Krajanský rok shrnují předsedkyně a tajemník Svazu Čechů

BOHATÝ KRAJANSKÝ ROK UTEKL BLESKURYCHLE
Po řadě těžkých a existenčně složitých a náročných letech, byl rok 2018 lepší, menšiny měly určitou jistotu financování a trend navýšení rozpočtových finančních prostředku pokračuje. Objevily se ale jiné potíže v kulturní činnosti spolků – čerpání z rozpočtů a fondů vyžaduje psaní projektů a odůvodnění nakládání s prostředky je složité a přísné. Na přelomu roku mluvíme o těchto záležitostech s předsedkyní Svazu Čechů Annou-Marií Štrumlovou Tučkovou a tajemníkem Daliborem Kolárem.

Předsedkyně Svazu Anna-Marie Štrumlová Tučková
Jaký byl krajanský rok 2018 jak ze stanoviska financování, tak činnosti krajanských spolků?
Mám pocit, že rok utekl bleskurychle. Krajanský rok 2018 byl velice úspěšný, všechny plány jsme splnili na sto procent, a proto můžeme být všichni spokojeni. Ostatně, byl to i rok dožínkový a práce bylo habaděj. Děkuji všem, kteří byli jakýmkoliv způsobem do této naší velkolepé a nejkrásnější akce zapojeni. Samozřejmě, že největší dík patří končenickým krajanům. Nebudu jmenovat jednotlivé osoby, protože bych určitě na někoho zapomněla, a to bych nerada.  Hodně se pracovalo jak ve Svazu, tak ve všech spolcích. Snad každý den se něco zajímavého dělo, probíhala nějaká akce…, o víkendech nemluvě. Snažila jsem se všechny naše spolky navštívit, popovídat si s jejich vedoucími o problémech a společně je vyřešit.
Co se týče financování, s radostí mohu konstatovat, že se nám daří a tak jsme na valné hromadě schválili navýšení, a to poměrně vysoké. Je to díky naší bohaté činnosti a všech spolků, oběma státům,  Republice Chorvatsku i České republice. Zvlášť bych vytkla velkou snahu pana poslance Vladimíra Bílka, jehož jedním z úkolů je i úsilí získat peníze na financování národnostních menšin prostřednictvím Rady pro národnostní menšiny, také z Úřadu pro lidská práva. Poslanec na tomto plánu pracuje hodně a kromě všeho ostatního také díky jemu jsme dostali navýšení, které prostřednictvím Svazu získaly všechny naše spolky, školy a nakladatelství Jednota. Velice dobře spolupracujeme s mnohými ministerstvy, velvyslanectvím České republiky v Chorvatsku v čele s J. E. Vladimírem Zavázalem, také jeho náměstkem Slavomírem Gogou, kteří mají o naši činnost zájem a snaží se vycházet nám vstříc. Velice si toho vážíme. Oba státy podpořily přístavbu české mateřské a základní školy. Je to pro naši krajanskou komunitu a budoucí generace velice důležité.  Velice dobře spolupracujeme s Československým ústavem zahraničním a Plzeňským krajem. Také tato spolupráce je potěšením pro všechny nás.
Jak se Besedy vypořádaly s novými a stalé přísnějšími podmínkami?
Co se týče spolků, z funkce předsedkyně naší zastřešující organizace, bych poděkovala všem. Je pravda, že je papírování více a více, ale vedoucí našich besed finanční prostředky odůvodňují velice dobře, nemají s tím problémy. Všichni my, kteří jsme každodenně ve Svazu, jsme vždycky k dispozici a rádi všem pomůžeme. Besedy, které o pomoc požádaly, to mohou potvrdit. Určitě je to také proto, že jsme uspořádali i porady, jak vyplňovat všechny možné formuláře, jak plánovat a jak odůvodňovat finance... Besedy výborně fungují a často je kromě Svazu velmi dobře podporuje i lokální samospráva. Spolky se hlásí na rozepsaná výběrová řízení a také tak získávají peníze pro své akce. Hodně pomáhají i české menšinové rady jak županské, tak městské, také představitelé menšin tam, kde nemají rady.  
Tajemnictví Svazu je, po několika kádrových změnách, kompletní, a právě kvůli většímu množství administrativní práce i rozšířené.
V tajemnictví Svazu došlo k několika změnám a konečně je úplné. Administrativní práce je doopravdy hodně a je složitá, finančních prostředků je o hodně více než kdysi, a proto bylo nutné zaměstnat ještě jednu osobu. Potvrdilo to i předsednictvo Svazu. Zaměstnanci Svazu Melita Matoušková Majićová, Danijela Šilobodcová a Dalibor Kolár fungují velice dobře a jsou to výborní, schopní a zodpovědní lidé. Často jsem na terénu a slýchám o nich jen slova chvály. Myslím si, že mezi námi vládne příjemná atmosféra, vždy jednáme konkrétně a upřímně a chápu to jako jeden z důvodů, proč dobře fungujeme.
Co nás čeká v roce 2019 a co byste krajanům vzkázala?
Těžko říci, co nás čeká… Našim krajanským spolkům přeji hlavně zdraví, které bych okořenila radostí, štěstím a láskou…  Besedám přeju hodně pilných a upřímných členů, více mladých, a aby měly radost z toho, co dělají. Celé menšině přeji jednotnost a svornost, spokojenost a lásku. Ať se nám v nastávajícím roce všem vespolek daří a abychom měli i nadále pracovní elán. Tolerance, optimizmus a upřímnost nechť nás každodenně doprovázejí.   

