O přihlašování programů a vyúčtování

SEMINÁŘ RADY PRO NÁRODNOSTNÍ MENŠINY
Rada pro národnostní menšiny Republiky Chorvatsko uspořádala 21. listopadu v záhřebském Novinářském domě seminář o interaktivním způsobu přihlašování programů kulturní autonomie národnostních menšin na rok 2019 a ročním podávání zpráv, o programech a finančních vyúčtováních prostředků, které spolky získaly ze státního rozpočtu. Zúčastnili se ho představitelé všech menšin, které získávají finance od Rady pro národnostní menšiny. Byli mezi nimi i představitelé Svazu Čechů a Novinově vydavatelské instituce Jednoty.

Předseda Rady pro národnostní menšiny Aleksandar Tolnauer na začátku semináře přivítal všechny přítomné a zvlášť poslance ve Sněmu Vladimíra Bílka a Roberta Jankovicse, o kterých řekl, že spolu s Radou pro menšiny velice dobře spolupracují také s Vládou Republiky Chorvatsko. A. Tolnauer mluvil o zvýšení finančních prostředků pro menšiny v roce 2019, které budou obnášet více než 36 miliónů kun.
Předseda rady také upozornil, jak je důležité, aby se každý naučil přijmout a uznat svůj podíl odpovědnosti. Dále zdůraznil, že Rada pro menšiny měla letos dokonce pět revizí, ve kterých byla nalezena jen jedna chyba, a to, že Rada povolila spolkům prolongaci lhůty na odevzdání finančních vyúčtování.
Kromě předsedy A. Tolnauera přednášku měla vedoucí oddělení pro finanční a rozpočtový dohled při Ministerstvu financí Slavka Malenicová. Mluvila o dozoru a kontrolách neziskových organizací a účelovém útrácení financí ze státního rozpočtu. Zmínila se o tom, jak vypadá dozor na terénu a o které dokumenty je třeba dbát. Připomněla, že je nutné všechny změny ve spolku zavést v Registru sdružení a v Registru neziskových sdružení.
Další přednáška se týkala ochrany osobních údajů (GDPR). Maja Peranová a Marko Trošelj z Agentury pro ochranu údajů (Agencija za zaštitu osobnih podataka) informovali o ochraně údajů při přihlašování programů kulturní autonomie.
Tibor Varga, zástupce vedoucího odborné služby Rady pro národnostní menšiny, mluvil o přihláškách menšinových programů na rok 2019 a o odevzdávání ročních zpráv. Zmínil se i o nejčastějších nedostatcích v ročních zprávách a navrhl, jak se jim vyhnout.
Svaz Čechů v Republice Chorvatsko společně s úřadem poslance Vladimíra Bílka a Svazem Slováků uspořádal v sobotu 1. prosince v Daruvaru seminář na téma Seminar o interaktivnom načinu prijava programa kulturne autonomije nacionalnih manjina putem interneta za 2019. godinu i godišnji izvještaj o ostvarivanju programa i utrošku sredstava iz državnog proračuna za 2018. god., s cílem znalosti získané v Záhřebu předat představitelům krajanských spolků, aby přihlášky na rok 2019 a vyúčtování byly vypracované co nejlépe. Text A.-M. Štrumlová Tučková, foto úřad poslance

Read 186 times

Nové číslo Jednoty

 Jednota 28 2020

V Jednotě číslo 28, která vychází 11. července 2020, čtěte:
- Parlamentní volby vyhrála strana HDZ, poslancem za českou a slovenskou menšinu je i tentokrát Vladimír Bílek
- Firma RegioJet vozí české turisty na Jadran žlutým vlakem z Prahy do Rijeky
- V Horním Daruvaru valná hromada, v Garešnici divadelní setkání v přírodě
- Dopady koronakrize na cestovní ruch: Chorvatský turismus je na kolenou
- Se Zdenkou Zvonarkovou o černém kontinentu
- Shrnutí jednotlivých článků v chorvatštině
- Lokální zprávy, pravidelné rubriky, povídky, vtipy, zajímavosti

Arhiva

Kliknite ovdje kako biste pogledali sve članke u arhivi