Valná hromada Svazu Čechů v Republice Chorvatsko

POKRAČUJE ZLEPŠOVÁNÍ PODMÍNEK PRO MENŠINOVOU ČINNOST
Za krajanskou komunitou je velice bohatý rok, plný úspěšných akcí spolkových sekcí, škol a ostatních menšinových institucí, vydavatelská činnost Jednoty byla také bohatá. Vyplynulo to ze zpráv podaných na řádné valné hromadě Svazu Čechů, která se 9. prosince konala v Českém domě v Lipovci. Zvýšením dotací pokračoval trend zlepšení podmínek pro menšinovou činnost, a tak měl Svaz k dispozici 6,8 milionu kun, v příštím roce může počítat na 6,4 milionu. Kromě zpráv a plánů valná hromada schválila i balík normativních akt.

Už na samém začátku valné hromady vyzkoušeli členové shromáždění z krajanských spolků a institucí paragrafy nového jednacího řadu, podle kterých Zdravko Konjić z Nové Hradišky navrhl alternativní sestavení pracovního předsednictva. Taková možnost existovala sice i dříve, ale nebyla zapsaná do právních dokumentů. Jeho návrh shromáždění neschválilo a do pracovního předsednictva byli zvoleni členové valné hromady, které navrhla předsedkyně Svazu Anna-Marie Štumlová Tučková, v čele s Jiřím Bahníkem.
Po volbě pracovních těles a konstataci, že se ze sto jednoho člena shromáždění zúčastnilo sedmašedesát, mohla předsedkyně Štrumlová Tučková informovat o činnosti Svazu a jeho členek. „Od poslední valné hromady (byla mimořádná) uplynul rok, který začal tradičními zimními akcemi,“ řekla předsedkyně Svazu. V patnáctiminutovém výkladu chronologicky vypočítala jen větší a důležitější akce, které svědčí „o pozoruhodné činnosti a uspořádanosti spolků,“ jak její zprávu komentoval J. Bahník.
Následovaly zprávy rad Svazu. Každá obsahovala kromě velkého počtu akcí i ambiciózní plány do budoucna. Hospodářská rada, jejíž zprávu místo nepřítomného předsedy Jaromíra Vrabce přečetla předsedkyně Svazu, se zabývala především přípravou na koupi nemovitosti pro budoucí kulturní středisko. Předsedkyně školní rady Jitka Staňová Brdarová zdůraznila, že daruvarská česká základní škola už druhý rok zapisuje dvě třídy prvňáků a že výuka češtiny v Chorvatsku podchytila kolem tisíce dětí. Postěžovala si ale, že slabým místem je gymnázium, kde letos není zájem ani o české oddělení, ani o výběrovou výuku modelem C. „Zapojujte učitele do besední činnosti. Jen tam, kde jsou Beseda a škola propojené, neklesá zájem o výuku češtiny,“ vzkázala.
„Počet kulturních akcí pořád stoupá, ale musíme se zamyslet nad kvalitou, která často klesá,“ řekl místopředseda kulturní rady Dalibor Kolár, který ohlásil, že se Svaz pokusí o organizování odborné pomoci spolkovým sekcím. Podle zprávy Lenky Lalićové, předsedkyně informační rady, hlavní práce tohoto tělesa byla propagace Dožínek, včetně přípravy letáků a plakátů a nesčetných kontaktů s novináři různých médií. Rada se nadále starala o provozování webových stránek a spolupráci s médii v České republice.
„Vydavatelská rada splnila letošní plán – vydala monografii k stému výročí České obce Bjelovar, do konce roku vyjde také reprint knihy Češi v Chorvatsku Josefa Matuška,“ řekla předsedkyně Lýdie Dujmenovićová, která potom podala i zprávu o činnosti NVI Jednota, ve které v bohaté prezentaci informovala o všem, co se dělá v Jednotě, která se kromě o svá řádná vydaní, o vydání knih a učebnic, stará také o tisknutí všeho, co ke své běžné činnosti potřebují krajanské spolky.
„Historická rada připravuje obnovu stálé výstavy o přistěhování Čechů,“ řekla předsedkyně Miroslava Veltruská a dodala, že letos navázala spolupráci s českým památkovým ústavem, společně s ním krajanská komunita chystá cenné projekty. Divadelní rada, o jejíž činnosti informovala předsedkyně Mája Krejčová, se kromě roční přehlídky ochotnického divadla (na minulé vynikla skupina ze Šibovce), zabývala i pořádáním návštěv divadel v Záhřebu. Připravuje divadelní seminář s režiséry z České republiky.
 Finanční dokumenty – zpráva o financování v loňském roce, změny a doplňky letošního finančního plánu a plán na rok příští – mluví rámcově o šest a půl milionu kun. Obsahují jak dotace ze státního rozpočtu prostřednictvím Rady pro národnostní menšiny, Úřadu pro lidská práva a fondů několika ministerstev, tak i ostatní zdroje financování, především z České republiky – dotace české vlády a Československého ústavu zahraničního. Letošní bilance po změnách a doplňcích obnáší 6,8 milionu kun. Finanční dokumenty představila a odůvodnila účetní referentka Svazu Daniela Šilobodcová, shromáždění je schválilo jednohlasně s připomínkou, že Besedy a Svaz připravují dobré projekty, které mají úspěch na konkurzech o finanční granty.
Velkou zásluhu na to má poslanec za českou a slovenskou menšinu v chorvatském parlamentu Vladimír Bílek, který velice úspěšně lobuje pro krajanské projekty, vybízí spolky, aby psaly projekty a snaží se o zvýšení rozpočtových dotací. Ve své zprávě poslanec Bílek zdůraznil, že úspěšně probíhají domluvy o zahájení reciproční ochrany menšinových práv mezi Chorvatskem a Českou republikou, ale zmínil i nepříjemné iniciativy o rozepsání referenda, které by zmenšilo práva národnostních menšin. Naštěstí nezískaly dostatek podpisů.
Do konce tříhodinového shromáždění delegáti ještě schválili zprávy předsedkyně dozorčího výboru Jarmily Kulhavé a plán práce na příští rok. Navrhl ho tajemník Svazu Dalibor Kolár. Navrhl také zavedení členského příspěvku pro členy Svazu Čechů, který bude obnášet 0,1 procenta příjmů spolku z Rady pro národnostní menšiny. „Jde o pouhou symboliku, která pro spolky nebude velkým zatížením a Svazu přinese pár bodů při hodnocení projektů,“ vysvětlil tajemník Svazu. K bohaté a úspěšné činnosti poblahopřáli místožupanka za českou menšinu Táňa Novotná Golubićová a poslanec Bílek, který delegáty pozdravil z pozice místostarosty i jménem starosty Damira Lnenička. Text a foto M. Pejić