Tajemník Svazu Dalibor Kolár
Přelom roku je pro tajemnictví Svazu Čechů nejnáročnějším obdobím, protože spolky musí aplikovat své programy a odevzdat finanční zprávy. Jak jste to zvládli letos?
Na konci roku jsou v tajemnictví Svazu práce, které není možno udělat v jiném období, jako například vypracovávání plánů práce a finančních plánů na příští rok, přihlášky nových projektů a programů a také vyúčtování realizovaných projektů. Když bychom k tomu přidali eventuální „zbytky“, bylo by to pro každé tajemnictví velice náročné a stresující. Letos ve Svazu bylo vše vykonáváno včas, a proto přelom roku proběhl bez problémů a komplikací.
Administrace menšinových spolků je složitá a náročná a Svaz to všechno musí sladit a zkontrolovat. Kvůli navýšení práce se muselo tajemnictví dodatečně kádrově posílit. Jak je rozdělena práce a jak navzájem spolupracujete?
Téměř každý rok se mění pravidla a kritéria financování spolků, což vyžaduje složitější a dodatečnou administraci. Kvůli těmto změnám není zapotřebí jen více pracovníků, ale i dobře rozdělit práci a koordinovat ji. Ve Svazu se každý pracovník stará o určitou část práce. Daniela (finančně-účetní referentka) se stará o finance – rozpracovává finanční plány, platí účty, stará se, aby se všechny prostředky používaly účelově, vypracovává finanční zprávy a vyúčtování a podobně. Melita (administrativní referentka) se stará o projekty – rozpracovává dokumentaci pro přihlášky, kompletuje přílohy a stará se, aby se projektová dokumentace včas poslala. Po ukončení jednotlivých projektů, sleduje vyúčtování. Já, jako tajemník, mám na starosti, aby se ve Svazu vše dělalo podle právních předpisů a běžné fungování Svazu jako zastřešující instituce Čechů v RCH (organizace všech schůzí, organizace akcí Svazu, komunikace s členkami a podobně). Kromě pracovníků, ve Svazu pomáhá i předsedkyně Anna-Marie. Každý den po 13 hodině, přijde do Svazu, a pomáhá někomu z nás, kdo má ten den nejvíce práce.
Jak se besedy vyznají v nových, stále složitějších podmínkách plánování a vyúčtování? V jaké míře pomáhají semináře, jakým způsobem pomáhá odborná služba Svazu, a v jaké míře besedy žádají o pomoc?
Co se týká běžného plánování a vyúčtování, týkající se prostředků z Rady pro národnostní menšiny a Úřadu pro lidská práva musím říci, že téměř všechny besedy všechno zvládly. V poslední době ale nestačí čerpat finanční prostředky jen z těchto zdrojů, ale je zapotřebí vypracovávat a kandidovat různé projekty – na ministerstva, lokální a regionální samosprávu a podobně. V této části více než polovina besed má potíže, a rád bych na ně apeloval, aby se rozhodli udělat i tento krok. Při rozpracovávání projektů určitě pomůže i odborná služba Svazu.
Jak často stihnete navštěvovat krajanské spolky a seznamovat se s jejich situací přímo u nich?
Na každou větší besední nebo školní akci jde někdo z představitelů Svazu. Většinou je to předsedkyně, často někdo z místopředsedů, nebo tajemník. Časté jsou i případy, že má několik besed ve stejný den kulturní akci. V tom případě jsme všichni na terénu, každý někde jinde. Představitelé Svazu jsou přítomní nejen na kulturně-umělecké části večera, ale i později v neoficiální části a v rozhovoru s členy čerpají informace o všeobecném fungování spolku, o problémech a podobně. Na základě těchto informací Svaz získává celkový obraz o působení jednotlivých spolků.
Co byste vzkázal besedám? Na co mají dávat pozor, na co na začátku roku nesmí zapomenout?
Začátek roku je období, kdy si administrativní část každé besedy může krátce oddechnout. Toto období by ale mělo být nejnáročnější pro vedoucí kulturně-uměleckých sekcí, kteří by měli rozpracovat plán na příští období, nachystat repertoár na novou sezónu, a co je nejdůležitější, včas začít s přípravami.
Během roku je důležité, aby besedy dodržovaly dané lhůty, aby dodržovaly propozice přehlídek, na které se přihlásí, a o eventuálních změnách včas informovaly Svaz Čechů a spolky, které změna ovlivní. To  zaručuje kvalitu plánovaných programů. Otázky kladl Mato Pejić, foto ld

Read 170 times

Nové číslo Jednoty

 Jednota 28 2020

V Jednotě číslo 28, která vychází 11. července 2020, čtěte:
- Parlamentní volby vyhrála strana HDZ, poslancem za českou a slovenskou menšinu je i tentokrát Vladimír Bílek
- Firma RegioJet vozí české turisty na Jadran žlutým vlakem z Prahy do Rijeky
- V Horním Daruvaru valná hromada, v Garešnici divadelní setkání v přírodě
- Dopady koronakrize na cestovní ruch: Chorvatský turismus je na kolenou
- Se Zdenkou Zvonarkovou o černém kontinentu
- Shrnutí jednotlivých článků v chorvatštině
- Lokální zprávy, pravidelné rubriky, povídky, vtipy, zajímavosti

Arhiva

Kliknite ovdje kako biste pogledali sve članke u arhivi