In memoriam Marie Sohrová (1941–2019)

Ve věku nedožitých 78 let nás 28. května 2019 navždy opustila bývalá jazyková redaktorka Jednoty, redaktorka učebnic a dalších vydání, soudní tlumočnice, milovnice kultury a přírody, profesorka Marie Sohrová.

Díky za všechno
Marie Sohrová přijela do Daruvaru z Čech přesně před půlstoletím. Osud tomu chtěl, aby tu zůstala napořád. Byla vším, jen ne konvenční ženou – už tehdy hrdě kráčela ulicemi Daruvaru s pravým dámským kloboukem, podle čehož si na ni dodnes pamatují starší generace. Mladší si ji zapamatují podle rozloučení s ní, které by se podle ní ani nekonalo.
Marie neměla ráda žádné projevy ani ceremonie. Vzpomínejte na ni a uchovejte si ji v památce tak, jak jste to dělali doposud – jako nadšenou pěší turistku chodící po lesích, kopcích a paloucích hor Papuku a Psunje, jako milovnici klasické hudby a klasického umění vůbec a jako na slovo vzatou odbornici na český jazyk, která se po dlouhá léta věnovala tomu, aby česká řeč na Daruvarsku hlaholila i nadále.
Za všechny nás jí za to všechno ještě jednou a naposledy děkuji.
Vlatka Daňková

FOTO na facebooku

Památce naší češtinářky a redaktorky prof. Marie Sohrové
Na místo lektorky češtiny – jazykové redaktorky všech vydání NVI Jednoty, které bylo otevřeno po návratu prof. Josefa Matuška z odborného pobytu v Čechách, přišla prof. Marie Sohrová, roz. Fundová. Bylo to na začátku roku 1969. Přišla na výpomoc do českého krajanského prostředí z Prahy, ale místo původní domluvy, že se jako mladá jazyková odbornice zdrží v Daruvaru jen půl roku, zůstala mezi námi natrvalo. Daruvar a okolí si zřejmě zamilovala, neboť si zde založila novou rodinu, podobně jako předkové mnoha našich krajanů, původem z Pardubicka a z dalších krajů.
Jako schopné a pracovité profesorce českého jazyka jí byly v našem vydavatelství přidělovány další a další pracovní povinnosti, kromě jazykové úpravy tisíců normostránek příspěvků novinářů Jednoty a jejich vnějších spolupracovníků, prof. Matušek jí svěřil také redigování pestré palety školních knih pro potřeby našeho menšinového školství i dalších knih vydávaných nákladem Jednoty. Prof. Marie Sohrová se tak stala nejen lektorkou, ale i překladatelkou hlavně z chorvatského jazyka, odbornou redaktorkou jednotlivých edic Jednoty, odbornicí na zabezpečení styku s vnějšími autory a vydavatelstvími. Zároveň přednášela krajanským učitelům na jednotlivá odborná témata, psala do Přehledu a Českého lidového kalendáře, byla jmenována za jejich výkonnou redaktorku, k tomu lektorovala a připravovala do tisku vydání krajanských autorů z oboru jejich vlastní publikační, dějinovědné, poetické nebo prozaické a další tvorby. Výčet publikací v Jednotě, na kterých za posledních 50 let Marie Sohrová pracovala jako stálá nebo honorární pracovnice i jako autorky různých tištěných příspěvků, je skutečně úctyhodný.
Profesorka Marie Sohrová, nám, pracovníkům v českém menšinovém vydavatelství a školství, zůstane v trvalé vzpomínce jako spolehlivá a odpovědná pracovnice s mnoha odbornými zájmy a s širokým kulturním obzorem. Nejeden náš učitel a novinář budou na ni vzpomínat jako na osobu s plným pochopením a důvěrou ke společnému úkolu povznést kulturu českého menšinového psaného a tištěného slova, i české řeči jako mateřského jazyka příslušníků naší menšiny. Naši autoři psaného slova jí budou zvlášť vděční za to, že si vážila jejich textu a toho, co a jak napsali, přičemž po opravě chyb v textu, smysl a styl věty i celého odstavce zůstával neporušený. O druhých intervencích v textu se autoři s Marií Sohrovou vždy mohli snadno dohodnout. A za tuto vstřícnost a pochopení lektorce Marii jejich trvalý dík. Karel Bláha

Read 7 times

Nové číslo Jednoty

 Jednota 24 2019

V Jednotě číslo 24., která vychází 15. června 2019, čtěte:
- Pražský arcibiskup Duka navštívil Záhřeb
- V Opatiji se konal seminář na téma Média a národnostní menšiny
- Rozloučení s Marií Sohrovou
- Školní besídka v Končenicích ve znamení projektu Erasmus+
- Ve Střežanech se konala valná hromada, ve Zdencích Den české kultury a v Jazveniku přátelské setkání
- Česká beseda Prekopakra na nájezdu v Česku  
- Souhrn jednotlivých článků v chorvatštině
- Lokální zprávy, pravidelné rubriky, povídky, vtipy, zajímavosti

Arhiva

Kliknite ovdje kako biste pogledali sve članke u arhivi