Na jednáních v České republice

PLÁNY DO BUDOUCNA
Během minulého týdne od 13. do 15. května 2019 krajanská delegace v sestavení poslanec za českou a slovenskou menšinu v Chorvatském sněmu Vladimír Bílek, předsedkyně Svazu Čechů v Republice Chorvatsku Anna-Marie Štrumlová Tučková, tajemník Svazu Dalibor Kolár a tajemnice úřadu poslance Lýdie Horvatová navštívila Českou republiku.

Během tří dnů jednala v mnohých institucích v České republice o projektech, týkajících se české menšiny v Chorvatsku. Nejdříve se setkala s chorvatskou velvyslankyní v České republice Ljiljanou Pancirovovou. Spolu s ní pak navštívila Ministerstvo zahraničních věcí a Ministerstvo kultury ČR.
Na Ministerstvu zahraničních věcí chorvatskou delegaci přivítal náměstek ministra Martin Smolek a zvláštní zmocněnec pro krajanské záležitosti Jiří Krátký. Jednání se zúčastnil i Jan Kopřiva, předseda Sdružení Chorvatů v ČR.  
Vladimír Bílek přítomné seznámil s bohatou činností české menšiny v Chorvatsku, která je jednou z nejaktivnějších ve světě. Promluvil také o chorvatských zákonech, týkajících se menšin a operativním programu pro českou a slovenskou menšinu Vlády Republiky Chorvatska. Dobrou prací obou menšin – české v Chorvatsku a chorvatské v České republice, jsou vytvořeny podmínky pro založení Kulturního centra moravských Chorvatů v Jevišovce a Českého kulturního střediska v Daruvaru. Působení obou středisek by se v budoucnu mělo financovat na základě reciprocity. Náměstek ministra M. Smolek řekl, že existuje otevřenost pro eventuální bilaterální smlouvy. Je třeba vidět možnosti takových smluv a připravit texty dohod. O stejných věcech se jednalo i na Ministerstvu kultury, které hned poté navštívila delegace ve stejném složení. Všechny přivítal ministr kultury České republiky Antonín Staněk a ředitel Odboru mezinárodních vztahů Petr Hnízdo. Hlavním tématem jednání bylo dokončení projektů stavebních prací v Jevišovce a příprava třetí části stavby kulturního centra, které financuje Ministerstvo kultury České republiky. Dokončení prací a slavnostní otevření Kulturního střediska Moravských Chorvatů se plánuje v roce 2021. V. Bílek a A.-M. Štrumlová Tučková seznámili přítomné s aktivitami české menšiny, s chystaným zakoupením nemovitosti pro budoucí kulturní centrum a se založením Kulturního střediska Čechů v Daruvaru, také s dalšími projekty. Jedním z nich je projekt, na který se hlásila NVI Jednota – překlad pohádky Boženy Němcové. Po obou jednáních velvyslankyně Lj. Pancirovová pozvala všechny na chorvatské Velvyslanectví, kde krajané mluvili o dalších akcích a aktivitách. Chorvatská delegace poděkovala velvyslankyni za její ochotu. Velvyslankyně vyjádřila spokojenost a nabídla pomoc a spolupráci.
V pondělí odpoledne krajané navštívili Senát České republiky a předsedu Stálé komise pro krajany senátora Tomáše Czernina. Mluvili o české menšině a o plánech do budoucna. Senátora pozvali do Chorvatska, aby se seznámil s krajany a jejich činností. Poté delegace navštívila Československý ústav zahraniční, kde ji přivítal předseda Jaromír Šlápota. Také zde se mluvilo o projektech a plánech na letošní rok. Předsedkyně Svazu informovala o zájezdech žáků do České republiky, poprosila předsedu, aby ČSÚZ i nadále naše školy podporoval. Pán Šlápota přislíbil pomáhat s vybavením, zajistí také vstupenky pro žáky, kteří pojedou do Prahy na edukační zájezdy. Delegace pozvala předsedu ČSÚZ J. Šlápotu, aby navštívil některou z menšinových akcí v Chorvatsku.
Dalšího dne jela krajanská výprava na Moravu, kde se setkala s předsedou Výboru pro meziregionální vztahy Miroslavem Kubáskem a tajemnicí Odboru zahraničních vztahů Jihomoravského kraje Ninou Bartovičovou. Jednali o možnostech návštěvy Jihomoravského kraje při návštěvě předsednictva Svazu Čechů na přelomu srpna a září. Hovořilo se o letovisku na ostrově Pašmanu a o české menšině v Chorvatsku a chorvatské v Česku, také o moravských vinařích, kteří se každoročně velice úspěšně zúčastňují daruvarské akce Vinodar. Předseda výboru M. Kubásek doposud neznal krajanskou činnost Čechů v Chorvatsku, poděkoval za informace a návštěvu, vyjádřil spokojenost se spoluprací s krajany, se kterými se delegace Jihomoravského kraje už vbrzku zase setká v Daruvaru. V delegaci bude i starostka Hustopečí Hana Potměšilová, se kterou delegace téhož dne krátce jednala především o spolupráci Hustopečí a Daruvaru.  
Během pobytu v Brně se krajané setkali i s předsedou Meziparlamentní skupiny spolupráce českého a chorvatského Parlamentu, poslancem Jiřím Miholou.
Konec pobytu na Moravě patřil příjemnému setkání se starostkou města Velké Bílovice Lenkou Grofovou a zástupcem ředitelky Základní umělecké školy Velké Bílovice Lubošem Řehánkem. Tajemník Svazu Čechů, zároveň kapelník, domluvil s L. Řehánkem účast na hudebním táboru na Pašmanu ve Tkonu, který by se měl uskutečnit už během července. Text A.-M. Štrumlová Tučková, foto úřad poslance

Read 131 times

Nové číslo Jednoty

 Jednota 14 2020

V Jednotě číslo 14., která vychází 4. dubna 2020, čtěte:
- V Suvenir Arboru v Sirači šijí roušky pro zdravotníky
- S poslancem Vladimírem Bílkem o Sněmu, vládě, hospodářství a menšině
- Reportáž: Země se stále chvěje a v lidech panuje strach
- Končenickou farnost vede krajan Tomislav Sanić
- Epidemie koronaviru v Kanadě a Česku: Život naruby
- Souhrn jednotlivých zpráv v chorvatštině
- Lokální zprávy, pravidelné rubriky, povídky, vtipy, zajímavosti

Arhiva

Kliknite ovdje kako biste pogledali sve članke u arhivi