Volební valná hromada v Prekopakře

ROČNÍ BILANCOVÁNÍ A KULTURNÍ PROGRAM
V České besedě Prekopakra se v neděli 28. dubna konala volební valná hromada, po ní domácí skupiny a hosté z České besedy Garešnice připravily kulturně umělecký program. Z domácích skupin premiérově vystoupila malá hudební skupina.

Volební valnou hromadu zahájil předseda spolku Antun Roček a vyzval všechny přítomné, aby minutou ticha vzdali úctu památce nedávno zesnulým členům České besedy Prekopakra. Potom přivítal hosty a slovo dal pracovnímu předsednictvu vedenému Igorem Matekem. Valného shromáždění se zúčastnilo sedmdesát pět členů, všechna rozhodnutí byla pravoplatná.
Předseda Roček podal zprávu o činnosti spolku v minulém roce, ze které se dozvídáme, že v Besedě působily folklorní skupina, hudební skupina a smíšený pěvecký sbor. „Založili jsme mladou hudební skupinu a angažovali odborné vedení. Skupinu vede Dragan Starivlah, dnes vystoupí poprvé,“ řekl předseda. Za svou největší akci Prekopakerští považují Den české kultury nazvaný Knedlíky, které se zúčastňují mnohé spolky. Kromě kulturně-uměleckého programu se koná i jarmark s bohatou nabídkou domácích jídel a ručních prací. Besední skupiny se zúčastnily mnohých akcí doma, ve městě Pakraci a vystoupily i na všech akcích Svazu Čechů. Spolu s ním uspořádaly jeden večer Krajanských zpěvánek. Předseda Roček zdůraznil, že spolek vykonal všechny povinnosti a všechno naplánované splnil, také včas odevzdal veškerá finanční vyúčtování. Poděkoval všem, kteří v Besedě pomáhají, zvlášť aktivním členům besedních skupin.
Následovaly zprávy vedoucích skupin. Zlatko Bahník podal zprávu o činnosti taneční a hudební skupiny. V taneční skupině pod vedením Dany Stakorové tančí šest párů, doprovází ji hudební skupina pod vedením Aloise Hušky. Zúčastnily se mnohých akcí doma i na pohostinských vystoupeních, stejně jako pěvecká skupina, kterou vede Jadranka Radonićová Sirovicová. Podala zprávu o činnosti skupiny, která byla v minulém období velice aktivní. Na konci vedoucí vyzvala všechny zájemce o zpěv a dobrou náladu, aby se do sboru přidali.
Po zprávách besedních skupin přítomní slyšeli finanční zprávu, ze které bylo vidět, že Beseda v minulém roce disponovala s devadesáti šesti tisíci kunami. Největší částku Beseda dostala od Rady pro národnostní menšiny a Úřadu pro lidská práva prostřednictvím Svazu Čechů, také od města Pakrac a Rady české menšiny. Téměř všechny prostředky byly vynaložené na kulturní amatérismus a na pořádání besedních akcí. Všechny zprávy i další body jednání – plán práce a nové vedení spolku – byly jednohlasně schválené. Od vedení spolku jsme se dozvěděli, že se vbrzku bude konat schůze nového správního výboru, na kterém vybere nové vedení.
Na konci valné hromady spolku k bohaté činnosti poblahopřáli poslanec za českou a slovenskou menšinu Vladimír Bílek a předsedkyně Svazu Čechů Anna-Marie Štrumlová Tučková, představitelé místních sdružení, místního výboru, Českých besed Kaptol a Garešnice. Všichni nabídli veškerou pomoc a poděkovali za dosavadní spolupráci. Poslanec V. Bílek se ve svém projevu zmínil i o následujících menšinových volbách.
Po oficiální části ročního bilancování proběhl kulturně-umělecký program, ve kterém jako první vystoupila nová hudební skupina. Potom sbor zazpíval tři písně a zatančila domácí taneční skupina. Konec programu patřil hostům z České besedy Garešnice. Vystoupily pěvecká a hudební skupina. Následovala večeře a pobavení s hosty. Text a foto A.-M. Štrumlová Tučková

FOTO na facebooku

Nový správní výbor České besedy Prekopakra: Alois Herout, Zdravko Lauč, Predrag Kovar, Zlatko Bahník, Zlatko Grafina, Antonín Novák, Slavica Plavčeková, Josef Kubálek, Antonín Roček, Igor Matek, Željko Stiplošek, Dubravko Hruška a Jadranka Antunovićová.
Dozorčí výbor: Mirjana Reillová, Dášenka Prchalová a Mirjana Bilopavlovićová

Read 195 times

Nové číslo Jednoty

 Jednota 42 2020

V Jednotě číslo 42, která vychází 24. října 2020, čtěte:
- Ve Virovitici se konaly Dozvuky 18. jarních tonů Jana Vlašimského
- Školní rada jednala o přizpůsobování výuky krizovým opatřením
- Světová výstava děl Alfonsa Muchy
- Představujeme Bruna Táborského z Daruvaru
- Do Jazveniku za vedoucí taneční skupiny Vlastou Kokićovou
- Kamencové jezero – světová rarita
- Shrnutí jednotlivých článků v chorvatštině
- Lokální zprávy, pravidelné rubriky, povídky, vtipy, zajímavosti

Arhiva

Kliknite ovdje kako biste pogledali sve članke u arhivi