Valná hromada České besedy Daruvarský Brestov

ÚSPĚŠNÍ V ČINNOSTI
V Daruvarském Brestově se 30. března konala řádná valná hromada, která zhodnotila práci v minulém roce a naplánovala akce na rok další. Všechny plány splnila, nové projekty vypracovala.

Všechny přítomné v plném Českém domě v Brestově vítala domácí dechová hudba, která se může pochlubit velkým počtem mladých. Valnou hromadu zahájila předsedkyně spolku Liduška Orozovićová a pozdravila všechny přítomné členy spolku a vzácné hosty. Potom dala slovo pracovnímu předsednictvu, které vedl Dalibor Kolár.
Ze zpráv o činnosti Besedy v minulém roce jsme se dozvěděli, že všechno naplánované bylo splněné. Beseda v únoru připravila večírek písní a tanců, v květnu divadelní večer, v červnu společně se Svazem Čechů přehlídku dechovek, v srpnu pomohla místnímu výboru uspořádat setkání Brestovů, v listopadu a v prosinci proběhly další kulturní programy. Česká beseda Daruvarský Brestov se zúčastnila Dožínkových slavností v Končenicích a většiny přehlídek pořádaných Svazem Čechů. Hodně se jezdilo na pohostinská vystoupení k jiným spolkům, kde se skupiny zúčastnily kulturně-uměleckých programů.
V minulém roce se v Domě vykonaly mnohé úpravy. Předsedkyně spolku uvedla: „Domovník Míro Staňa opravil všechny rozlepené židle, záchod má nové okno a ventilátor, v sálu Domu byla instalovaná klimatizace. V celém sále jsou nalakované parkety, kuchyň má novou ledničku. Všechny tyto práce Beseda uskutečnila z různých projektů, které má na starosti místopředseda Besedy D. Kolár.“ Potom se L. Orozovićová zmínila o činnosti besedních skupin. Předsedkyně informovala o pěveckém sboru, kreativně-gastronomické a folklorní skupině a D. Kolár o hudební skupině, dechové hudbě a dechovém orchestru Daruvarského Brestova a Končenic. Všechny besední skupiny byly velice aktivní a společně měly šedesát pět vystoupení. Dechový orchestr D. Brestova a Končenic vystoupil na státní přehlídce, ze které přinesl bronzovou plaketu. V Besedě v minulém roce proběhlo školení mladých hudebníků pod vedením D. Kolára. Stejnou školu plánuje uspořádat i letos.
O plánech do budoucna se ve své zprávě zmínila předsedkyně L. Orozovićová: „Doufám, že se nám podaří i v letošním roce uskutečnit všechny naplánované programy, zvládnout další úpravy na Domě, uspořádat přehlídku dechových hudeb a zájezd do České republiky v červenci. Na taneční tábor do Čech pojedou dvě děvčata a na hudební tábor do Tkonu dva chlapci.“
Valné shromáždění pokračovalo finančními zprávami, ze kterých bylo zřejmé, že Beseda v minulém roce disponovala s více než sto třiceti tisíci kun. Spolek z největší části financuje Rada pro národnostní menšiny a Úřad pro lidská práva prostřednictvím Svazu Čechů, také obec Končenice a Bjelovarsko-bilogorské županství, kterým spolek pravidelně přihlašuje různé projekty.
V závěru jednání dostali slovo hosté, úspěch v práci popřáli předsedkyně Svazu Čechů Anna-Marie Štrumlová Tučková, předsedové a představitelé místních spolků a sdružení: fotbalového klubu, myslivců, místního výboru, hasičů, dále Českých besed Velké a Malé Zdence a Horní Daruvar. Besedě k bohaté činnosti poblahopřál i přednosta obce Končenice Dalibor Tomášek. Všichni Besedě poděkovali za veškerou činnost a nabídli i v budoucnu spolupráci a pomoc.
Po ročním bilancování se konal kulturně-umělecký program všech domácích skupin. Jako první se představily obě dětské taneční skupiny, které se líbily zejména rodičům a prarodičům a ti je odměnili nejsilnějším potleskem. Potom pěvecká skupiny pod vedením Miroslava Klígla Ježi zazpívala několik známých písní. Následovala dechová hudba. Po oficiální části a večeři se při hudební skupině ve velice příjemném ovzduší ještě tancovalo a zpívalo. Text a foto A.-M. Štrumlová Tučková

FOTO na facebooku

Read 153 times

Nové číslo Jednoty

 Jednota 21 2020

V Jednotě číslo 21, která vychází 23. května 2020, čtěte:
- Návrat do škol v Bjelovarsko-bilogorském županství
- Daruvarská česká mateřská škola pracuje ve všech skupinách
- Předsednictvo Svazu Čechů odvolalo největší letošní akci – Dožínky
- K 140. výročí SDH Daruvar vyšla kniha Daruvarští hasiči
- Češi a rozvoj lázeňského cestovního ruchu u moře
- V Bjelovaru hostuje výstava Baron Trenck městského muzea z Brna
- Souhrn jednotlivých článků v chorvatštině
- Lokální zprávy, pravidelné rubriky, povídky, vtipy, zajímavosti

Arhiva

Kliknite ovdje kako biste pogledali sve članke u arhivi