Přínos studentů na mezinárodní výměně

ŠKOLY DARUVAR A KONČENICE
V dubnu svou praktickou stáž na českých školách v Daruvaru a v Končenicích ukončily čtyři studentky Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Jejich stáže jsou financovány z programu Erasmus+ a realizuje se za podpory internacionalizačního projektu Katedry antropologie a zdravovědy pod vedením Mgr. Petra Zemánka, Ph.D. a projektových pracovnic Mgr. Jany Kočí a Mgr. Andrey Preissové Krejčí, Ph.D. Byl to šestý pobyt studentů z olomoucké univerzity na Daruvarsku. Učitelek, které s nimi každodenně spolupracovaly, jsme se zeptali, jak hodnotí jejich aktivitu. Přinášíme i část dojmů studentek.

Učitelka na daruvarské škole Světluška Prokopićová uvedla: „Velice ráda uvítám mladé učitelky a studentky. Studenti z České republiky jsou přínosným zpestřením výuky. Podělí se s námi o nové učební metody a my s nimi o naše dlouholeté zkušenosti. Pro děti je to silný zážitek a slyší český jazyk od rodilých mluvčích. Mým názorem je, že se v této spolupráci s olomouckou univerzitou má pokračovat. Je to ve prospěch celé menšiny.“
Také Lída Bláhová je nadšená: „Podporuji studijní pobyty českých studentů. Pro ně je to velká zkušenost, ale já vidím i obrovský přínos pro nás a naše žáky. Studentky byly velice ochotni pomáhat a spolupracovat, každá činnost byla perfektně připravena. Využila jsem jejich znalosti, jako byla třeba stavba lidského těla a první pomoc. Hodiny byly překrásné, zábavné. Ale nejdůležitější bylo, že děti slyšely pravou češtinu. Zanechá v nich stopy.“
Studentky se uplatnily i na druhém stupni v téže škole. Miruška Veltruská nám řekla: „Studentka Klára Šebestová na hodiny dějepisu připravila několik témat z české historie. S velkým zájmem se zúčastnila každé aktivity, kterou jsem navrhla. Na hodiny chodila důkladně připravená, vykládala zajímavě a používala různé interaktivní materiály.“
Učitelka Elenka Podsedníková z prvního stupně končenické školy J. Růžičky uvedla: „Studentka Nicol Pospíšilová se velice úspěšně zapojila do školního prostředí. Byla otevřená, ochotná spolupracovat, pomáhat dětem a splnit každý úkol. Samostatně učila několik hodin, během kterých žáci pěkně reagovali a spolupracovali. Ve třídě i mezi kolegy vytvářela vztahy vzájemné úcty a respektu. Přínos pobytu studentky z ČR vidím v tom, že žáci jsou přinuceni konverzovat česky, používat česká slova a obohacovat svoji slovní zásobu. Při výuce jsme srovnávali, jak se vyučovací jednotky zpracovávají v Česku a jak u nás, která slova se tam už nepoužívají, a u nás ano. Slečna Nicol si svou bezprostředností a laskavostí získala všechny naše žáky (i nás učitelky).“ S těmi slovy souhlasila i učitelka Silvana Zemanová Orozovićová.  Připravila Jana Staňová, foto js a archiv

Klára Šebestová – Možnost vyzkoušet si učit žáky ve zcela jiném prostředí a s jiným mateřským jazykem je už sama o sobě přínosná. Mé první pedagogické zkušenosti nabírám až zde, vyzkoušela jsem si jaké to je být učitelem početné třídy s šestadvaceti žáky i jak pracovat s třídou o deseti žácích. Učila jsem jak na daruvarské, tak na končenické škole, zavítala jsem i do daruvarské družiny.
Mým studovaným oborem jsou společenské vědy a výchova ke zdraví pro základní a střední školu. Do společenských věd spadá svým způsobem i historie, kterou jsem učila napříč druhým stupněm daruvarské základní školy. Z oboru výchova ke zdraví jsem využila znalosti zdravé výživy a první pomoci, které jsem rovněž předala žákům.
Praktická stáž mi také umožnila vyučovat na prvním stupni. Za takovou možnost a zkušenost jsem velmi vděčná. Díky tomu mám ucelený přehled o tom, jak to chodí ve všech třídách na celé základní škole. Také jsme měly možnost podílet se na organizaci české olympiády – opravily jsme testy a následně se podílely na vyhlašování výsledků a také jsme připravily pro žáky diskotéku za odměnu.
Myslím si, že pro žáky bylo velmi přínosné slyšet čistou češtinu bez chybiček, které se tu v mluvě občas vyskytují. Pro žáky jsme také uspořádaly česko–slovenský den a přiblížily jim tak českou i slovenskou kulturu i s malou ochutnávkou.
Učitelům jsme předaly některé nové metody výuky, didaktické hry a informační portály k přípravám na hodiny. Také jsme pomáhaly s českým jazykem, opravily drobné chybky, aby češtinu předávaly v čisté podobě.
Velmi mne překvapilo, jak klidná a uvolněná atmosféra na školách panuje. Velmi oceňuji aktivity pořádané školou – den proti násilí, českou i zeměpisnou olympiádu, den otevřených dveří i dílny v místní základní škole s handicapovanými žáky. Praktická stáž v Chorvatsku mi dala za dva měsíce tolik, co mi žádná jiná pedagogická praxe neposkytne, a já jsem za to nesmírně vděčná.