FOTO na facebooku

Schválena normativní právní akta
Celý blok bodů pořadu jednání valné hromady se vztahoval na schválení normativních právních akt nejvyššího orgánu a pracovních těles Svazu, která regulují práva a povinnosti členů během jednání a rozhodování. Všech sedm dokumentů shromáždění schválilo jednohlasně (pravidla o práci – pravilnik o radu, pravidla o vyúčtování a výplatě cestovních výdajů, pravidla o jednoduchém nákupu – jednostavna nabava, pravidla o ochraně osobních údajů, jednací řád valné hromady Svazu Čechů, jednací řád předsednictva Svazu a pravidla práce dozorčího výboru Svazu Čechů).

Read 120 times

Nové číslo Jednoty

 Jednota 32 2019

V Jednotě číslo 32, která vychází 17. srpna 2019, čtěte:
- Český učitel ze Srbska Stanislav Havel na návštěvě v Daruvaru
- Studentky z olomoucké univerzity na praktické stáži v Chorvatsku
- Škola v přírodě žáků českých škol z Daruvaru a Končenic
- Představujeme Marii Sedláčkovou z Tréglavy
- Pojďte s námi do ZOO v Praze Troji
- Sažetak, souhrn jednotlivých článků v chorvatštině      
- Lokální zprávy, pravidelné rubriky, povídky, vtipy, zajímavost

Arhiva

Kliknite ovdje kako biste pogledali sve članke u arhivi