Vzpomínkový večer věnovaný Josefu Knytlovi

NESMAZATELNÉ STOPY V HUDBĚ, DIVADLU, TANCI…
Plných pětačtyřicet ze svých pětašedesáti let věnoval Josef Knytl kulturnímu rozvoji České besedy Daruvar a české menšině vůbec. V dějinách krajanské komunity zanechal nesmazatelné stopy. Právě tak – Nesmazatelné stopy Josefa Knytla – byl pojmenován program, kterým Beseda 19. ledna 2019 vzdala poctu krajanskému bohatýrovi. Připomněla při tom loňské 120. výročí jeho narození a 55. výročí úmrtí.

„Hudba, divadlo, tanec…“ bylo motto programu, v němž besední skupiny předvedly řadu bodů z různých oblastí Knytlova působení. Všechno začalo monologem samotného Josefa Knytla, kterého skvěle znázornil Željko Podsedník, svéráznou lamentací O našem ochotnickém divadelnictví, kterou Knytl uveřejnil v besední ročence z roku 1957. Byl to rok, kdy se Knytl stal čestným členem Besedy a už vykonal více méně všechno to, čím se zasloužil o vděčnost české menšiny. Za zásluhy mu Beseda odhalila pamětní desku na domě, kde ve Svačićově ulici žil, jedna daruvarská ulice nese jeho jméno.
Josef Knytl se narodil roku 1898 v Jestřebí u Náchoda, hudební a divadelní schopnosti zdědil po rodičích. Otec Josef byl kapelníkem městské dechovky a matka hrávala divadla v místním ochotnickém kroužku. Vyšší průmyslovou školu vychodil v Hronově, obchodní akademii už v Chorvatsku, kam se rodina přestěhovala začátkem minulého století. Do první světové války, oba Josefové do ní narukovali, žila rodina v Delnicích, potom se přestěhovala do Daruvaru a tak dostala Česká beseda „nové uvědomělé, kulturně vyspělé a především obětavé členy a nositele kulturní činnosti.“
Josef Knytl měl ještě dva bratry a dvě sestry, „a všichni byli velice nadaní a v Besedě aktivní,“ uvádějí moderátorky večera Elenka Podsedníková a Jasminka Brkićová Strejčková. V první části programu vystoupila skupina Hudební školy Bruna Bjelinského. Znázornila přínos rodiny Knytlovy hudebnímu životu města Daruvaru na začátku dvacátých let dvacátého století, kdy založili hudební školu a první českou kapelu.
Režisérka programu Lenka Janotová v přiblížení Knytlovy všestranné činnosti pokračovala připomínáním dožínkových slavností, protože Josef Knytl byl iniciátorem pořádání také této největší krajanské kulturní akce. Následovalo divadlo, jako nejdůležitější oblast Knytlova působení. „Divadlo bylo jeho největší láskou, a v knize čestných členů Besedy je zapsáno, že do druhé světové války vystoupil v různých divadelních hrách dokonce sedmaosmdesátkrát. Současně režíroval, upravoval scénu, vedl hudbu, zkratka, řídil vše.“ Byl režisérem dokonce třiceti různých her a největší oblibu si u něj získaly operety. Proto divadelní sekce připravila úryvky z operety Na ty louce zelený. Stejnojmennou písničku zazpíval besední pěvecký sbor. Josef Knytl vedl totiž v Besedě i pěvecký kroužek a spolu s mladším bratrem Bohuslavem založil městský pěvecký sbor, který měl velké úspěchy.
Tím však nebyl vyčerpán všechen Knytlův přínos krajanské kultuře. Dožínky a Naše jaro, divadlo, folklor, hudba, píseň, vydavatelská činnost, školky, školy, mateřská řeč, knihovny… všude byl J. Knytl činný, neúnavně pracoval ve všech oborech a ve všech zanechal nesmazatelné stopy.
Na programu se podíleli velká a malá Holubička pod vedením Željky Zadrové a Jitky Janotové Doležalové, orchestr a pěvecký sbor řízený Jaroslavem Klubíčkem, divadelníci pod vedením Lenky a Jitky Janotových, o ozvučení, osvětlení a video projekci se postarali Josef Valenta, Igor Tuček, Antonio Milde, Tomislav Doležal a Miroslav Janota, o kostýmy Věra Slivarová. Plakát zpracovala Lýdie Dujmenovićová a malou výstavu na panelu u vstupu Anička Vodvarková.
Hojné obecenstvo, v němž byli i poslanec Vladimír Bílek, předsedkyně Svazu Čechů Anna-Marie Štrumlová Tučková, místopředsedkyně Svazu Marie Válková, místožupanka Táňa Novotná Golubićová, místostarostka Vanda Ceglediová a předseda županské menšinové rady Damir Malina, odměnilo účinkující dlouhým potleskem. Večer skončil dojemnou scénkou všech účinkujících, kteří za pomocí diváků zazpívali neoficiální hymnu krajanské komunity, píseň Ta naše písnička česká. Text a foto M. Pejić

FOTO na facebooku

Read 279 times

Nové číslo Jednoty

 Jednota 39 2020

V Jednotě číslo 39, která vychází 3. října 2020, čtěte:
- Předsedou České besedy Mezurač zůstává Velibor Potužák
- Pedagogové z Valašského Meziříčí na stáži
- Lipovečtí si připomněli patrona Čechů sv. Václava
- Večer bohatství jazyků ve Virovitici
- Svatý Jeroným a Češi
- Seznamte se s rodinou Horynovou z Končenic
- Jane‘s Walk: Po stopách zaniklého průmyslu a slavné letecké minulostí
- Shrnutí jednotlivých článků v chorvatštině
- Lokální zprávy, pravidelné rubriky, povídky, vtipy, zajímavosti

Arhiva

Kliknite ovdje kako biste pogledali sve članke u arhivi