Kristína Kršáková – Společně s kolegyněmi Martinou a Klárou jsem začala působit na České škole v Daruvaru. Vystudovala jsem bakalářský obor porodní asistentky a teď studuji navazující obor učitelství pro zdravotnické školy.
Velice děkuji paním učitelkám Světlušce Prokopićové, Lídě Bláhové a Vlatce Janotové Milićové za spolupráci. Našli jsme společně témata, která děti zajímala, a dověděly se něco nového. Jediné, co mně mrzí je, že naše vědomosti a zkušenosti z medicínského prostředí byly z pohledu jiných pedagogů pro žáky nevyužitelné. Z mého pohledu je to mylné přesvědčení, protože i práce zdravotníků zahrnuje edukaci na školách. Tahle stáž a spolupráce mi dala mnoho a naučila mě, že ve formě výuky se kreativitě meze nekladou.
V hodinách zeměpisu a češtiny jsme uspořádali česko-slovenský den, kde jsem se jako reprezentantka Slovenska žákům snažila přiblížit náš jazyk, historii, přírodní, kulturní bohatství a jídlo. Společně jsme navařili hrnec ,,bryndzových halušiek“ a k tomu žáci mohli ochutnat slovenské ovčí sýry – korbáčiky.
Přijeli jsme právě na začátku Měsíce mateřského jazyka, a na základě hrdosti žáků ve školách, že ovládají češtinu, jsem si i sama uvědomila svou vlastní hrdost na svůj ,,ľúbozvučný“ jazyk a původ. S děvčaty jsme byly vtaženy do kulturního dění okolních besed a mohly jsme obdivovat zachované zpěvy a zvyky předků. Byla jsem mile překvapená, když jsem tady slyšela i slovenskou píseň Neďaleko od Trenčína.

Martina Daníčková – Měla jsem radost z velmi pěkného uvítání na škole Komenského v Daruvaru ze stran učitelů i paní ředitelky. Velmi mě překvapilo, jaké přátelské vztahy jsou zde mezi dětmi a učiteli a mezi dětmi navzájem. Líbilo se mi, že jsem mohla navštívit různé třídy a porovnat styly výuky a odnést si hodně nápadů pro svou praxi. Velmi jsem ocenila, že jsem byla zapojená do většiny školních aktivit a mohla jsem tak poznat chod školy i po této stránce. Stáž byla pro mě velkým přínosem. Jsem ráda, že jsem si mohla zkusit učit děti na základní škole, zvyknout si na komunikaci s nimi a nebát se postavit se před třídu. Stáž mě vedla k přesvědčení, že práce pedagoga mě velmi baví, tak jako práce s dětmi.
Mrzí mě, že hodiny biologie byly většinou v jazyce chorvatském, ale jsem ráda, že nám bylo umožněno odučit některé hodiny i zde.
Chtěla bych velmi poděkovat učitelkám ze čtvrté a třetí třídy, které byly velmi vstřícné, umožnily nám pracovat v jejich výuce s dětmi a také vyučovat jednotlivé hodiny. Dávaly nám zpětnou vazbu k našim hodinám a toho si velmi ceníme.

Nicol Pospíšilová – Tato praktická stáž byla pro mě obohacením, jak pro mé pedagogické zkušenosti, tak pro mě jako pro člověka. Nejdříve jsem si vůbec nedokázala představit, jak hodně se tady čeština používá, jak vůbec fungují české školy a jaký je tu k češtině přístup. Popravdě, hned po prvních dnech mě to naprosto uchvátilo. Všichni Češi tady, máte můj velký obdiv!
Po čas mé stáže jsem působila v 1.–4. třídě na škole J. Růžičky v Končenicích. Hned po prvním týdnu jsem věděla, že nic lepšího mě nemohlo potkat. Pan ředitel, žáci i učitelé mě zde okamžitě přijali mezi sebe jako bych byla jejich vlastní. Už při prvním setkání s žáky a učiteli jsem byla překvapena jejich vzájemným přátelským vztahem. Všichni jsou moc srdeční, otevření a přátelští. Byla jsem součástí běžné každodenní výuky, což mi dalo zkušenosti k nezaplacení. Absolvovala jsem nejeden náslech, aktivně jsem se zapojovala do příprav na výuku, ale také do samotného vyučování. Myslím, že velkým přínosem pro žáky bylo to, že ode mě slyšeli čistou, a jak zde říkáte, nepochorvatštěnou češtinu. Celou dobu mi velkou podporou byly učitelky Elenka Podsedníková a Silvana Zemanová Orozovićová, na jejichž hodinách jsem působila. Za všechny jejich rady a zkušenosti, které mi předaly, jsem jim opravdu vděčná.
Ve volném čase jsme se s děvčaty účastnily besedních akcí, navštěvovaly zumbu, nebo poznávaly krásy Daruvaru. Já jsem si tohle město zamilovala. Zážitky z Daruvaru se uložily hluboko v našich srdcích.

Read 154 times

Nové číslo Jednoty

 Jednota 26 2020

V Jednotě číslo 26, která vychází 27. června 2020, čtěte:
- Valná hromada České besedy Jazvenik
- Končenická chasa během zákazu shromažďování
- Nová koncepce studia chorvatštiny na pražské univerzitě
- Rekordní úroda třešní u Rohlíků v Daruvarských vinohradech
- Výstava Zdenky Zvonarkové Afrika
- Shrnutí jednotlivých článků v chorvatštině
- Lokální zprávy, pravidelné rubriky, povídky, vtipy, zajímavosti

Arhiva

Kliknite ovdje kako biste pogledali sve članke u arhivi