Volební valná hromada České besedy Daruvar

Volební valná hromada České besedy Daruvar
NOVÉ VEDENÍ VELMI ČINNÉHO SPOLKU
Shromáždění České besedy Daruvar 30. března v Českém národním domě schválilo zprávy a plány a zvolilo nové vedení na příští dva roky. V kulturní části vystoupil besední pěvecký sbor a dva hostující daruvarské sbory.

Předsedkyně Besedy Željka Zadrová pozdravila členy a hosty a vyzvala k uctění památky zesnulých minutou ticha. Shromáždění pak vedlo pracovní předsednictvo pod vedením Josefa Valenty. Přítomno bylo 96 z 341 plnoletých členů.
Bohatou činnost představila tajemnice Jitka Staňová Brdarová, zprávu provázelo promítání fotek z akcí. K nejdůležitějším z nich patřily jarní besední večírek, premiéra a vystoupení divadla, řada vystoupení dětské taneční skupiny i taneční skupiny dospělých, Týden české kultury s výstavou, filmem, jarmarkem, promenádním koncertem a programem, účast Holubičky, kapely a techniků na Dožínkách v Končenicích, vzpomínkové večírky věnované krajanským autorům, vánoční koncert Besedy a školy, vystoupení na přehlídkách divadla a pěveckých skupin a účast na seminářích. Úspěšní byli radioamatéři, pravidelně se scházely členky sportovní sekce. Zprávu o činnosti České základní školy Komenského podala ředitelka Marie Válková. Probíhají stavební práce na přístavbě obou škol. Žáci se úspěšně zapojili do mnoha soutěží a dosáhli mnoho skvělých výsledků. Ředitelka poděkovala jmenovitě všem, kdo se školou spolupracují. O životě České mateřské školy Ferdy Mravence informovala ředitelka Zdenka Kutilová. Mateřská škola působí úspěšně, i když v příliš velkých skupinách, zapojuje se do akcí pořádaných městem i Svazem Čechů. Předsedkyně Besedy podala finanční zprávu na minulý rok. Spolek nakládal s více než 151 tisíci kunami příjmů a přes 148 tisíci kun výdajů. Správnost finanční a ostatní spolkové dokumentace dosvědčil jménem dozorčího výboru Ante Zadro.
V rámci diskuse mluvila L. Stráníková o letošním 40. výročí založení divadelní skupiny, které oslaví premiérou divadelní hry a výstavou. Místostarostka Vanda Ceglediová pozdravila i jménem starosty a přislíbila spolupráci a pomoc města. Místožupanka Táňa Novotná Golubićová poděkovala za krásné chvíle při besedních akcích i činnostech obou škol. Poděkovala za spolupráci i jako vedoucí Klubu literátů Svazu Čechů. Za obětavou práci všem poděkovala i předsedkyně Rady české menšiny Daruvaru Romana Rašetićová a popřála úspěchy novému vedení. Místopředsedkyně Svazu Čechů Marie Válková i jménem předsedkyně Svazu poděkovala za veškerou činnost. „Beseda je jednou z nejbohatších co se týče aktivit i co do počtu členů,“ uvedla a přislíbila pokračování podpory od Svazu. Za spolupráci poděkovala místopředsedkyně České besedy Horní Daruvar Natálie Ježková. Poslanec Vladimír Bílek pochválil skutečnost, že se na přehlídce po delší době úspěšně uvedla opereta. „Je to zvláštnost, kterou může udělat jedině daruvarská Beseda s hudbou a Holubičkou,“ řekl. Připomněl, jak město pomáhá české menšině, např. spolufinancovalo dokumentaci na úpravu podkroví Českého domu v Daruvaru na ubytovnu pro 50 osob. Pozdravil také jménem předsedy županské Rady české menšiny a vyzval krajany, aby šli k volbám pro menšinové představitele a rady 5. května.
Předsedkyně Ž. Zadrová představila revizi finančního plánu na letošní rok, protože se podařilo získat prostředky na I. a II. fázi adaptace. Představila budoucí ubytovnu, která bude kromě pokojů mít koupelny. „Doufám, že se na příští valné hromadě budete moci těmito prostory projít,“ konstatovala.
Místopředsedkyně Jitka Janotová Doležalová představila plán činností na rok 2020. Největší akcí budou Dožínky k 95 letům od prvních slavností v Daruvaru. V plánu jsou tradiční akce, jako jsou divadelní večery, večery uspořádané pěveckým sborem, vzpomínkové večery v organizaci knihovny, ale i zahraniční hostování divadelníků a tanečníků a oslava 35 let Holubičky. Ve finančním plánu na rok 2020 se počítá s 801 tisícem příjmu i výdajů, které zahrnují i Dožínky i dokončení a vybavení ubytovny, která má sloužit městu Daruvaru i celé české menšině. Předsedkyně požádala členy spolku, aby členský příspěvek ve výši 40 kun platili výhradně složenkami na žiro-účet.
Všechny zprávy a plány shromáždění potleskem schválilo. Ž. Zadrová poděkovala a pochválila členy za pilnou a důslednou práci. Lidija Šourková z kandidační komise podala návrh na složení nového správního a dozorčího výboru, který shromáždění schválilo. Vedoucí shromáždění svolal nově zvolené vedení na první schůzi 2. dubna, aby zvolilo nové funkcionáře spolku.
Po přestávce připravili tři daruvarské pěvecké sbory pro členy spolku kulturní zážitek. Sbor Umirovljenik Matice důchodců Daruvar představila jeho vedoucí Milada Rašetićová, sbor pak zazpíval dvě české a dvě chorvatské písně. Skupinu Hungarike Sdružení Maďarů Daruvar představila předsedkyně Snježana Sabová. Zpěvačky k lepšímu přidaly tři maďarské a jednu chorvatskou píseň. Česky i chorvatsky krásně zazpíval také besední ženský pěvecký sbor. Po dvouhodinovém jednání a zážitku ze zpěvu se členové v Domě zdrželi při občerstvení a společné besedě. Text a foto Ž. Podsedník

Nové vedení spolku – Správní výbor: Vladimír Bílek, Jasminka Brkićová Strejčková, Tatjana Březinová, Tomislav Doležal, Lidie Dujmenovićová, Jitka Janotová Doležalová, Zdenka Kutilová, Miroslav Muťka, Táňa Novotná Golubićová, Željko Podsedník, Elenka Podsedníková, Romana Rašetićová, Marie Selicharová, Luka Syrůček, Jitka Staňová Brdarová, Libuše Stráníková, Věra Slivarová, Zdenka Slivarová, Josef Valenta, Míra Valentová, Marie Válková, Blahuška Vrabcová, Alenka Weiserová, Davor Weiser a Željka Zadrová; Dozorčí výbor: Ante Zadro, Antonín Stráník a Ivo Leksa.

FOTO na facebooku

Read 313 times

Nové číslo Jednoty

 Jednota 46 2020

V Jednotě číslo 46, která vychází 21. listopadu 2020, čtěte:
- Práce s krajany byla moje dominantní činnost, říká velvyslanec Vladimír Zavázal
- Záhřeb dostal park Marie Růžičkové Strozziové
- Daruvarská česká škola oslavila Měsíc školních knihoven
- Končenická dechová hudba oslavuje čtyřicetiny
- Podivuhodné stěhování ptáků
- Shrnutí jednotlivých článků v chorvatštině
- Lokální zprávy, pravidelné rubriky, povídky, vtipy, zajímavosti

 

<!-- [if gte mso 9]> <w:LsdException Locked="f

Arhiva

Kliknite ovdje kako biste pogledali sve članke u arhivi