V Daruvaru proběhla porada menšinových pedagogů

PŘEDAT VLASTNÍ NADŠENÍ A CÍTĚNÍ K ČESKÉMU JAZYKU A KULTUŘE
Odborná porada všech pedagogických pracovníků české menšiny v Republice Chorvatsku se konala 25. ledna v Českém národním domě v Daruvaru. Zúčastnilo se jí 65 pedagogických pracovníků, kteří vyslechli šest zajímavých a přínosných přednášek.

Povzbudit je v jejich práci přišla i řada hostů: jménem Ministerstva školství srdečně a s uznáním promluvil přednosta Samostatného oddělení pro národnostní menšiny Nandor Čapo, vyjádřil nadšení aktivitou české menšiny, proaktivním přístupem a častým a pravidelným pořádáním seminářů s přednášejícími z České republiky, ocenil i podporu místní správy a zájem důchodců. Z hostů byli přítomni poslanec Vladimír Bílek, místožupanka Táňa Novotná Golubićová, místostarostka Daruvaru Vanda Ceglediová, učitelky z České republiky a další.
Jménem Svazu Čechů přítomné přivítala předsedkyně A.-M. Štrumlová Tučková, promluvila o nedocenitelné lásce, kterou učitelé mají ke své práci a dětem a seznámila je s možnostmi vzdělávání a zdokonalování se v letošním roce, které nabízí Česká republika.
Zahájení setkání všech krajanských pedagogických pracovníků patřilo předsedkyni Rady pro školní otázky a poradkyni pro české školy a školy s výukou v češtině Jitce Staňové Brdarové, která plénum učitelů naplánovala a připravila. Ve své prezentaci se spoustou fotografií připomněla akce v uplynulém roce, přičemž zdůraznila, že „existence české menšiny v Chorvatsku zůstává na mladých, v nich musíme probudit lásku ke všemu, co děláme a co cítíme.“ Připomněla také dožínkové slavnosti, přístavbu daruvarské mateřské a základní školy, logopedický seminář v České republice, kterého se zúčastnilo sedm našich učitelů, tradiční seminář učitelů v České republice, sympozium o českém jazyce, blahopřála ke schváleným projektům končenické školy. Uvedla, že se i učitelé v důchodu chystají na vzdělávací zájezd do České republiky.
Připomněla fakt, že vzhledem k celkovému počtu devíti tisíců Čechů, kolik se jich v Chorvatsku k české národnosti hlásí, je tisíc žáků, zapojených do výuky v češtině, což je opravdu pozoruhodná skutečnost. Zdůraznila, že je nejdůležitější předat jim vlastní nadšení a cítění k českému jazyku a kultuře. Vyzvedla význam Svazu Čechů a uvedla akce, které Svaz pořádá pro učitele. Připomněla také možnosti vzdělávání na státní úrovni a v županských odborných radách. Podotkla, že se málo využívají možnosti vzdělávání v České republice. Pokračovala s výčtem akcí, které Svaz Čechů pořádá pro žáky: zimní škola tvořivé dramatiky (záznam z ní byl později promítán), přehlídky a soutěže dětské tvořivosti Naše jaro, dvě letní školy v České republice a jedna nová, která je ve fázi domluvy s Plzeňským krajem, a o dalších aktivitách.
S akcemi právě zahájeného Měsíce mateřského jazyka, v rámci kterého probíhá Olympiáda z českého jazyka pro žáky základních škol, přítomné seznámila jeho spolupořadatelka a iniciátorka Táňa Novotná Golubićová, zároveň všem poděkovala za jejich úsilí.
Pedagožka v české základní škole Jana Amose Komenského Anna Švandrlíková hovořila o významu motivace a jejím uplatnění ve škole mezi učiteli a žáky. Upozornila také na to, jak silně a hluboce učitel ovlivňuje žáky, jejich vztah ke škole a k životu vůbec, seznámila přítomné s významem emoční inteligence; lidé s rozvinutou EI jsou totiž mnohdy úspěšnější než vysoce inteligentní lidé. V pokračování se učitelé zapojili do tří dílen, které účastníky přinutily přemýšlet o svých emocích, cílech a důvěře k ostatním. Vedli je tři žáci osmé třídy.
Následoval velice zajímavý odborný výklad s názvem Sto let české státnosti, ve kterém učitel dějin Vladimír Ivić vysvětlil důvody a následky rozpadu Rakouska-Uherska a propuknutí první světové války. Přiblížil roli českých zemí v tomto historickém okamžiku, situaci, v jaké se Česko a Slovensko ocitlo, promluvil o významu vnitřního a venkovního odboje proti válce, československých legií... V krátkosti se dotkl i ostatních osmičkových výročí. O sto letech Československa z pohledu dětí svědčil záznam letošní Zimní školy tvořivé dramatiky.
Před zahájením druhé části pléna krajanské učitele oslovil poslanec Vladimír Bílek, pozdravil i jménem Jaromíra Šlápoty, předsedy Československého ústavu zahraničního. Zamyslel se nad učitelským povoláním a poděkoval učitelům za jejich snahu zachovat český jazyk, tradice a kulturu.
S přednáškami pokračovaly lektorky storytellingu Barbora Voráčová a Markéta Holá z České republiky, které vysvětlily, co to je vyprávění příběhů, kde všude se může uplatnit a že se tato dovednost dá naučit. S učiteli se shodly v tom, že jejich povolání se zakládá na vyprávění příběhů. (Více na stranách 8 a 9)
Závěr učitelské odborné porady patřil učitelkám z České republiky. Naděžda Sviderková představila metodu kritického myšlení. Na základě dvaceti pěti otázek ukázala přítomným, jak moc jsou schopni soucítit s ostatními. Bohdanka Pěva Šolcová přiblížila posluchačům arteterapii, její historii a uplatnění. Uvedla i několik příkladů, jak se může arteterapie využít ve školách, ale jako způsob prožívání a ne hodnocení výtvarných prací.
Z nových učitelů se představili Dáša Horáková, vychovatelka, Iva Brabcová, český jazyk a kultura podle modelu C ve Virovitici, Sirači a Šibovci, a Mario Bublić, učitel informatiky a fyziky. Omluvily se učitelky českého jazyka a kultury podle modelu C Marina Listová v Hercegovci a Sandra Nováková v Lipiku, Pakraci a B. Jaruze. Všichni účastníci si chválili různorodé a zajímavé přednášky, rádi se sešli zase po roce a pokračovali ve společné diskuzi při chutné večeři. Text a foto J. Staňová

FOTO na facebooku

Read 244 times

Nové číslo Jednoty

 Jednota 39 2020

V Jednotě číslo 39, která vychází 3. října 2020, čtěte:
- Předsedou České besedy Mezurač zůstává Velibor Potužák
- Pedagogové z Valašského Meziříčí na stáži
- Lipovečtí si připomněli patrona Čechů sv. Václava
- Večer bohatství jazyků ve Virovitici
- Svatý Jeroným a Češi
- Seznamte se s rodinou Horynovou z Končenic
- Jane‘s Walk: Po stopách zaniklého průmyslu a slavné letecké minulostí
- Shrnutí jednotlivých článků v chorvatštině
- Lokální zprávy, pravidelné rubriky, povídky, vtipy, zajímavosti

Arhiva

Kliknite ovdje kako biste pogledali sve članke u arhivi