Den české kultury v Bjeliševci

KVŮLI DEŠTI BEZ PRŮVODU
Průvod v krojích, který měl 4. května zahájit letošní sedmý Den české kultury v Bjeliševci, se kvůli dešti nekonal. Návštěvníci se tedy i v novotou zářícím místním domě spokojili „jen“ s kulturním programem čtyř Besed – Bjeliševec, Kaptol, Daruvar a Jazvenik. Byl to opravdu bohatý program plný písniček, tanců, veršů a divadla. V předsálí nechyběla ani ukázka z českých dějin a gastronomie.

Předsedkyně hostitelské Besedy Alenka Hrušková uvítala hosty. Uvedla, že jsou i krajané z Kaptola v Bjeliševci doma, a poprvé jsou tu besedy Daruvar a Jazvenik. Goran Hruška se chopil harmoniky a všechny vyzval, aby si společně zazpívali Hašlerovu Tu naši písničku českou. Bylo dojemné slyšet, jak spolu zpívají staří i mladí.
„Kultura Čechů v naší zemi je rozpoznána. Doufám, že se i vaší mládeži v budoucnu podaří v zachování kultury a zvyků pokračovat,“ prohlásil požežsko-slavonský místožupan Vedran Neferović, který přislíbil, že županství bude činnost Besedy nadále podporovat. „Je tu příjemně, jsou tu veselí lidé, kteří dbají o českou kulturu a tradice,“ řekl poslanec Vladimír Bílek, který zmínil i menšinové volby a investice do Domu.
Poté se na jevišti rozproudila podívaná plná tance, zpěvu, veršů a divadla. Děti z Bjeliševce se v programu představily s lidovými tanci, později zazpívala i smíšená a mužská pěvecká skupina. Poprvé se domácímu publiku představila letos založená divadelní skupina s komedií Bohdany Šolcové Hruškovice. Představení doplněné písničkami probíhalo ve valašském nářečí, z Valašska totiž předkové Bjeliševeckých pocházejí. Osm herců v krojích využívalo staré nářadí a nástroje, mezi nimi i vozembouch. Po vystoupeních nebylo možné Bjeliševecké přehlédnout, zviditelňovala je zelená trička. Na dětství v Bjeliševci ve svých verších zavzpomínala Mira Šulcová, nar. Hrušková z Jakšiće. Tato krajanská básnířka, členka České besedy Bjeliševec, při té příležitosti představila i své dvě básnické sbírky. Daruvařanky pod taktovkou Jaroslava Klubíčka zazpívaly a capella a za doprovodu syntezátoru, většinou populární písně. Publikum je za jejich výkon náležitě odměnilo. Aplaus si za směs českých lidovek zasloužila i jazvenická pěvecká skupina za doprovodu kytary a harmoniky. Velmi se líbili jazveničtí tanečníci, kteří přinesli „kus dožínek“. Pak přišlo na řadu i jazvenické divadlo – Akvabely aneb historie vodního baletu v Chorvatsku Bohdany Šolcové a Radka Jančeka. Všichni účastníci svou činností odhalili pravé české srdce a s chutí představili vše, co s češstvím souvisí. Všichni si zasloužili obdiv a pochvalu. Večer uzavřelo taneční vystoupení kaptolské mládeže. I tu na harmoniku doprovázel G. Hruška, který pak přítomné informoval o příchodu Čechů na Bjeliševecko.
Vyvrcholením příjemné akce, která se konala pod patronátem Rady pro národnostní menšiny Chorvatska, byla bohatá večeře a taneční zábava při skupině Šljivova grana (Slivoňová větev). Muzikanti hosty vyprovodili až na parkoviště a popřáli jim šťastnou cestu. Text a foto A. Raisová

FOTO na facebooku

Read 185 times

Nové číslo Jednoty

 Jednota 46 2020

V Jednotě číslo 46, která vychází 21. listopadu 2020, čtěte:
- Práce s krajany byla moje dominantní činnost, říká velvyslanec Vladimír Zavázal
- Záhřeb dostal park Marie Růžičkové Strozziové
- Daruvarská česká škola oslavila Měsíc školních knihoven
- Končenická dechová hudba oslavuje čtyřicetiny
- Podivuhodné stěhování ptáků
- Shrnutí jednotlivých článků v chorvatštině
- Lokální zprávy, pravidelné rubriky, povídky, vtipy, zajímavosti

 

<!-- [if gte mso 9]> <w:LsdException Locked="f

Arhiva

Kliknite ovdje kako biste pogledali sve članke u arhivi