uspořádal v sobotu 1. prosince v Daruvaru seminář na téma Seminar o interaktivnom načinu prijava programa kulturne autonomije nacionalnih manjina putem interneta za 2019. godinu i godišnji izvještaj o ostvarivanju programa i utrošku sredstava iz državnog proračuna za 2018. god., s cílem znalosti získané v Záhřebu předat představitelům krajanských spolků, aby přihlášky na rok 2019 a vyúčtování byly vypracované co nejlépe. Text A.-M. Štrumlová Tučková, foto úřad poslance

Read 118 times

Nové číslo Jednoty

 Jednota 37 2019

V Jednotě číslo 37., která vychází 21. září 2019, čtěte:
- V Prekopakře se konal Den české kultury Knedlíky
- Česká beseda Šibovec také uspořádala Den české kultury
- Divadelní večer v Končenicích
- Krásný český jazyk na kurzu metodiky v Praze
- Odešel Oldřich Bok, bývalý novinář Jednoty
- Další zdařilý zájezd Besedy ze Zdenců do Česka
- Daruvar Cup of Joy pokračuje, konec je v nedohlednu
- Souhrn jednotlivých článků v chorvatštině
- Lokální zprávy, pravidelné rubriky, povídky, vtipy, zajímavosti

Arhiva

Kliknite ovdje kako biste pogledali sve članke u arhivi